Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժինը տեղեկացնում է

 

Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր

2017թ. նոյեմբերի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր» ապրանքատեսակը՝ ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 17/80 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ և գրասենյակային նյութեր»-ի 4 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 4 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն, «Հայկանուշ Մելքումյան» ԱՁ-ն և «Արման Ասմանգուլյան» ԱՁ-ն:

 

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման

բաժնի վարիչ    Ս. Սարգսյան