Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ «Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը

DSCN5270

 2018թ. դեկտեմբերի 21-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը, որը կազմակերպել էր Դասավանդման առաջավոր փորձի փոխանցման և երիտասարդ դասախոսների աջակցման կենտրոնը:

Ս.թ. դեկտեմբերից ԵՊՀ ԻՄ-ում անցկացվում են կենտրոնի կողմից մասնաճյուղի երիտասարդ դասախոսների (մինչև 35 տարեկան) համար նախատեսված հերթական դասընթացները, որոնք միտված են մասնաճյուղում  առաջավոր փորձի  վերհանման  ու տարածման  միջոցով  դասախոսական  կազմի  որակավորման բարձրացմանը, դասավանդման և գնահատման մեթոդների կատարելագործմանը, ուսումնական  գործընթացում  կրթական նորագույն  տեխնոլոգիաների  ներդրմանը:

«Փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց» թեմայով դաս-քննարկումը վարում  էր ԵՊՀ ԻՄ-ի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ջուլիետտա Գյուլամիրյանը:

Դաս-քննարկմանը մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի ոչ միայն երիտասարդ, այլև հմուտ և փորձառու դասախոսներ:

Մ.գ.դ., պրոֆեսոր Ջ.Գյուլամիրյանը տարբեր վարժանքներով, գործնական օրինակներով ներկայացրեց փոխներգործուն մեթոդները որպես մասնագիտական համոզմունքների ձևավորման միջոց, խոսեց ուսանողակենտրոն ուսուցման մոտեցումների մասին, փոխանցեց իր առաջավոր փորձը:

Դասընթացն անցավ հետաքրքիր և շահեկան քննարկումներով հագեցած մթնոլորտում: