Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. մայիսի 25-ին տեղի ունեցավ «Տնտեսագիտության տեսություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը:

Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Գ.Բադալյանը:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 32 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 7-ը, «լավ»` 16-ը, «բավարար»` 9-ը:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 28-ին կայացավ տնտեսագիտության տեսության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 11 ուսանող ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ», 9-ը` «բավարար»:

Մայիսի 23-ին տեղի ունեցավ «Սերվիս» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Մ.Ապրեսյանը:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 19 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 8-ը, «լավ»` 4-ը, «բավարար»` 7-ը:

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 24-ին կայացավ «Սերվիս» մասնագիտության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 10 ուսանող ստացավ «գերազանց», 6-ը` «լավ», 3-ը` «բավարար»:

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

Մայիսի 19-ի տնօրենության նիստում

2014թ. մայիսի 19-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության նիստ, որը նախագահում էր Ս.Առաքելյանը:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանը, Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանը, մասնաճյուղի ուսանողական խորհրդի և ուսանողական գիտական ընկերության նախագահները, կուրսերի ավագները:

Տնօրենության նիստում քննարկվեցին 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Ելնելով մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը օբյեկտիվ և թափանցիկ անցկացնելու կարևորությունից, հաշվի առնելով ուսանողների կողմից արված առաջարկները, ղեկավարվելով մասնաճյուղի կանոնադրության և ներքին կարգապահական կանոնների պահանջներով` որոշվեց.

1. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 2013-2014 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննությունների ընթացքում տնօրենության կողմից ըստ ֆակուլտետների պատասխանատուներ նշանակել հետևյալ աշխատակիցներին` Ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ տեսուչ Գ.Գյոզալյանին, տնօրենի օգնական Ն.Գրիգորյանին (Հումանիտար գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի ավագ մասնագետ Վ.Աղաբաբյանին (Տնտեսագիտության ֆակուլտետ), Գիտական խորհրդի քարտուղար Մ.Աթոյանին (Բնական գիտություննների ֆակուլտետ), ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Ա.Մարգարյանին (Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ):

2. Հանձնարարել կուրսերի ավագներին պարտադիր կարգով մասնակցելու քննությունների անցկացմանը, անհրաժեշտության դեպքում քննություններին թույլատրել մասնակցելու նաև ՈՒԳԸ և ՈՒԽ նախագահներին, արտաքին շահակիցներին, քննությունների արդյունքները պարտադիր ամփոփել լսարաններում:

3. Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակել Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. մայիսի 23-ին տեղի ունեցավ «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՊՄՀ կերպարվեստի ամբիոնի պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, ՀՀ նկարիչների միության անդամ Լեմս Սուրենի Ներսիսյանը:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 31 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացավ 6-ը, «լավ»` 12-ը, «բավարար»` 13-ը: Մայիսի 24-ին կայացավ ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 29 շրջանավարտներից 21-ը ստացավ «գերազանց», 8-ը` «լավ»:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 25-ին կայացավ մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունը: 9 շրջանավարտներն էլ ստացան «գերազանց»` 20-ական միավոր: «Մագիստրոսական թեզերը,- նշեց Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Կ.Այվազյանը,- էապես տարբերվում էին բակալավրի շրջանավարտների ավարտական աշխատանքներից` և՛ նորույթի, շարադրանքի, և՛ ինքնուրույն, համարձակ մտքերի, ձևակերպումների որակի և՛ ներկայացման առումներով»:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Հանձնաժողովի անդամները հիացմունք արտահայտեցին Սասուն Դանիելյանի (պաննո, «Ժառանգություն», ղեկավար` Դ.Ա.Պողոսյան), Նանե Դանիելյանի (գոբելեն, «Ղողանջ Վերածննդի», ղեկավար` Ռ.Կ.Պողոսյան), Սյուզաննա Խոջյանի (գեղանկար, «Sos», ղեկավար` Գ.Մ.Ջավրուշյան), Անի Մելքումյանի (բատիկա, «Նոկտյուրն աշնանային», ղեկավար` Ռ.Կ.Պողոսյան), Սաթենիկ Չիբուխչյանի (ապակենկար, «Իջևան», ղեկավար` Դ.Լ.Չիբուխչյան), Վարդուհի Վարդանյանի (հարթաքանդակ, «Զվարթնոց», ղեկավար` Ա.Հ.Միրզոյան) աշխատանքները:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննություններըՀանձնաժողովի նախագահ պարոն Ներսիսյանը նշեց, որ ցուցադրվելու դեպքում այդ աշխատանքները կարող են պատիվ բերել ցանկացած պատկերասրահի և թանգարանի:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մագիստրոսական թեզերի պաշտպանությունն անցավ հաճելի, հետաքրքիր մթնոլորտում և գեղագիտական հաճույք պատճառեց ներկաներին:

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Ֆակուլտետի ղեկավարությունը և ողջ աշխատակազմը շնորհավորում են մագիստրոսական կրթության իրենց առաջին շրջանավարտներին, մաղթում նրանց արժանավայել կյանք և արժանապատիվ մասնագիտական աշխատանք:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

2014թ. մայիսի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոցենտ, մ.գ.թ., դոցենտ Լ.Միրզոյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 19 ուսանող, որոնցից 9-ն ստացան «գերազանց», 8-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար» գնահատականներ: Մայիսի 21-ին տեղի ունեցավ հայոց լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 7 ուսանող ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ», 2-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Պատմություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, պ. գ. թ., դոցենտ Վ.Ոսկանյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 34 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 6-ը, «լավ»` 21-ը, «բավարար»` 7-ը: Մայիսի 23-ին կայացավ հայոց պատմության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 13 ուսանող ստացավ «գերազանց», 14-ը` «լավ», 7-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 15-ին տեղի ունեցավ «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, մ. գ. դ., Մ.Մանուկյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 21 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 6-ը, «լավ»` 12-ը, «բավարար»` 3-ը: Մայիսի 16-ին կայացավ մանկավարժության և հոգեբանության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 9 ուսանող ստացավ «գերազանց», 12-ը` «լավ»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 24-ին տեղի ունեցավ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Անգլերեն լեզվի բառագիտության և ոճաբանության ամբիոնի ասիստենտ, բ. գ. թ. Լ.Բադալյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 28 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 12-ը, «լավ»` 9-ը, «բավարար»` 7-ը: Մայիսի 25-ին կայացավ անգլերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 14 ուսանող ստացավ «գերազանց», 10-ը` «լավ», 4-ը` «բավարար»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Մայիսի 17-ին տեղի ունեցավ «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության ամփոփիչ քննությունը: Հանձնաժողովը գլխավորում էր Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի Ֆրանսերեն լեզվի ամբիոնի վարիչ, բ. գ. թ., դոց. Մ.Ղազարյանը:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները

Քննությանը մասնակցում էին 12 ուսանող, որոնցից «գերազանց» ստացան 5-ը, «լավ»` 5-ը, «բավարար»` 2-ը: Մայիսի 18-ին կայացավ ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը: 5 ուսանող ստացավ «գերազանց», 7-ը` «լավ»:

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին ամփոփիչ ատեստավորման քննությունները