Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

ԵՊՀ 95-ամյակի կապակցությամբ մի խումբ աշխատակիցներ  2014թ. հունիսի 26-ին կայացած գիտխորհրդի նիստի ժամանակ պարգևատրվել են ԵՊՀ հուշամեդալով և արծաթե մեդալով:

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

 

ԵՊՀ ԻՄ բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի  դոցենտ,   ֆ.մ.գ.թ.  Վարազդատ Նավոյանը արժանացավ ԵՊՀ հուշամեդալի:

Համալսարանականների պարգևատրումները շարունակվում են

Ստորև ներկայացնում ենք պարգևատրված մնացած  համալսարանականներին՝

ԵՊՀ հուշամեդալ

 1. Կարո Կարապետյան ՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի վարիչ,
 2. Սոնա Սեֆերյան՝ Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր,
 3. Սամվել Ջիլավյան՝ Մեխանիկայի ամբիոնի դոցենտ,
 4. Լևոն Հակոբյան՝ Ռուս գրականության ամբիոնի վարիչ,
 5. Սրբուհի Լամբարջյան՝ Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ,
 6. Բելլա Խոջումյան՝ Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) վարիչ,
 7. Դավիթ Հովհաննիսյան՝ Արաբագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 8. Վիլիկ Հարությունյան՝ Օրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 9. Ռոմիկ Հարությունյան՝ Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 10. Շիրազ Մարգարյան՝ Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոնի վարիչ,
 11. Ռուբեն Սաքապետոյան՝ Հայոց լեզվի պատմության ամբիոնի վարիչ,
 12. Վազգեն Սաֆարյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 13. Ալբերտ Մակարյան՝ Հայ գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 14. Արտաշես Սարգսյան՝ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
 15. Լարիսա Մնացականյան՝ Հայ նոր գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր,
 16. Աստղիկ Բեքմեզյան՝ Գրականության տեսության և գրաքննադատության ամբիոնի դոցենտ,
 17. Զավեն Ադամյան՝ Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրոնի ավագ գիտաշխատող,
 18. Հակոբ Հակոբյան՝ Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի պրոֆեսոր,
 19. Կարինե Սահակյան՝ Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկանատի գործավար,
 20. Սարգիս Ղանթարջյան՝ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի վարիչ,
 21. Կարեն Գրիգորյան՝ Հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության վարչության պետ,
 22. Վահագն Վարագյան՝ Ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ
 23. Կարինե Դավթյան՝ Մշակույթի կենտրոնի տնօրեն,
 24. Ալիկ Ղարիբյան՝ Ռեկտորի աշխատակազմի ղեկավար,
 25. Մենուա Սողոմոնյան՝ ԵՊՀ գիտքարտուղար,
 26. Արմեն Ավետիսյան՝ ԵՊՀ արհեստակցական կազմակերպության նախագահ,
 27. Արտակ Խաչատրյան՝ Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչ,
 28. Արթուր Աթանեսյան՝ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
 29. Հասմիկ Գևորգյան՝ Կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
 30. Գևորգ Պետրոսյան՝ Քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի դոցենտ,
 31. Վահե Ենգիբարյան՝ Քրեական դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
 32. Լիաննա Սարգսյան՝ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
 33. Վարդան Այվազյան՝ Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
 34. Դավիթ Սերոբյան՝ Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
 35. Անուշավան եպս. Ժամկոչյան՝ Աստվածաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 36. Էմին Սանթրոսյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության դիմորդների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ
 37. Արմեն Սարգսյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի վերահսկման բաժնի պետ
 38. Գուրգեն Հովհաննիսյան՝ Ուսումնամեթոդական վարչության բակալավրիատի բաժնի վարիչ
 39. Անահիտ Նիկողոսյան՝ Գերբարձր հաճախությունների ռադիոֆիզիկայի և հեռահաղորդակցության ամբիոնի դոցենտ,
 40. Նաղաշ Մարտիրոսյան՝ Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դեկան,
 41. Մարիա Առաքելյան՝ ԵՊՀ գրադարանի գրապահոցի բաժնի վարիչ,
 42. Նաիրա Մնացականյան՝ Միջազգային համագործակցության վարչության միջազգային կապերի բաժնի վարիչի տեղակալ,
 43. Արարատ Մալխասյան՝ Ընդհանուր հարցերի գծով պրոռեկտոր,
 44. Քնարիկ Միրզոյան՝ Թյուրքագիտության ամբիոնի դոցենտ,
 45. Լևոն Ավետիսյան՝ «Բանբեր Երևանի համալսարանի» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալ,
 46. Գագիկ Ղազինյան՝ Իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 47. Էմիլ Գևորգյան՝ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 48. Գուրգեն Մելիքյան՝ Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 49. Վլադիմիր Մաղալյան՝ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի հայ-վրացական հարաբերությունների բաժնի ավագ գիտաշխատող,
 50. Վարազդատ Նավոյան՝ Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնի դոցենտ:

 

ԵՊՀ արծաթե մեդալ

 1. Հասմիկ Բաղդասարյան՝ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 2. Զավեն Հարությունյան՝ Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 3. Յուրա Գաբրիելյան՝ Գերմանական բանասիրության ամբիոնի վարիչ,
 4. Աննա Կարապետյան՝ Կենդանաբանության ամբիոնի դոցենտ, Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտքարտուղար,
 5. Ատոմ Մուրադյան՝ Ընդհանուր ֆիզիկայի և աստղաֆիզիկայի ամբիոնի վարիչ,
 6. Գեորգի Պողոսյան՝ Հեռանկարային հետազոտությունների միջազգային կենտրոնի տնօրեն,
 7. Սարգիս Սանթրոսյան՝ Ֆիզիկական դաստիարակության ամբիոնի վարիչ,
 8. Արշալույս Հովհաննիսյան՝ Տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչության պետ,
 9. Իննա Դավիդյան՝ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի գործավար-օպերատոր,
 10. Մերի Պետրոսյան՝ Ռուս գրականության ամբիոնի դոցենտ,
 11. Տատյանա Աֆանասևա` Ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ասիստենտ,
 12. Իվետտա Մանուչարյան՝ Ռուսաց լեզվաբանության, տիպաբանության և հաղորդակցման տեսության ամբիոնի դոցենտ,
 13. Մարիետա Մկրտչյան՝ Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի դոցենտ,
 14. Արշալույս Գալստյան՝ Մինչհամալսարանական կրթության վարչության նախապատրաստական դասընթացների բաժնի վարիչ, հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ,
 15. Աշոտ Հայրապետյան՝ Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ,
 16. Լեոնարդ Շեկյան՝ Միջազգային կրթական կենտրոնի տնօրեն,
 17. Կամո Աթայան՝ Միջազգային կրթական կենտրոնի հանրակրթական առարկաների ամբիոնի վարիչ,
 18. Գեղամ Գևորգյան՝ Գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով պրոռեկտոր,
 19. Մարատ Գրիգորյան՝ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի դեկան,
 20. Արծրուն Ավագյան՝ Հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան,
 21. Նվարդ Երնջակյան՝ Անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ,
 22. Սիլվա Խասապետյան՝ Անգլերեն լեզվի թիվ 1 ամբիոնի դոցենտ:

 

Աղբյուրը`  www.ysu.am

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» 2014 մրցույթի հայտարարություն

«Քաղաքականության կրթաթոշակներ» 2014 մրցույթի հայտարարություն

 

Բաց հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան (ԲՀՀ-Հայաստան) կազմակերպությունը հայտարարում է անհատական դրամաշնորհների մրցույթ, որն ուղղված է աջակցելու հետազոտողների, որոնք պատրաստակամ են իրականացնել ուսումնասիրություններ հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում` բացահայտելու բաց հասարակության առջև ծառացած առավել վճռական մարտահրավերները, մշակելու կիրառական լուծումներ` գործուն քայլեր ձեռնարկելով դրանց իրականացման ուղղությամբ:

Կրթաթոշակի նպատակներն են` զարգացնել հետազոտողների` հանրային քաղաքականության հետազոտության միջոցով հանրային քաղաքականության գործընթացի վրա ազդելու կարողությունները, խթանել քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացներում` խրախուսելով բանավեճեր հասարակության բոլոր շերտերի մասնակցությամբ` հանրային քաղաքականությանն առնչվող ամենակարևոր հարցերի շուրջ:

Ով կարող է դիմել

Այս ծրագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, համալսարանների դասախոսական կազմի, հանրային քաղաքականության ոլորտի հետազոտողների, վերլուծաբանների և խորհրդատուների համար:

Անհրաժեշտ է ունենալ նվազագույնը մագիստրոսական կրթություն հանրային կառավարման, քաղաքագիտության կամ սոցիալական այլ գիտությունների` իրավագիտության, տնտեսագիտության, միջազգային հարաբերությունների կամ համանման բնագավառներում:

Ցանկալի է փորձի առկայություն հանրային քաղաքականության ձևակերպման և վերլուծության, ինչպես նաև շահերի պաշտպանություն իրականացնելու ոլորտներում: Հետազոտական աշխատանքների համար անհրաժեշտ գրավոր հմտությունների առկայությունը ևս խիստ գերադասելի է:

Հայտատուն պարտավոր է էական/անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնել հետազոտության իրականացմանը:

Հետազոտություն իրականացնելու դիմումները/նախագծերը կարող են տևել 4-ից 6 ամիս և կարող են ներկայացվել ինչպես անհատների, այնպես էլ խմբերի կողմից:

Խնդրում ենք նաև հաշվի առնել, որ այլ հավասարար պայմանների դեպքում առավելություն կտրվի նախաձեռնության նոր հայտատուներին:

Դիմումների ընդունումը

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտական առաջարկները դիմում հայտի ձևով (տես ստորև):

Դիմումի փաթեթը պետք է ներառի նաև դիմողի ինքնակենսագրականը (ռեզյումե), որ կպարունակի հրատարակված նյութերի ամբողջական ցանկը, ինչպես նաև նախկինում կատարված հետազոտության նմուշ (վերջինիս առկայությունը պարտադիր չէ): Հետազոտության առաջարկը կարող է ներկայացվել անգլերեն կամ հայերեն լեզուներով:

Փաստացի հետազոտությունը սովորաբար իրականացվում է հայերեն և ունենում է հայերեն և անգլերեն համառոտագրեր:

Դիմորդները կարող են իրենց ծրագրերում ժամանակ և անհրաժեշտ միջոցներ հատկացնել վերջնական հաշվետվության, համառոտագրերի հայերեն/անգլերեն թարգմանությունների համար:

Ակնկալիքները և աշխատանքի արդյունքը

Նախաձեռնության շրջանակում ակնկալվում է համախմբել նախաձեռնող և ակտիվ քաղաքականության հետազոտողների, ովքեր ի զորու են հարցականի տակ առնել առօրյա ողջամտությունը և ակտիվ գործողություններ ձեռնակել սեփական հետազոտության արդյունքերի իրականացման համար, ինչպես նաև սեփական հետազոտության արդյունքները հասու դարձնել հանրության առավել լայն շրջանակների համար:

Հիմնադրամն անհրաժեշտ քայլեր կձեռնարկի կրթաթոշակառուների, հիմնադրամի գործընկերների և նախկին ու ներկա կրթաթոշակառուների միջև ակտիվ համագործակցային կապերի ձևավորման համար` հանուն քաղաքականության հետազոտման բնագավառում փորձի փոխանակման և համատեղ ջանքերով հետազոտական արդյունքի տարածման և իրականացման:

Ընտրված կրթաթոշակառուները կարող են համագործակցության հնարավորություն ստանալ Արևելյան Եվրոպայի քաղաքականության հետազոտման կենտրոնների /թինք թանք/ հետ:

Որպես արդյունք ակնկալվում է ունենալ հանրային քաղաքականության հաշվետվություններ, որոնք չպետք է գերազանցեն 10000 բառը և պետք է պարունակեն կոնկրետ առաջարկներ ընտրված բնագավառում, ինչպես նաև համառոտագիր:

Բացի/ի հավելում վերոնշյալին, ըստ ընտրված թեմայի, հետազոտողները կարող են ունենալ նաև այլ արդյունքներ. վերլուծական հոդվածների շարք, հաշվետվություններ, գրքեր, փորձագիտական քննարկումներ և ամփոփումներ, նորարարական կրթական ծրագրեր և այլն:

Խրախուսվում է նրանց ներգրավվածությունը նաև այնպիսի լրացուցիչ գործընթացներում, ինչպիսիք են մասնակցությունը քննարկումների և կոնֆերանսների, հանրային քաղաքականության շուրջ բանավեճերի կազմակերպման և իրենց գաղափարների ավելի լայն հասարակական մակարդակներով տարածման:

Հանրային քաղաքականության հետազոտման առաջարկվող բնագավառներ

Մրցույթն ունի երկու գերակա թեմատիկ ուղղություններ`տարածաշրջանային ինտեգրացիայի ոլորտ /տես հավելված 1/ հասարակական, տնտեսական, սոցիալական, կրթական ոլորտներ /տես հավելված 2/:

Դիմողները կարող են հետազոտական հայտեր ներկայացնել առաջարկվող թեմաների շրջանակներում:

Ավելի մանրամասն` տես ստորև: Ներկայացված ցուցակի սպառիչ չլինելու պատճառով դիմորդները կարող են առաջարկել տարածաշրջանային ինտեգրացիայի ցանկացած այլ ասպեկտին առնչվող /քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և այլն/ հետազոտական առաջարկներ:

Դիմումների ներկայացումը

Հետաքրքրված անձիք պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտության առաջարկների դիմում-հայտերը (հավելված 3) և օժանդակ նյութերը /ռեզյումե, եթե հնարավոր է նաև նախորդ հետազոտական աշխատանքի նմուշ/ հետևյալ էլ. հասցեին register@osi.am մինչև սույն թվականի հուլիսի 10-ը, ժամը 17.00:

Դիմումը մեզ ուղարկելուց հետո մինչև երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում դուք կստանաք հաստատող նամակ դիմումի ստացման վերաբերյալ, հակառակ դեպքում խնդրում ենք կապ հաստատել մեզ հետ:

Հարցերի և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել Մարիամ Մաթևոսյանին` “Քաղաքականության կրթաթոշակներ” ծրագրի պատասխանատու, հեռ. 53-38-62; 53-67-58, էլ. փոստ` mmariam@osi.am:

Մրցույթի բոլոր մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ այստեղ

Մրցույթի հետ կապված հարցերի պարզաբանմանը նվիրված հանդիպումը տեղի կունենա սույն թվականի հուլիսի 3–ին, ժամը 17.00, Գոլդեն Թուլիփ հյուրանոցի Վերդի սրահում

Աղբյուրը` armacad.blogspot.com

Հեռակա ուսուցման բաժնում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. հունիսի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բաժնում տեղի ունեցավ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, պ. գ. թ., դոցենտ Վ.Ոսկանյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 36 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացան 16-ը, «բավարար»` 20-ը:

Հունիսի 26-ին կայացավ «Պատմություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 2 ուսանող ստացավ «գերազանց», 19-ը` «լավ», 15-ը` «բավարար»:

Հունիսի 21-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գ.Բադալյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 38 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացան 15-ը, «բավարար»` 23-ը:

Հունիսի 22-ին կայացավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

3 ուսանող ստացավ «գերազանց», 18-ը` «լավ», 17-ը` «բավարար»:

2014թ. հունիսի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բաժնում տեղի ունեցավ «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ ԿԳ նախարարության գիտության կոմիտեի գիտական գործունեության կազմակերպման վարչության պետ, ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Լ.Մարդոյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 13 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացան 4-ը, «բավարար»` 9-ը:

Հունիսի 21-ին կայացավ «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 5 ուսանող ստացավ «լավ», 8-ը` «բավարար»:

2014թ. հունիսի 16-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բաժնում տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հեռակա ուսուցման բաժնում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Միրզոյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 8 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացավ 1-ը, «բավարար»` 7-ը:

Հունիսի 17-ին կայացավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը, որին մասնակցում էին 13 ուսանող:

«Գերազանց» ստացավ 3 ուսանող, «լավ»` 9-ը, «բավարար»` 1-ը:

Հեռակա ուսուցման բաժնում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. հունիսի 13-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բաժնում տեղի ունեցավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, մ. գ. դ., Մ.Մանուկյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 40 ուսանող, որոնցից «լավ» ստացան 24-ը, «բավարար»` 16-ը:

Հունիսի 14-ին կայացավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

2 ուսանող ստացավ «գերազանց», 28-ը` «լավ», 10-ը` «բավարար»:

2014թ. հունիսի 9-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման բաժնում տեղի ունեցավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հեռակա ուսուցման բաժնում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Հանձնաժողովը գլխավորում էր «Դիլիջան ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Ա.Դավթյանը:

Քննությանը մասնակցում էին 29 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 1-ը, «լավ»` 10-ը, «բավարար»` 18-ը:

Հունիսի 10-ին կայացավ «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը:

1 ուսանող ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ», 18-ը` «բավարար»:

Հանրապետական գիտաժողով

Հանրապետական գիտաժողով

2014 թ.-ի հոկտեմբերի 30-ին և 31-ին Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղի է ունենալու հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ինստիտուտի հիմնադրման 80-ամյակին:

Գիտաժողովի մասնակիցները կարող են`

 • Հանդես գալ զեկուցումով` առանց աշխատանքը տպագրելու,
 • Հանդես գալ զեկուցումով` աշխատանքը տպագրելով ԳՊՄԻ-ի «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի հոբելյանական համարում (բնագիտամաթեմատիկական ու տեխնիկական և հումանիտար ու հասարակական ուղղվածության երկու առանձին համարներում):

Առանց աշխատանքը տպագրելու գիտաժողովին մասնակցելու դեպքում հեղինակները պետք է ներկայացնեն աշխատանքի կես էջանոց հակիրճ տարբերակը` ամփոփման տեսքով:

Այն հեղինակները, ովքեր ցանկություն կհայտնեն, որ իրենց աշխատանքը տպագրվի, պետք է ներկայացնեն աշխատանքը մինչև 10 էջ, A4 ստանդարտ թղթերի վրա` առաջնորդվելով կից ներկայացված պահանջներով (տե’ս հավելված 1):

Հայտերը (տե’ս հավելված 2) ամփոփումների կամ հոդվածների հետ միասին անհրաժեշտ է մինչև սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ը անձամբ կամ էլեկտրոնային փոստով ներկայացնել Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ, հետբուհական և լրացուցիչ կրթության բաժին` գիտաժողովի պատասխանատու քարտուղար Արմենուհի Սարգսյանին:

Հասցե` ք. Գյումրի 3126, Պարույր Սևակի 4,

հեռ.` (094) 42 21 03, (095) 42 21 03, 0312 6 94 94,

 

Աղբյուրը` gspi.am

Ընդունող հանձնաժողովը տեղեկացնում է

Ընդունող հանձնաժողովը տեղեկացնում է

 

• Բանավոր և ներբուհական քննություններ հանձնող դիմորդները քննաթերթիկները կարող են ստանալ ս/թ հունիսի 25-ից 27-ը: Անձնագրի և ստացականի առկայությունը պատադիր է:

• Ավարտական փաստաթղթերի /ատեստատ, դիպլոմ/ բնօրինակների ներկայացման վերջնաժամկետը հուլիսի 10-ն է:

• 2014թ. առկա ուսուցման ընդունելության անվճար և վճարովի ուսուցման մրցույթների արդյունքները կհրապարակվեն հուլիսի 15-ին: