Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Աշակերտների այց, քիմիայի փորձեր և գրքերի ներկայացում

IMG_1855

 2019թ. ապրիլի 5-ին և 6-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ այցելեցին Հովքի միջնակարգ և Իջևանի ավագ դպրոցների աշակերտները:

Հյուրերին դիմավորեց ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի բաժնի տեսուչ Սլավիկ Ալավերդյանը, ներկայացրեց մասնաճյուղի պատմությունը, նրանց ծանոթացրեց ֆակուլտետներին, լսարաններին, արվեստանոցներին և լաբորատորիաներին:

Հովքի միջնակարգ դպրոցի աշակերտները մասնակցեցին Կիրառական արվեստի և Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետներում ընթացող որոշ դասերի:

Իջևանի ավագ դպրոցի աշակերները ներկա եղան քիմիայի դիտարժան փորձերի, որոնք իրականացրին ԵՊՀ անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի դոցենտ, ք.գ.թ. Ռոբերտ Ադամյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար, ք.գ.թ., դոցենտ Գևորգ Սիմոնյանը և նույն ամբոնի դոցենտ, ք.գ.թ. Հմայակ Իսախանյանը:

Փորձերից հետո ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում տեղի ունեցավ Ռոբերտ Խաչիկի Ադամյանի «Անօրգանական քիմիա: Անցումային շարքի տարրեր» գրքի առաջին հատորի (2 գրքով) ներկայացումը: Գիրքը ներկայացրին և ելույթ ունեցան ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը, Գ.Սիմոնյանը, Հ.Իսախանյանը և ուրիշներ:

Բոլոր լուսանկարները տե՛ս  Պատկերասրահում: