Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում շաբաթօրյակ իրականացվեց մասնաճյուղի մերձակա տարածքում

 2017թ. հուլիսի 29-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մերձակա տարածքում իրականացվեց շաբաթօրյակ` մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանի և բուհի մի խումբ աշխատակիցների մասնակցությամբ:

«Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում շաբաթօրյակ  իրականացվեց մասնաճյուղի մերձակա տարածքում

Հայտնի է, որ ՀՀ կառավարության ղեկավար Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ` 2017-ի ապրիլի 20-ից մեկնարկել է «Մաքուր Հայաստան» ծրագիրը, որը նպատակաուղղված է Հայաստանը իր մաքրությամբ ու կանաչապատման մշակույթով դարձնելու օրինակելի: Հանրապետական գործադիր մարմինների ղեկավարներին հանձնարարվել է 2-ամսյա ժամկետում ձեռնարկել միջոցներ ոլորտային ենթակայության տակ գտնվող տարածքների աղբահանության և սանիտարական մաքրման խնդիրները համակարգային  վերացնելու ուղղությամբ:

«Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում շաբաթօրյակ  իրականացվեց մասնաճյուղի մերձակա տարածքում

«Այս հավակնոտ ծրագրի իրականացման հարցում մենք ունենք ձեր աջակցության կարիքը: Կարևորում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրի մասնակցությունը, քանի որ առանց ձեր հոգատար վերաբերմունքի` հարազատ բնակավայրի, փողոցի, բակի նկատմամբ, լավ արդյունքի հասնելը շատ բարդ կլինի»,- դիմելով իր հայրենակիցներին` նշել է ՀՀ վարչապետը:

«Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում շաբաթօրյակ  իրականացվեց մասնաճյուղի մերձակա տարածքում

Ողջունելով կառավարության որդեգրած` Հայաստանը բոլորի համար գրավիչ և հարմարավետ դարձնելու  քաղաքականությունը` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի աշխատակիցները մաքրման աշխատանքներ իրականացրին Երիտասարադական 3 փողոցի գետափնյա ճանապարհի ամբողջ երկայնքով:

«Մաքուր Հայաստան» ծրագրի շրջանակներում շաբաթօրյակ  իրականացվեց մասնաճյուղի մերձակա տարածքում

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

 2017թ. հուլիսի 3-15-ը կայացավ 2016-17 ուստարվա ուսումնական պլանով նախատեսված՝ «Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II կուրսերի ուսումնական պրակտիկան:

«Համակարգչային գրաֆիկա» և «Դիզայն» մասնագիտությունների I կուրսերի համատեղ պրակտիկան ղեկավարում էր Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ՄԿԾ-ի պատասխանատու, Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ ՆՄ անդամ Ա.Չիբուխչյանը:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II  կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Ուսումնական պրակտիկան անցկացվել է Իջևան քաղաքի կենտրոնական զբոսայգում, դենդրոպարկում, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի տեքստիլ 1 արվեստանոցում և հ1 լսարանում:

Պրակտիկային մասնակցած 10 ուսանողներն ուսումնասիրել են տարատեսակ բույսերի կառուցվածքը, դրանք ճեպանկարելու  և մշակելու տարբերակները: Յուրաքանչյուր ուսանող կատարել է 20-30 ճեպանկար, որոնցից լավագույններն ընտրվել են հիմնական առաջադրանքի համար:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II  կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

2-ական ընտրված բուսական աշխարհի օրինակները մշակվել են գույնով, որոնցից յուրաքանչյուրը ենթարկել է ոճավորման՝ ստիլիզացիայի (շտրիխ, կետային և կոնտուրային նկարչություն):

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II  կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Ըստ բիոնիկայի հիմնական օրենքների՝ 2-3 փուլերով ուսանողներն այդ օրինակներից ստացել են կենցաղային իրեր, ինչպես նաև հագուստի տեսակներ՝ օգտագործելով ընտրված բույսերի գունային և ոճային առանձնահատկությունները:

Աշխատանքներն  իրականացվել են ազատ ոճով, որը նպաստել է պրակտիկանտ-ուսանողների՝ կոմպոզիցիոն աշխատանքների կատարման վարպետությանն ու բիոնիկայի ուսումնասիրմանը:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II  կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

«Դիզայն» II կուրսի պրակտիկան ղեկավարում էր  Դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ, ՀՀ ՆՄ անդամ Դ.Չիբուխչյանը:

Ուսումնական պրակտիկան հիմնականում անցկացվել է Իջևանի կենտրոնական զբոսայգու հարակից կիսակառույց շինությունների մոտ, իսկ վերջին 3 օրերին՝ ֆակուլտետի հ1 և հ2 լսարաններում:

«Համակարգչային գրաֆիկա» I, «Դիզայն» I և II  կուրսերի ուսումնական պրակտիկան ավարտվեց

Պրակտիկային մասնակցած 8 ուսանողները 10-15 ճեպանկարների միջոցով ընտրել և բացահայտել են այն ճարտարապետական կառույցները, որոնք ունեն դիզայներական միջամտության կարիք: Լավագույն օրինակի ընտրությունից հետո սկսել են մշակել փոփոխված 2 տարբերակները: Ընտրված օրինակներից էին կիսակառույց շենքեր, սրճարաններ, մշակույթի տունը, դրան հարակից կառույցը և այլն:

Կատարված փոփոխությունները վերաբերել են կառույցների միայն էքստերիերային հատվածներին: Ուսանողներն այդպիսով ձեռք են բերել պատկերացում, թե ինչպես կարելի է ձևափոխել ճարտարապետական կառույցների արտաքին տեսքերը:

Ղեկավարների խոսքով՝ ուսումնական պրակտիկաները բավականին արդյունավետ էին և հագեցած. նպաստեցին ուսանողների ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, նրանց տեսական գիտելիքների գործնական ամրապնդմանը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի մասին`

Հայալեզու էլեկտրոնային գրադարաններ համացանցում

Հարգելի’ ուսանողներ և դասախոսներ,  ներկայացնում ենք  հայալեզու էլեկտրոնային գրադարանների և շտեմարանների համահավաք ցուցակ:

Թվայնացված հայկական պարբերականները համացանցում (pdf ձևաչափով)

pdf կամ djvu ձևաչափով հայերեն գրքեր տրամադրող կայքեր

Բառարաններ 

Թվայնացված հայերեն ձեռագրեր 

Հայկական տպարանների ցանկեր՝ ըստ երկրի, քաղաքի, թվականի և տպարանի անվան

Տարընթերցում
Հայ և օտար հեղինակների նշանավոր երկերը համառոտաբար ներկայացնող կայք

Վիքիդարանի, Գրապահարանի և Հայ մատենագրության թվանշային գրադարանի ցանկերը՝ մի նիշքով (ներբեռնելի)
Այս նիշքում մեկտեղել ենք այս երեք առցանց գրադարանների հեղինակների և թեմատիկ հղումնավոր ցանկերը։

 

ՀԱՅԱԼԵԶՈՒ ԷԼ. ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ

Ստորև նախ ներկայացնում ենք (կանաչ ◆ նշանով) այն կայքերը, որոնցից կարելի է էլ. հարմար ձևաչափերով (epub կամ mobi) հայերեն գրքեր ազատորեն ներբեռնել, ապա՝ էլ. տեքստեր պարունակող կայքեր(«էլեկտրոնային տեքստ»-ը պայմանական անվանում է այս դեպքում. դրանով նկատի ունենք machine-encoded text-ը՝ միայն այն տեքստը, որն ունի մեքենայի կողմից ճանաչվող նիշեր՝ ի տարբերություն որպես նկար տեսածրված տեքստի)։ Ապա արդեն տրվում է ցանկը այն կայքերի, որոնցում հիմնականում pdf (կամ djvu) ձևաչափով գրքեր են տրամադրվում։

 Գրապահարան

Բարեբախտաբար, «Գրապահարանում» կան էլեկտրոնային ձևաչափերով (հիմնականում epub) գրքեր՝ ներբեռնման համար։ 

◆ Վիքիդարան 
Շատ լավ գրադարան է։ Այցելե՛ք, օգտվե՛ք։ Նյութերի մի մասը սրբագրված է, մի մասը՝ առայժմ ոչ։ Այս գրադարանի ցանկացած էջ կարելի է ներբեռնել epub կամ pdf ձևաչափով (կայքի ձախակողմյան սյունակում գտնվող համապատասխան հրամանների միջոցով)։

◆ ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ – էլ. գրքեր
Այս հրատարակչությունը նույնպես տրամադրում է էլ. հարմար ձևաչափերով գրքեր, որոնց մի մասը կարելի է անվճար ներբեռնել։

◆ ԳՐՔԱՍԵՐ 
Այստեղ գրքերը տրվում են մի քանի ձևաչափով. կան նաև ձայնային գրքեր։

◆ Elib.am – Էլեկտրոնային գրադարան
Այստեղ գրքերը կարելի է կարդալ առցանց, ինչպես նաև ներբեռնել pdf և երբեմն նաև epub ձևաչափերով։

◆ Մանկական գրադարան
poqrik.am-ի գրքերի բաժինը 

◆ Հայերեն գրականության էլեկտրոնային գրադարան
Ovanitas բլոգերի ստեղծած գրադարանն է, որտեղից նույնպես էլ. հարմար ձևաչափերով գրքեր կարող եք բեռնել։

 Արտակ Կոլյանի պատրաստած էլ. գրքերը

Անձնական բլոգում տեղադրված և ներբեռնելի այս գրքերը epub և mobi ձևաչափերով են։

Հայկական սովետական հանրագիտարան

Դպրոցական մեծ հանրագիտարան 

Հայոց պատմության հանրագիտարան

Հնագիտության հանրագիտարան

Ակադեմիկոսներ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոսների կյանքն ու մատենագիտությունը ներկայացնող կայք 

Այս գրադարանում ավելի մեծաթիվ են այլալեզու գրքերը (հիմնականում՝ ռուսերեն), որոնք վերաբերում են հայերին ու Հայաստանին կամ հայ հեղինակների գործերի թարգմանություններ են։ Սակայն կարելի է գտնել նաև հայերեն գրքեր։ Ափսոս, որ 2010 թ.-ից ի վեր կայքը չի թարմացվում։
Արևելահայերենի ազգային կորպուսի գրադարանը, ուր կարելի է հայ դասականների գործերը գտնել, սակայն միայն html-ային տարբերակով և ժողովածուներում առկա առանձին միավորների անցանկ դասավորությամբ, որը թույլ չի տալիս արագ գտնել անհրաժեշտ գործը։ Գրադարանում դրված գործերը նաև չեն սրբագրվել OCR փոխարկման ենթարկվելուց հետո։ Բա՛յց։ «Արևակն» ունի բառերի որոնման շատ հզոր հարմարանք։ Եթե, օրինակ, ուզում եք իմանալ, թե այս կամ այն հայերեն բառը կամ արտահայտությունն ինչպես է գործածվել հայ հեղինակների կողմից, սա անփոխարինելի կայք է։ «Արևակն» անփոխարինելի է նաև մեկ այլ առումով. նրա գրադարանում տեղ գտած հայերեն բնագրերը ներկայացնում են նաև բառերի մեծամասնության անգլերեն թարգմանությունները՝ քերականական նշումներով, երբ մկնիկով սեղմում ես անհրաժեշտ բառի վրա։ Սա անփոխարինելի կարող է լինել հայերենին ոչ այնքան լավ տիրապետող անգլախոս մեր հայրենակիցների համար, ովքեր փորձում են հայերեն կարդալ։ Այս մասին առավել մանրամասն կարդացեք այստեղ։
 
Այստեղ շատ են գրաբարյան բնագրերն ու հայագիտական աշխատությունները։ Կան նաև Մեծ եղեռնին նահատակված բազմաթիվ հայ գրողների երկեր։  Էլ. գրքեր երբեմն տրամադրվում են, նաև pdf ձևաչափով, սակայն ծառայությունը վճարովի է, իսկ էլ. գրքերի ներբեռնման և գործածության համար էլ պահանջվում է կայքում գրանցված լինել և հատուկ ընթերցիչ ծրագիր տեղակայել համակարգչում, ապա այդ ծրագրով գրքերը կարդալու համար դարձյալ մուտքագրել կայքում ունեցած  մուտքանունն ու գաղտնաբառը։ Այնուամենայնիվ, որոշ գրքերի pdf տարբերակները կարելի է կայքում ընթերցիչով դիտել։

Լիտոպեդիա
Հարմար ցանկեր առայժմ կարծես թե չկան, բայց օգտվելով որոնման տողից (էջի ձախ կողմում)՝ կարելի է գտնել որոշ հեղինակների գործեր։

ԿՏԱԿ-ի ֆորում-«գրադարանը» 
Այստեղ կգտնեք հայ գրականության նմուշներ. հատուկ բաժնի է արժանացել Պարույր Սևակը։  

hyeforum-ի գրականության բաժինը
Այստեղ ֆորումի անդամները դրել են հայ գրողների և բանաստեղծների բազմաթիվ գործեր։ Այստեղ երբեմն կարելի է գտնել այն, ինչ ուրիշ տեղ չկա։ Այնպես որ այս հասցեն ևս նկատի ունեցեք համացանցում հայալեզու գրականություն փնտրելիս։ Նույն ֆորումի մշակույթի ընդհանուր բաժնում ևս կարելի է փնտրել-գտնել հայ հեղինակների գործեր, օրինակ՝ Պարույր Սևակի «Թրի դեմ գրիչ» հոդվածը։

«Գրանիշ» գրական կայք
Այստեղ կգտնեք արդի հայ ինքնուրույն և թարգմանական գրականության հարուստ հավաքածու։
«Գրանիշի» թվային գրադարանը 
Գրական կայքերի՝ «Գրանիշի» պատրաստած ցանկը

«Գրական թերթի» կայքը
Ժամանակակից հայ հեղինակների գործեր. փնտրեք կայքի բաժիններում։

«Գրական կամուրջ» 
Ժամանակակից հայ հեղինակների ինքնուրույն և թարգմանական գործեր։

«Արտերիա» մշակութային ամսագրի գրականության բաժինը 

Gisher.org-ի գրական տեքստերի հավաքածուն

abcd.am կայքի գրքերի հավաքածուն
Այստեղ տեղադրված գրքերը կարելի է միայն ընթերցել, բայց նաև լսել դրանց ձայնագրությունները։

Շեքսպիրի հայերեն թարգմանությունները

Իրանական ժամանակակից գրականություն 
Բլոգում ներկայացված են ժամանակակից պարսկալեզու գրողների գործերի հայերեն թարգմանություններ։ 

Ճապոնական գրականություն և արվեստ
Այս բլոգում հավաքված են ճապոնացի հեղինակների բազմաթիվ գործերի հայերեն թարգմանություններ (փնտրեք բլոգի արխիվի հղումներով)։ Դրանք բոլորը մեկ էլեկտրոնային գրքի տեսքով կարող եք ներբեռնել այս աղբյուրից։

hayeren.hayastan.com-ի գրադարանը

Հովիկ Չարխչյանի բլոգը

sasna tsrer գրական բլոգ

«Մշակութային» կայքի գրադարանը 

Ֆոտոբիո
Այս բլոգում կան լուսանկարչությանն առնչվող մի շարք հետաքրքիր թարգմանական գործեր։  

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրին կամ նրա ուսուցիչներին պատկանող կայքեր, որոնցում կգտնեք բազմաթիվ գրական գործեր՝ թե հայ, թե օտար հեղինակների 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարան (գրադարանի հին կայքը
«Դպիր» հանդես

 

Կրթահամալիրի ուսուցիչների բլոգների հղումները

 

Դրանցից առանձնացնում ենք ներքոբերյալ բլոգները, որ հայոց լեզվի ուսուցիչներին են պատկանում։ Օգտվեք բլոգների բաժիններից և պիտակներից։
Հասմիկ Ղազարյանի բլոգը
Մարգարիտ Սարգսյանի բլոգը
Տաթևիկ Աբրահամյանի բլոգը
Նունե Մովսիսյանի  բլոգը
Ելենա Սարգսյանի բլոգը
Մարինե Ամիրջանյանի բլոգը


ԿԱՐԵՎՈՐ
 
 Վերոնշյալ գրադարանների մեծ մասից օգտվելիս ի նկատի ունենալ, որ մուտքագրված կամ OCR փոխարկմամբ ներկայացված բնագրերի ինչ-որ մաս (մեծ թե փոքր՝ չգիտեմ) սրբագրված չէ։

 
որոնցից կարելի է pdf կամ djvu ձևաչափով հայերեն գրքեր ներբեռնել անվճար կամ, ներբեռնման հնարավորության բացակայության դեպքում, ընթերցել դրանք առցանց

Հայ դասականների գործերը համացանցում
Մեր պատրաստած ցուցակն է։

 
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի թվայնացրած հսկայական հավաքածուն՝ հետևյալ մատենաշարների՝
Դիւան հայոց պատմութեան (խմբ. Գիւտ քահանայ Աղանեանց)
Օտար աղբյուրները հայերի և Հայաստանի մասին
Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն
Հնագիտական պեղումները Հայաստանում
Հայաստանի հնագիտական հուշարձանները
Դիվան հայ վիմագրության
Հայ ժողովրդական հեքիաթներ
Հայ ժողովրդի պատմություն
Նյութեր հայ ժողովրդի պատմության
Հայոց պատմության հարցեր
Արևելագիտական ժողովածու
Մերձավոր Արևելք
Թուրքագիտական և օսմանագիտական հետազոտություններ
Ազգային մատենադարան
Կոմիտաս
Ալեքսանդր Սպենդիարյան
Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի հիմնադիր ակադեմիկոսներ
Այստեղ տեղադրված են Մանուկ Աբեղյանի, Հրաչյա Աճառյանի, Ավետիք Իսահակյանի, Ստեփանոս Մալխասյանցի, Գրիգոր Ղափանցյանի, Հակոբ Մանանդյանի, Արսեն Տերտերյանի, Հովսեփ Օրբելու աշխատությունները

Վերոնշյալ երկու հավաքածուների գրքերը ներբեռնելու համար սեղմեք բացված գրքի վերին աջ անկյունում գտնվող i տառի վրա։ 

 
 
 

Այստեղ կգտնեք նաև գրքեր՝ տպագրված 1512-1920 թթ.։ Դրանցից օգտվելու մասին կարդալ այստեղ։

Մատենագիտական ցանկեր 
ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարանի մեկ այլ հավաքածու՝ հայ գրքի և պարբերական մամուլի մատենագրական ժողովածուների թվայնացումները

Հայաստանի ազգային գրադարանի հրատարակություններ

ՀԱԳ-ի քարտեզների հավաքածուն

ՀԱԳ-ի հմայիլների ժողովածուն
Փնտրել ըստ տարեթվի։ Հմայիլներն ամբողջությամբ տեսնելու համար պետք է սեղմել ներկայացված յուրաքանչյուր հմայիլի մասին տեղեկության քարտի պատկերի վրա, և կբացվի pdf ձևաչափի նիշք։

Անթվակիր գրքեր, քարտեզներ ու հմայիլներ
Այս կայքն ընդգրկում է անթվական գրքեր, ինչպես նաև վերոբերյալ երկու հավաքածուների միայն անթվական քարտեզներն ու հմայիլը։

Հայաստանի ատենախոսությունների բաց մատչելիության պահոց
Armenian Genocide. արտասահմանյան մամուլի նյութեր
Արտասահմանյան մամուլի արձագանքները հայերի աբդուլհամիդյան կոտորածներին և Հայոց ցեղասպանությանը (1894-1917 թթ.)

Արցախյան շարժում
Արցախյան շարժմանը նվիրված նյութերի, հիմնականում՝ հոդվածների, շտեմարան։ 

ՀՀ ԳԱԱ Ռադիոֆիզիկայի եւ էլեկտրոնիկայի ինստիտուտ (գիտաժողովների աշխատություններ, ատենախոսություններ)

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտ (գիտաժողովների աշխատություններ, գրքերի շարքեր)

 
 
 
Իրատես.am-ի առցանց ընթերցման բաժին
Այստեղից կհղվեք դեպի issuu.com կայքում տեղադրված գրքերի հարուստ հավաքածուն։ Գրքերը (գոնե քանիսը որ ստուգեցինք) ներբեռնելի են և գրանցում չեն պահանջում։ Շնորհակալություն թե՛ գրքերը վերբեռնողին, թե՛ դրանք տրամադրողներին։

ԵՊՀ-ի հրատարակություններ 

ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գրադարան
Այս հաստատության հիմնական կայքի գրադարանն է։
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Հայոց լեզու 
Առաջին հայացքից թվում է՝ վերևի հղմամբ տրված գրադարանի բանասիրության բաժինն է, բայց այստեղ գրքերի քանակն ավելի մեծ է։
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Հայոց պատմություն 
Այստեղ ևս գրքերի քանակն ավելի մեծ է, քան վերոբերյալ armin.am-ի գրադարանի պատմագրության բաժնում։
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Հնագիտություն
Նույն գրադարանի հնագիտական երկերի բաժինը 
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Կրոն 
Նույն գրադարանի կրոնական երկերի բաժինը
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Մշակույթ
Նույն գրադարանի մշակութային բաժինը
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Հայոց ցեղասպանություն
Ցեղասպանությանն առնչվող գրականություն
ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ. Սփյուռք
Սփյուռքին առնչվող գրականություն

  
ԵՊՀ Սարգիս և Մարի Իզմիրլյանների անվան գրադարան
  
Արևելագիտության ինստիտուտի գրադարանը

ԳՊՄԻ էլեկտրոնային գրադարան
«Սփյուռք» ամառային դպրոցի կայքի գրադարանը

Հայ դասականների շարքը ԵՊՀ ՀՀԻ-ի վերոբերյալ գրադարանում

Մելիքաց միության գրադարանը 

«Արցախ» կենտրոնի գրադարանը

Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի կայքի գրքերի բաժին 

«Մայր Հայաստան» զինվորական թանգարանի կայքի գրադարանի բաժին 
Նույն բաժնի գրքերը՝ այլ էջում։

«Արեգնափայլ» կայքի գրքերի բաժինը 

Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության առցանց գրադարան 

GALLICA bibliothèque numérique
Այստեղ գտնվող գրքերը ցանկի տեսքով չեն ներկայացված. պետք է փնտրել և հայերենի ավանդական ուղղագրությամբ։ Մենք վերոբերյալ հղումը տվել ենք փնտրման ամենամեծ արդյունք տվող բառով (Պոլիս) էջին։ Այս գրադարանի հայերեն հավաքածուից օգտվելու մասին ավելին կարդացեք այստեղ։ 

archive.org

Այստեղ որոնման տողում գրել Armenian և նշել texts ընտրանքը, կբերի բազմաթիվ հայերեն հին գրքեր, որոնց մի մասը կարելի է ներբեռնել։ Իսկ եթե հեղինակի կամ երկի անունով եք ուզում փնտրել, պետք է գործածել հայերենի համար առկա լատինատառ հնչյունային այբուբենները։

HATHI Trust Digital Library
Այստեղ ևս հայերեն գրքերը փնտրել հնչյունային այբուբենների կիրառությամբ։ 

Munchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek
Այստեղ ևս հայերեն գրքերն ու հեղինակներին փնտրել Հյուբշման-Մեյեի հնչյունային այբուբենով։

 
 
 
Bibliothèque numérique ARAM – Էլեկտրոնային նոր գրադարան 
Այստեղ առկա գրքերը նույնպես կարելի է որպես pdf գիրք տպել։ Թե ինչպես դա անել, բացատրել ենք այստեղ՝ «Հայ գիրք»-ի գրքերի օրինակով։ Միայն թե այստեղ գործածվող երկու ընթերցիչներից միայն մեկն է թույլ տալիս մեծ տիրույթով էջեր տպել, մյուսը թույլ է տալիս միանգամից միայն երկու էջ տպել, սակայն երկուական էջեր տպելով ևս կարելի է գրքի անհրաժեշտ մասը կամ թեկուզ ամբողջ գիրքը ներբեռնել։

Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի հրատարակությունները

Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կետրոնի հրատարակությունները

«Հայաստանի հնագիտական ժառանգությունը» հատորը
«Հուշարձան» տարեգրքի հատորները

 
Armenianart.org-ի գրադարանի բաժինը

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի հրատարակությունները

«Արարատ» ռազմավարագիտական կենտրոնի գրքեր 

Մատենադարանի մայր ցուցակի հատորները

Մատենագիրք հայոց
Այս շարքը ներկայացնում է հայ մատենագիրների երկերի գրաբարյան քննական բնագրերը։ Վերոբերյալ կայքէջում շարքի բազմաթիվ հատորներից միայն 4-ն է տրված (11-րդ և 13-15-րդ)։ 

Արևելագիտության ինստիտուտի հրատարակություններ 

Armscoop.com-ի առցանց գրադարանը 

Bestinfo.am-ի գրքերի բաժին 

ՀԱԱՀ գրադարանի էլեկտրոնային գրքեր 
Այստեղից կարող եք ներբեռնել բուհերի համար նախատեսված բազմաթիվ ուսումնական ձեռնարկներ և աշխատություններ։

Հայկական կրթական միջավայրի պաշարների շտեմարան 
Այստեղից և հաջորդ էլ. գրադարանից բազմաթիվ դասագրքեր և ուսումնական այլ նյութեր կարող եք ներբեռնել, հիմնականում դպրոցական տարիքի երեխաների համար։

 
 
Հոգևոր գրադարան 

Մեկ այլ հոգևոր գրադարան

Եվս մեկ հոգևոր գրադարան

«Կանթեղ» հոգևոր գրադարան  

Հայ Եկեղեցւոյ գրադարան
Այստեղ ներբեռնման ենթակա ոչ միայն կրոնական գրականություն կա, այլև բառարաններ, բանասիրական և պատմական գրականություն, ինչպես նաև Եկմալյանի և Կոմիտասի մշակմամբ պատարագների՝ երաժշտական նոտագրմամբ հրատարակությունները (վերջիններս «Կրօնական» բաժնում են)։ Բոլոր գրքերը տեսնելու համար օգտվեք ընտրացանկի Books բաժնի ստորաբաժանումներից։

«Նոյյան տապանի» էլ. գրադարանը
Դեռևս աղքատիկ է, բայց, հնարավոր է, Ձեզ անհրաժեշտ գիրքը հենց այնտեղ գտնեք։

Ջավախքի գրադարակ
Ջավախքին առնչվող ուսումնասիրությունների հրատարակություններ


«Գրքամոլ» կայքի էլեկտրոնային գրադարանը
Կայքում կան թե՛ ներբեռնելի գրքեր, թե՛ երիտասարդ հայ գրողների ստեղծագործություններ։

Լիլիթ Մկրտչյանի թարգմանությունները 
Այստեղ կգտնեք անգլերեն գրքերի հայերեն թարգմանություններ։


heqiat.am-ի մանկական ստեղծագործությունների հավաքածուն 
Այստեղ կան նաև որոշ հեքիաթների ձայնագրություններ։

Հայկական հեքիաթները համացանցում 

Armscoop-ի կազմած ցուցակն է։

Հայաստանի ազգային արխիվի հրատարակություններ
Այստեղ ներկայացված ցանկի գրքերից մի քանիսը ներբեռնելի է։

«Լինգվա» հրատարակչության (ԵՊԼՀ) գրքերը

«Նարցիս» հանդեսի գրադարանը
Ժամանակակից հեղինակների գրքեր 


«Դպիր» էլեկտրոնային հանդեսի գրքերը
Հիմնականում թարգմանություններ են, բայց կան նաև հայ հեղինակների գործեր 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության գրադարան 
Այստեղ կգտնեք կառավարության ծրագրերը և այլ նմանատիպ նյութեր 

Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի գրադարան 

Տնտեսագիտական գրականություն 

Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտի հրատարակությունները 

ԳԱԱ-ի Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի հրատարակությունները

Հովհ. Թումանյանի թանգարանի հրատարակությունները 
«Ոսկե դիվան» հեքիաթագիտական հանդեսի և «Հասկեր» մանկական գրականության և բանահյուսության տարեգրքի հատորները 


ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ

Առանձին հեղինակների գործեր որոնելիս օգտվեք նաև մեր կայքի «Գրադարանի» այբբենական գրացուցակներից 

Հ. Աճառյանի գրքերը համացանցում 

Մանուկ Աբեղյանի երկերը համացանցում 

Ղևոնդ Ալիշանի գրքերը համացանցում 

Գրիգոր Նարեկացու երկերը համացանցում 

Մովսես Խորենացու երկերը համացանցում 

Խրիմյան Հայրիկի գործերը համացանցում 

Մաղաքիա արք. Օրմանյանի գործերը համացանցում

Մխիթարյան հայրեր Ներսես Ակինյանի և Համազասպ Ոսկյանի հայագիտական աշխատությունները

Հ. Մանուել Քաջունու երկերը համացանցում

Առաքել Սարուխանի գործերը համացանցում

Հ. Հակովբոս Տաշյանի աշխատությունները համացանցում

Հ. Ղուկաս Ինճիճեանի եւ Հ. Ստեփանոս Գիւվեր Ագոնցի երկերը 

Գ. Սրվանձտյանցի երկերը համացանցում և նրա «Քեշե Պոլե»-ն՝ արևելահայերեն թարգմանությամբ

Ցավոք, Կոմիտասին նվիրված այս կայքում ներկայացված հոդվածներն ամբողջական չեն, այլ քաղվածո (թեև անփութորեն չի նշված այդ մասին)։ Կան նաև Կոմիտասի բանաստեղծություններից և նամակներից նմուշներ։ Ներքոբերյալ հղմամբ գնալու դեպքում կգտնեք Կոմիտասի երաժշտագիտական հոդվածներից երկուսի ամբողջական տարբերակները (ցավոք, բազմաթիվ վրիպակներով հանդերձ)։
http://karinfolk.am/?page_id=60 
 
Մի քանի գործ հետևյալ հրատարակությունից՝ Կոմիտաս Վարդապետ, Ուսումնասիրութիւններ եւ յօդուածներ, Երևան, Սարգիս Խաչենց, 2005

Հայ գեղջուկ պարը, էջ 284-305
Հայ եկեղեցական երաժշտութիւն, էջ120-132
Հայ գեղջուկ երաժշտութիւն, էջ 330-399
Հայ ժողովրդական և եկեղեցական երգեր, էջ 324-329

 

Լեռ Կամսարին նվիրված կայք

Հրանտ Մաթևոսյանի գործերը 


Արտաշես Քալանթարյանի գործերը

Սուրեն Շտիկյանի գործերը

 

Հրապարակվել են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության արդյունքները

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ դիմորդներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի  «Դիմորդ» բաժնի «Առկա ուսուցում» ենթաբաժնի «ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ» էջում  տեղադրվել են   2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության մրցույթի արդյունքները՝