Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մեր ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորում

2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակում ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Սերվիս» մասնագիտության ուսանողները “GIZ” միջազգային  կազմակերպության և  «Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ  իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորի մարզում:

Մեր ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորում

Եռօրյա պրակտիկան հրաշալի հնարավորություն էր համատեղել ամառային հանգիստը  նոր գիտելիքների և հմտությունների  ձեռքբերման հետ։

Մեր ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորում

Պրակտիկայի ընթացքում ուսանողները՝ Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ուսումնական խորհրդատու Պավել Ասիլբեկյանի և «Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» ՀԿ-ի նախագահ Հովհաննես Ղահրամանյանի գլխավորությամբ,  արշավներ կազմակերպեցին  մարզի տարածքում, եղան կարևոր նշանակության  պատմամշակութային վայրերում, հնարավորինս բացահայտեցին մարզի զբոսաշրջային ներուժը և փորձեցին զուգահեռներ անցկացնել  Վայոց Ձորի և Տավուշի մարզերի  զարգացման հեռանկարների միջև։

Մեր ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորում

Արշավախմբի անդամները նաև ծավալեցին հետաքրքիր քննարկումներ իրենց հետագա անելիքների և ծրագրերի՝ մասնավորապես 2016թ. սեպտեմբերի 24-ին կայանալիք  մարզային փառատոնի  նախապատրաստական աշխատանքների շուրջ։

Մեր ուսանողներն իրենց ուսումնական պրակտիկան այս անգամ իրականացրին Վայոց ձորում

 

«Սերվիս» մասնագիտության ուսանողներն իրենց շնորհակալությունն  են հայտնում “GIZ” և «Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» (պաշտոնական  կայք՝  www.visit-tavush.com և  ֆեյսբուքյան էջ՝ “Visit Tavush”) կազմակերպություններին` իրենց աջակցություն ցուցաբերելու և ուսանելի ու հետաքրքիր ծրագրերում ընդգրկելու համար։

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԽ-ի տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

2016թ. հուլիսի 4-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Ուսանողական խորհրդի տարեվերջյան ընդլայնված նիստ, որը նախագահում էր մասնաճյուղի ՈՒԽ-ի նախագահ Ի.Շաղբաթյանը, մասնակցում էին ՈՒԽ-ի անդամները և ուսանողներ:

Նիստի ընթացքում ամփոփվեցին 2015-16 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի  ընթացքում ՈՒԽ-ի ծավալած գործունեությունը, ուսանողության շրջանում անցկացված անանուն հարցման արդյունքները, քննարկվեցին մի շարք ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ՈՒԽ-ի տարեվերջյան ընդլայնված նիստում

Մասնավորապես նշվեց, որ կիսամյակի ընթացքում ՈՒԽ-ի կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Միջոցառումներ.

 1. Սիրո օր ԵՊՀ ԻՄ-ում:
 2. Օտար լեզվով կինոդիտում և քննարկում Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում:
 3. ԵՊՀ ԻՄ-ի մի քանի ուսանողների հեղինակած գրքերի շնորհանդեսների կազմակերպում:
 4. Մարտի 8-ին նվիրված միջոցառում Տնտեսագիտության ֆակուլտետում:
 5. Հայոց ցեղասպանության օրվան ընդառաջ մոմավառություն:
 6. Մարիա Յակոբսենի հուշ-երեկո ԵՊՀ ԻՄ-ում:
 7. «Քառօրյա պատերազմ» թեմայով քննարկում ավագ դպրոցի աշակերտների հետ:
 8. Աջակցություն սահմանապահ հայորդիներին Ապրիլյան պարետազմի շրջանում:
 9. Վոլեյբոլի առաջնություն մասնաճյուղում:
 10. Այց Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոն:
 11. Ժամանցային այլ ծրագրեր ուսանողների համար:

Հանդիպումներ մասնաճյուղում.

 1. ՈՒԽ-ի հանդիպումները ուսանողության հետ:
 2. Ուսանողության հանդիպումը մասնաճյուղի տնօրենի հետ:
 3. Հանդիպում «Կոնվերս բանկ ՓԲԸ»-ի աշխատակիցների հետ:
 4. Հանդիպում Մակարավանքի վանահայր, արժանապատիվ Տ․ Արշավիր քահանա Ասատրյանի հետ:

Կիսամյակի ընթացքում ՈՒԽ-ի նախագահությանը կից գործել են՝

 չորս մշտական հանձնաժողովներ.

 1. Մշակույթի,
 2. Սպորտի, ազատ ժամանցի,
 3. Ինֆորմացիոն-տեղեկատվական,
 4. Գիտակրթական.

երկու ժամանակավոր հանձնաժողովներ`

 1. Ընտրական,
 2. Կիսամյակային և տարեվերջյան քննությունների վերահսկիչ:

Տեղի է ունեցել ՈՒԽ-ի նախագահության ութ նիստ.

 1. 02.2016թ. – Արձանագրություն N26,
 2. 03.2016թ. – Արձանագրություն N27,
 3. 03.2016թ. – Արձանագրություն N28,
 4. 04.2016թ. – Արձանագրություն N29,
 5. 04.2016թ. – Արձանագրություն N30,
 6. 04.2016թ. – Արձանագրություն N31,
 7. 05.2016թ. – Արձանագրություն N32,
 8. 07.2016թ. – Արձանագրություն N33:

Քննարկմանն առանձնակի ուշադրության արժանացան ՈՒԽ-ի թերացումներն ու  բացթողումները, աշխատանքային պլանի համաձայն և դրանից  դուրս կատարված ու չկատարված աշխատանքները:

Հարցումների արդյունքները քննարկելուց հետո որոշվեց աշխատանքային պլանը կազմելիս ավելացնել այն նախաձեռնություններն ու միջոցառումները, որոնք ուսանողության կողմից առաջարկվել էին հարցումների միջոցով և խիստ հետևողական լինել, որ ՈՒԽ-ի կողմից կատարվող աշխատանքներում հավասարաչափ ընդգրկվեն բոլոր կուրսերից ուսանողներ, ինչպես նաև ավելի շատացնել ուսանողության հետ հանդիպումները: 

Ամփոփելով նիստը՝ ՈՒԽ-ականները շեշտեցին, որ ուսանողի արած յուրաքանչյուր առաջարկ անպայման պետք է արձագանք ստանա, իսկ բարձրաձայնված հարցերն իրենց պատասխանները կստանան սեպտեմբերին կայանալիք հանդիպումների ժամանակ:

 

 

 

Տնտեսագիտության և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստերում

2016թ. հուլիսի 2-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացան Տնտեսագիտության և Բնական գիտությունների ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստեր, որոնց մասնակցում էին գիտխորհուրդների անդամները, հրավիրված էին մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը, ֆակուլտետների վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները:

Նիստերի ընթացքում քննարկվեցին 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքներին, հաշվետու ուստարում ֆակուլտետներում իրականացված աշխատանքներին, ֆակուլտետների մասնագիտական ամբիոնների  անհատական  ծանրաբեռնվածություններին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նախագահ, ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ Ն.Խուդավերդյանն ամփոփեց  2015-2016  ուստարվա  ամառային  քննաշրջանի  արդյունքները, ներկայացրեց  ընթացիկ  ուստարում    դեկանատի և   մասնագիտական  ամբիոնների  կողմից իրականացված աշխատանքները, ըստ մասնագիտությունների ամփոփեց ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքները:

Նա մասնավորապես նշեց, որ քննաշրջանը  կազմակերպվել  է 103 (28  անվճար,  75  վճարովի)  ուսանողների  համար: Ստուգարքներն  ու  քննությունները  դրական  է  հանձնել 79  ուսանող  (48` տնտ. տես.,  31` սերվիս): Ըստ այդմ`  ընդհանուր  առաջադիմությունը  կազմել  է  77%:  Համեմատած  նախորդ  (2014-2015)  ուստարվա  համապատասխան  կիսամյակի  առաջադիմության  ցուցանիշի  (72%)  հետ`  գրանցվել  է  5%  աճ,  իսկ  2015-2016  ուստարվա  առաջին  կիսամյակի  ցուցանիշի  (67%)  հետ`  10%  աճ:

Դրական համարվեց այն փաստը,  որ  ֆակուլտետի  անվճար  համակարգում սովորող ուսանողները ցուցաբերել են գրեթե 100% առաջադիմություն  (բացառությամբ  տնտ.  տես.  I  կուրսի` 93% ): Քննաշրջանի արդյունքում 11 ուսանող գրանցել է բացարձակ գերազանց առաջադիմություն (5` տնտ. տես., 6` սերվիս):

Նշվեց, որ 2015-16 ուստարվա ընթացքում 44 ուսանողներ ներկայացվել են կրթաթոշակի, որոնցից երեքը` տարբեր կարգի անվանականների: Ընդգծվեց, որ այդ գործընթացներում լիարժեք մասնակցություն են ունենում ֆակուլտետի ուսանողները` որպես գլխավոր շահառու և նշված գործընթացների օբյեկտիվության մակարդակի գնահատող: Դեկանատը մշտապես հետևողական վերահսկողություն է իրականացրել ուսանողների կարգապահության և հաճախումների հարցում:

02-07-2016-1

Շեշտվեց, որ ֆակուլտետում խիստ ուշադրության կենտրոնում են պահվում մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ժամանակակից պահանջները: Նշված խնդրի լուծմամբ հիմնականում զբաղվում են մասնագիտական ամբիոնները, որոնք իրականացնում են նաև պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ կապված անհրաժեշտ քաղաքականության մշակումն ու իրացումը, նրանց մասնագիտական  և մանկավարժական  կարողությունների  ընդլայնման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ:

Նշվեց նաև, որ գործող ամբիոններում 2015-16 ուստարում գրանցվել է գիտական կյանքի աշխուժացում: Ժամանակակից տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ դասեր վարող դասախոսների տեսակարար կշիռը մեծացել է: Երկու մասնագիտական ամբիոններն էլ բավականին լուրջ են վերաբերվում արտադրական պրակտիկաների ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահ, ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը, ամփոփելով 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքները, նշեց, որ ֆակուլտետում առաջադիմությունը կազմել է 85,53%: 2015-2016 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանին մասնակցել է 85 ուսանող:  Միայն գերազանց գնահատականներ ստացել է 3 ուսանող: Ֆակուլտետի 14 ուսանող քննաշրջանը փակել է ակադեմիական պարտքերով: Ֆակուլտետի 12 ուսանող օգտվել է ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից:

Ապա ֆակուլտետի  դեկանն, անդրադառնալով հաշվետու ուստարում կատարված աշխատանքներին, նշեց, որ ֆակուլտետն ունի բաց, հրապարակային գործելակերպ. ուսանողների վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տվյալները, մասնավորապես ակադեմիական առաջադիմությունը մատչելի է և հասանելի ոչ միայն ուսանողների, այլև ողջ հանրության համար: Նա ընդգծեց, որ հաշվետու ուստարում ավելացել է ներկայացված ուսանողական զեկուցումների թիվը, որոնց հրապարակայնությունն ապահովվել է մասնաճյուղի պաշտոնական կայքի միջոցով:

Ֆակուլտետների գիտխորհուրդների ընդլայնված նիստերում նշվեց, որ  պատրաստ են 2016-2017 ուստարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունները, դասախոսները կարող են նոր ուսումնական տարվա համար կազմել իրենց աշխատանքային ու անհատական զարգացման պլանները և նախապատրաստել դասընթացների փաթեթները:

Նիստերի ընթացքում քննարկվեցին նաև բուհի ուսումնական գործընթացին վերաբերող հարցեր՝ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանի և ֆակուլտետների վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ:

 

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

 2016թ. հուլիսի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ Կիրրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ. ասիսիտենտ Ա.Մարգարյանի նախագահությամբ:

Ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստին մասնակցում էին գիտխորհրդի անդամները, հրավիրված էին մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը, Անձնակազմի կառավարման բաժնի վարիչ Ա.Հովհաննիսյանը,  ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների, ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների  անհատական  ծանրաբեռնվածությունների մասին հարցեր, ներկայացվեց  2015-2016 ուստարվա վերաբերյալ ֆակուլտետի  դեկանի   ամփոփ   հաշվետվությունը:

Ամփոփելով 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքները` զեկուցողը մասնավորապես նշեց, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ ժամանակացույցի:

Ներկայացվեց, որ Կիրրառական արվեստի ֆակուլտետում բացարձակ առաջադիմությունը կազմել է 89.29%:

2015-2016 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանին մասնակցած 84 ուսանողներից քննությունները հանձնել է 75-ը, իսկ 9 ուսանողներ ստացել են անբավարար գնահատականներ:  

Այնուհետև ֆակուլտետի  դեկանն   ամփոփեց    2015-2016 ուստարվա ընթացքում ֆակուլտետում կատարված աշխատանքները: 

Նշվեց, որ ֆակուլտետում թե՛ դեկանատի և թե՛ մասնագիտական ամբիոնների կողմից իրականացվող գործընթացները հետապնդում են կրթության որակի բարձրացման նպատակ: Քննաշրջանի արդյունքները հրապարակվում են մասնաճյուղի կայքում և փակցվում ֆակուլտետի հայտարարությունների տախտակին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

Ըստ մասնագիտությունների ներկայացվեցին քննաշրջանի արդյունքները, ընդգծվեցին դրական և բացասական միտումները:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին նաև մասնաճյուղում կատարվելիք կառուցվածքային որոշ փոփոխություններին, ուսումնական պրոցեսին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր: Մասնավորապես տնօրենը մտահոգություն արտահայտեց ֆակուլտետում դիմորդների թվի նվազման առումով, քննարկվեցին դրա պատճառները, և նախանշվեցին բարելավման ուղիները:

 

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

2016թ. հուլիսի 1-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Ա. Ներսիսյանի նախագահությամբ:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

Ֆակուլտետի գիտխորհրդի ընդլայնված նիստին մասնակցում էին գիտխորհրդի անդամները, հրավիրված էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները,  Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը:

Նիստի ընթացքում քննարկվեցին օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 1. 2015-2016 ուստարվա երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների քննարկում   և ամփոփում:
 1. Ֆակուլտետի դեկանի   ամփոփ   հաշվետվությունը՝  2015-2016 ուստարվա վերաբերյալ: 
 2. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների անհատական  ծանրաբեռնվածությունների  քննարկում: 
 3. Ընթացիկ հարցեր:

Նախ՝ ամփոփվեցին 2015-2016 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքները: Մասնավորոպես նշվեց, որ քննաշրջանն անցկացվել է սահմանված կարգով, ըստ 2015-2016 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի ժամանակացույցի:

Ընդգծվեց, որ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում առաջադիմությունը կազմել է 94.40%: 2015-2016 ուսումնական տարվա ամառային քննաշրջանին մասնակցել է 242 ուսանող:  Միայն գերազանց գնահատականներ ստացել է 24 ուսանող:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստում

Ֆակուլտետի 11 ուսանող քննաշրջանը փակել է ակադեմիական պարտքերով («Պատմություն» մասնագիտությունից՝ 3 ուսանող, «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»՝ 2 ուսանող, «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն»՝ 3 ուսանող, «Անգլերեն լեզու և գրականություն»՝ 1 ուսանող, «Հայոց լեզու և գրականություն»՝ 2 ուսանող):

Ֆակուլտետի 64 ուսանող օգտվել է ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցումից:

Այնուհետև ֆակուլտետի  դեկանը   ամփոփեց    2015-2016 ուստարվա ընթացքում կատարված աշխատանքները: 

Նշվեց, որ բուհական համակարգում կատարվող գործընթացները, փոփոխություններն ու նորամուծությունները իրենց արտացոլումն են գտել նաև Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ուսուցանվող մասնագիտություններում:

Իրականացվում են գործընթացներ, որոնք հետապնդում են կրթության որակի բարձրացման նպատակ: Առաջին հերթին հարկ է նշել ֆակուլտետում գործող բաց, հրապարակային գործելակերպը: Դեկանատի աշխատանքները կազմակերպված են այնպես, որ ուսանողների վերաբերյալ հրապարակման ենթակա տվյալները, մասնավորապես ակադեմիական առաջադիմությունը, լինի մատչելի և հասանելի ոչ միայն ուսանողների, այլև ողջ հանրության համար:

Քննաշրջանի ընթացքում յուրաքանչյուր օրվա արդյունքները հրապարակվում են մասնաճյուղի կայքում և փակցվում ֆակուլտետի հայտարարությունների տախտակին: Վերահսկման այս համակարգի ներդրումը ակնառու դրական է անդրադարձել ուսման առաջադիմության և կրթության որակի վրա:

Ֆակուլտետում թափանցիկ են իրականացվում նաև յուրաքանչյուր կիսամյակ կրթաթոշակների նշանակման և տարին մեկ անգամ իրականացվող փոխատեղման գործընթացները: Հատկանշական է, որ այս գործընթացներում լուրջ մասնակցություն են ունենում ուսանողները` որպես գլխավոր շահառու:

Զեկուցողը նաև ըստ մասնագիտությունների վերլուծեց  քննաշրջանի արդյունքները՝ ընդգծելով ձեռքբերումներն ու բացթողումները:

Քննարկելով  ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների  անհատական  ծանրաբեռնվածությունների հարցը՝  նշվեց որ պատրաստ են 2016-2017 ուստարվա անհատական ծանրաբեռնվածությունները, ըստ այդմ՝ դասախոսները կարող են նոր ուսումնական տարվա համար կազմել իրենց անհատական զարգացման և աշխատանքային պլանները, նախապատրաստել դասընթացների փաթեթները:

Նիստի ընթացքում ամփոփիչ ելույթ ունեցավ ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ, մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը՝ անդրադառնալով ուսումնական գործընթացի շարունակական բարելավմանը ուղղված մի շարք խնդիրների, ընդգծեց, որ մինչև նոր ուսումնական տարին մասնաճյուղում կկատարվեն կառուցվածքային լուրջ փոփոխություններ՝ մասնավորապես բուհում մասնագիտության կրթական ծրագրի ղեկավարի ինստիտուտը ներդնելու և գործարկելու առնչությամբ, կիրականացվեն մասնագիտությունների հետ կապված որոշ փոփոխություններ: