Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ընտրվեց Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ

 2014թ. ապրիլի 10-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում տեղի ունեցավ  մասնաճյուղային ուսանողական գիտական ընկերության նախագահի ընտրություն:

Առաջադրվել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Գոհար Գրիգորյանի թեկնածությունը:

Ընտրությանը մասնակցում էին մասնաճուղի Ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, ուսանողներ:

Ձայների 21 կողմ և 1 դեմ հարաբերակցությամբ Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ ընտրվեց Գոհար Գրիգորյանը: