Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացավ տնօրենության հերթական նիստը

DSCN5755

2019թ. փետրվարի 14-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում առարկայական ծրագրերին, նույն կիսամյակում մի շարք ուսանողների ուսանողական իրավունքների վերականգնմանը վերաբերող և մի քանի ընթացիկ հարցեր:

Մասնավորապես նշվեց, որ 2019թ. փետրվարի 1-8-ը Ուսումնամեթոդական վարչության աշխատակիցները, ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոններում և Հեռակա ուսուցման բաժնում իրականացնելով առարկայական ծրագրերի ստուգում, հայտնաբերել են որոշ թերություններ:

Տնօրենության նիստում որոշվեց.

  • ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական ամբիոնների վարիչներին հանձնարարել մինչև 2019թ. մարտի 1-ը վերացնել հայտնաբերված թերությունները,
  • սահմանված ժամկետից հետո կատարել կրկնաստուգում և թերությունների հայտնաբերման դեպքում պատասխանատուներին ենթարկել կարգապահական պատասխանատվության:
  • 2018-2019 ուսումնական տարվա II կիսամյակում ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում վերականգնել 14 ուսանողների ուսանողական իրավունքները: