Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Պատմություն» մասնագիտության II և III կուրսի ուսանողները կատարեցին ճանաչողական այցեր

SAM_2021a

 2019թ. մայիսի 20-ին 2018-2019 ուստարվա ուսումնական պլանով նախատեսված ուսումնական պրակտիկայի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի «Պատմություն» մասնագիտության առկա ուսուցման II և III կուրսի ուսանողները կատարեցին ճանաչողական այցեր:

Ուսանողներին ուղեկցում էին պրակտիկայի ղեկավար, Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս Ա.Մկրտումյանը, «Պատմություն» կրթական ծրագրի ղեկավար, պ.գ.թ., դոցենտ Ն.Գրիգորյանը, ասիստենտ Ա.Ազատյանը, ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյանը:

Նրանք այցելեցին Վայոց Ձորի մարզ՝ Սելիմի լեռնանցքում գտնվող Օրբելյանների իջևանատուն, Նորավանք վանական համալիր, Արարատի մարզ՝ Խոր Վիրապ եկեղեցական համալիր:

Ուսանողներին առանձնապես գրավեց Նորավանքը՝ իր գեղատեսիլ բնությամբ և եկեղեցով, Խոր Վիրապի փոսը, ուր տարիներ շարունակ բանտարկված է եղել Գրիգոր Լուսավորիչը:

Ճանաչողական այցերի ընթացքում ուսանողները ծանոթացան վերոնշյալ պատմամշակութային վայրերին, դրանց կառուցման և գործունեության պատմություններին, ճարտարապետական յուրահատկություններին: