Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները

Ս.թ. դեկտեմբերի 4-ին Բնական գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ հիմնադրման 10-ամյակին նվիրված գիտաժողովի աշխատանքները: Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան Ա. Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցումներով հանդես եկան «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտությունների ուսանողները.

  1. Սլավիկ Ալավերդյան (ԿՄ/Ֆ IV) – Պոպուլյացիայի թվաքանակի փոփոխության Ֆերհյուլստի մաթեմատիկական մոդելը,
  2. Մելինե Մելիքյան (ԿՄ/Ֆ III) – Ֆլուորեսցենցիայի մեթոդների օգտագործումը բժշկության մեջ,
  3. Մերի Ամիրզյան (Բ/Բ III) – Իմունիտետ:

 Ծավալվեց ակտիվ քննարկում:

Վերջում մասնաճյուղի ՈՒԳԸ նախագահ, բնական գիտությունների ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող Սլավիկ Ալավերդյանը բացեց մի փոքր գաղտնիք: Նա նշեց, որ գիտաժողովի օրը պատահական չի ընտրվել. դեկտեմբերի 4-ը իրենց սիրելի դեկան Ա. Ցուցուլյանի ծննդյան օրն է: Ֆակուլտետի ուսանողների անունից նա շնորհավորեց դեկանին, հանձնեց նվեր (գիրք)` մաղթելով գիտական ու մանկավարժական գործունեությամբ հագեցած երկար տարիների երջանիկ կյանք: