Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սեպտեմբերի 27-ի տնօրենության նիստում

DSCN3726

 2018թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության նիստ՝ Ա. Վ. Ցուցուլյանի նախագահությամբ:

Տնօրենության նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանը (առկա և հեռակա), քննարկվեցին մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլաններին, գրականության համալրման գործընթացին վերաբերող և մի շարք ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքներն ամփոփ ներկայացրեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը: Մասնավորապես նշվեց, որ 2017-2018 ուստարվա գարնանային քննաշրջանին մասնակցել են առկա ուսուցման համակարգի 491, հեռակա ուսուցման համակարգի 808 ուսանողներ: Մինչև լուծարքային շրջանի ավարտը առկա ուսուցման համակարգից բանակ են զորակոչվել 8 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգից՝ 28 ուսանողներ: Տարկետումից վերադարձել են առկա ուսուցմամբ 10 ուսանողներ, հեռակա ուսուցմամբ՝ 35 ուսանողներ: Քննաշրջանի արդյունքում մասնաճյուղից հեռացվել են առկա ուսուցման համակարգի 3 ուսանողներ, հեռակա ուսուցման համակարգի՝ 22 ուսանողներ:

Տնօրենության նիստում 2017-2018 ուսումնական տարվա քննաշրջանի արդյունքները գնահատվեցին բավարար:

Մասնաճյուղի ստորաբաժանումների՝ 2018-2019 ուսումնական տարվա աշխատանքային պլանների վիճակի մասին զեկուցեց Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժնի վարիչ Մ.Ճաղարյանը:

Նիստի ընթացում 2018-19 ուստարվա աշխատանքային պլանների վիճակը գնահատվեց բավարար:

2017-2018 ուստարում ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանային ֆոնդի համալրման վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացրեց գրադարանի վարիչ Վ.Պողոսյանը՝ անդրադառնալով ինչպես գրադարանում առկա գրքային ֆոնդին, այնպես էլ էլեկտրոնային պաշարներին:

Գրականության համալրման գործընթացի հետ կապված՝ դեկաններին հանձնարարվեց հետևողական լինել, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում ամբիոնների վարիչները գրադարան ներկայացնեն իրենց ամբիոնների ուսումնական գրականության պահանջագրերը:  

Համալսարանականները՝ «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի ակտիվ մասնակիցներ

2018թ. սեպտեմբերի 26-ին «Հոգատարություն հանուն հավասարության» (ՀՀՀ) ծրագրի շրջանակներում «Վորլդ Վիժն Հայաստան» (World Vision Armenia) կազմակերպությունն իրականացրեց մարզային միջոցառում:

FullSizeRender-27-09-18-12-51 (1)

Ներկա էին ՀՀ Տավուշի մարզպետարանի ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավունքերի պաշտպանության բաժնի աշխատակիցները, «Վորլդ Վիժն Հայաստան» Երևանի գրասենյակի «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի կոորդինատորները, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ներկայացուցիչներ՝  ԵՊՀ ԻՄ-ի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգողը, Ուսանողական խորհրդի նախագահը, ուսանողներ, այլ հյուրեր:

FullSizeRender-27-09-18-12-51-1

Միջոցառման ընթացքում քաղաքացիներին ներկայացվեցին գենդերային հավասարության հիմնախնդիրները և հավասարության հասնելու հնարավորությունները, ինչպես նաև իրականացվեց ֆոտոմրցույթ:

«Հոգատարություն հանուն հավասարության» (ՀՀՀ)  ծրագրի հիմնական նպատակն է հայաստանյան համայնքերում ու ընտանիքներում նպաստել նախածննդյան շրջանում երեխայի սեռի ընտրության կանխարգելմանը: Նախատեսված է ծրագիրը մարզում իրականացնել 2016-ից մինչև 2019 թվականը:

IMG_8233-27-09-18-12-51

Միջոցառմանն ակտիվորեն մասնակցեցին նաև մեր ուսանողները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Հրանտ Ղարագյոզյանն իրականացրել էր օնլայն հարցում, որի արդյունքները ամփոփ ներկայացրեց «Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի շրջանակներում: Հ.Ղարագյոզյանը մասնավորապես նշեց, որ հարցմանը մասնակցել են 40 անձինք (ուսանողներ և այլ երիտասարդներ) Տավուշից, որից շուրջ 80%-ը Իջևանից և հարակից բնակավայրերից էին:

FullSizeRender-27-09-18-12-51-2

Հարցման արդյունքում պարզվել է, որ հարցվածների 51.3%-ն իր շրջապատում հաճախ կամ գրեթե միշտ հանդիպում է գենդերային խտրականության դեպքերի, 39.5%-ը՝ հազվադեպ, 12.8%-ը չի հանդիպել նման դեպքերի։ ՈՒԳԸ նախագահը հավելեց, որ Տավուշում կա թյուրըմբռնման մթնոլորտ «գենդեր» հասկացության և գենդերային հիմնախնդրի վերաբերյալ։

Միջոցառմանը գեղեցիկ կատարմամբ հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողուհիներ, երկվորյակ քույրեր Դիանա և Լիանա Յարալյանները:

FullSizeRender-27-09-18-12-51-3

«Հոգատարություն հանուն հավասարության» ծրագրի շրջանակներում «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանող Գուրգեն Դալյանը նույնպես համագործակցել է. մարզադպրոցի պատին նկարել է հրեշտակի թևեր:

Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «ԻԿՄ» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Սյուզաննա Միրզոյանը, մասնակցելով ֆոտոմրցույթին, զբաղեցրել է   5-րդ տեղը և կազմակերպության կողմից պարգևատրվել պատվոգրով ու նվերով:

IMG_8299-27-09-18-12-51

Խրախուսական նվեր հանձնվեց նաև Ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Հրանտ Ղարագյոզյանին:

Համալսարանականները գրական մրցույթի մրցանակաբաշխությանը և «Արձագանք» հանդեսի շնորհանդեսի

2018թ. սեպտեմբերի 25-ին Երևանի Ավ. Իսահակյանի անվան գրադարանում տեղի ունեցան «Արձագանք» բարեգործական ընկերության և նրա նախագահ, թարգմանիչ-գրականագետ Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանի կազմակերպած՝ պատմվածքների մրցույթի մրցանակաբաշխությունը և «Արձագանք» գրական-մշակութային հանդեսի շնորհանդեսը։

Արձ 1

Ներկա էին Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանը, մրցույթի մասնակիցներ, ժյուրիի անդամներ, գրողներ, արվեստագետներ և ընթերցասերներ, այդ թվում՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի աշխատակիցներ Լևոն Լաչիկյանը (Լաճիկյանը), Սլավիկ Ալավերդյանը և Լիլիթ Մկրտչյանը։\

Արձ 2

Նախ ներկայացվեցին մրցույթի մանրամասները, որ արդեն 2-րդ անգամ է անցկացվում մրցույթը, նպատակն է նոր գրողներ բացահայտելը և գրականության ասպարեզում նրանց հաստատվելուն նպաստելը։

Այս անգամ մրցույթին մասնակցում էին երկու տասնյակ ստեղծագործողներ, այդ թվում՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Սլավիկ Ալավերդյանը։

Արձ 5

Ժյուրիի անդամներից Շնորհիկ Շահինյանը և Սաթենիկ Եղիազարյանը ամփոփեցին մրցույթի արդյունքները:

Երկու մասնակիցներ ստացան 1-ին կարգի մրցանակ, երկու մասնակիցներ՝ 2-րդ։ Մեկ մասնակից էլ արժանացավ հատուկ մրցանակի՝ Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանի կողմից:

Մյուս մասնակիցներին տրվեցին շնորհակալագրեր։

Արձ 4

Այնուհետև տեղի ունեցավ «Արձագանք» գրական-մշակութային հանդեսի շնորհանդեսը, որտեղ տպագրվել էին 1-ին գրական մրցույթի հաղթանակած պատմվածքները:

Հանդեսի առաջին համարում տեղ էին գտել նաև Վալմարի, Հռիփսիմե Մարգարյանի, Լիլիթ Մկրտչյանի, Կարինե Հակոբյանի հեղինակած հոդվածները, սփյուռքահայ գրող Զարեհ Մելքոնյանի ստեղծագործությունները, թարգմանություն բաժնում՝ Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանի թարգմանություններից:

Արձ 10

Ելույթ ունեցան մրցույթի մասնակիցներ, հանդեսում տպագրված հեղինակներ, Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանին ճանաչող արվեստագետներ։ Նրանք շնորհակալություն հայտնեցին մրցույթի կազմակերպիչներին, մասնավորապես տիկին Մարոյին, բոլորին շնորհավորեցին հանդեսի թողարկման առթիվ և մաղթեցին ստեղծագործական բեղմնավոր գործունեություն։

Արձ 9

ԵՊՀ ԻՄ-ի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Լևոն Լաչիկյանն իր ելույթում նշեց, որ մանկուց է ճանաչում Մարոյին, քանի որ եղել է իր համադասարանցին։ Նա կարևորեց մեր օրերում նման հանդեսների լույսընծայմամբ հասարակության մեջ գրականության և մշակույթի հանդեպ սեր և հետաքրքրություն առաջացնելը։

Արձ 8 (1)

ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ. Լիլիթ Մկրտչյանը նշեց, որ հանդեսի առաջին համարում տեղ գտած հոդվածի մեջ անդրադարձել է բանակաշինության և պետականաշինության գործընթացում կանանց դերին և հաջորդ համարներում ևս կաշխատի ներկայացնել կին հասարակական գործիչներին։

Արձ 12

Մրցանակաբաշխության և շնորհանդեսի առթիվ ողջույնի խոսք էր հղել ՀՀ սփյուռքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։

Միջոցառման վերջում ներկաները նվեր ստացան հանդեսի օրինակներ՝ հրատարակիչ Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանի մակագրությամբ, և մասնակցեցին ֆուրշետի։

_________________________________________________________________________

Ծանոթություն.

Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանը գյումրեցի թատերագետ Ռազմիկ Մադոյանի դուստրն է, հեղինակ է մի քանի տասնյակ հրապարակախոսական հոդվածների, էսսեների, պատմվածքների, պիեսների։ Նրա թարգմանությամբ լույս են տեսել Էլիֆ Շաֆակի «Ստամբուլի ընկեցիկը» վեպը, Ալիս Մանրոյի «Պատրանքով տարված» պատմվածքների ժողովածուն, Փոլ Ռուդնիկի «Ես ատում եմ Համլետը» պիեսը և այլ ստեղծագործություններ։ 

Ներկայումս բնակվում է ԱՄՆ-ում, հիմնադրել և ղեկավարում է «Արձագանք» բարեգործական ընկերությունը։

Արձ 14

Ս.թ. հոկտեմբերի 8-ին Կ.Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնում կկայանա Մարո Մադոյան-Ալաջաջյանի «Վաղն ուշ կլինի» պիեսի պրեմիերան։

Սուրբ Խաչի մասունքի բերման արարողությանը մասնակցելու հրավեր

42724873_1894450517531545_5168748881650909184_nՀարգելի՛ համալսարանականներ, 2018թ. սեպտեմբերի 29-ին՝ ժամը 13:00-14:00-ին, հրավիրում ենք ձեզ Իջևանի շատրվանների հրապարակ՝ ձեր մասնակցությունն ունենալու Մայր աթոռ Ս. Էջիմիածնից Վարագա վանք Սուրբ Խաչի մասունքի բերման արարողությանը, որի ընթացքում հնարավորություն կունենաք օրհնություն ստանալու և հաղորդվելու:

Արդեն 3 տարի է, ինչ Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի առաջարկությամբ Ս. Խաչի մասունքը տարվում է Դիլիջանից Իջևան-Նոյեմբերյան-Բերդ-Վարագա, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան մոտենալու և հաղորդվելու:

Խաչին նվիրված տոներից բացի՝ Հայ Եկեղեցին ունի նաև Խաչին նվիրված զուտ ազգային մի տոն, որը հայտնի է Վարագա Սուրբ Խաչ անունով: Այն միշտ տոնում են Խաչվերացից երկու շաբաթ հետո, այսինքն` սեպտեմբերի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը հանդիպող կիրակի օրը:

Այս տարի այն կտոնվի սեպտեմբերի 30-ին, իսկ սեպտեմբերի 29-ի առավոտյան Քրիստոսի Խաչափայտի մասունքը հավատացյալների երկրպագության համար դուրս կբերվի աշխարհասփյուռ հայության սրբազան ուխտատեղի Սուրբ Էջմիածնից, և Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանի ու հոգևոր դասի ուղեկցությամբ այն պտույտ կկատարի Տավուշի թեմի ողջ տարածքով: Սուրբ մասունքը կհասնի Դիլիջան (11:00-13:00), ապա Իջևան (13:00-14:00), Նոյեմբերյան (15:00-17:00), Բերդ (19:00) և երեկոյան՝ Նոր Վարագավանք (Գտնվում է Տավուշի մարզի Շամշադինի շրջանի Վարագավան գյուղից 3.5 կմ հարավ-արևմուտք, բարձր ժայռի վրա), որտեղ կկատարվի գիշերային հսկում:

Սեպտեմբերի 30-ին` Վարագա Սուրբ Խաչի տոնի օրը՝ առավոտյան ժամը 10:00-ին, Վարագավանքում կմատուցվի Սուրբ և Անմահ Պատարագ Տավուշի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Բագրատ Սրբազանի կողմից:

ՀՀ առաջատար դիզայների այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2018թ. սեպտեմբերի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի կիրառական արվեստի ֆակուլտետում տեղի ունեցավ ՀՀ առաջատար դիզայներ, արվեստագիտության թեկնածու, ՀՀ նկարիչների և դիզայների միությունների անդամ, Տերյան մշակութային կենտրոնի տնօրեն Լիլիթ Մելիքյանի հետ հանդիպում, որը նախաձեռնել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի դկորատիվ-կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի դոցենտ, մ.գ.թ., ՀՀ նկարիչների միության անդամ Լիլիթ Ֆլջյանը:

DSCN3649

Ներկա էին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և տարբեր կուրսերի ուսանողներ:

Հանդիպման նպատակն էր բուհի «Դիզայն» և «Կիրառական արվեստ» մասնագիտությունների ուսանողներին ՀՀ առաջատար դիզայների փորձի փոխանցումը, Տերյան մշակութային կենտրոնի գործունեության մասին իրազեկումը:

DSCN3632

Լիլիթ Մելիքյանը շնորհանդեսի ուղեկցությամբ ուսանողներին ներկայացրեց հետաքրքիր և ուշագրավ դրվագների իր անցած ուղուց, իրականացրած աշխատանքից և ծրագրերից:

ՀՀ առաջատար դիզայները հանդիպման մասնակիցներին նաև ծանոթացրեց արվեստ-բիզնես աշխատանքային ձևաչափին:

DSCN3646

Ուսանողները հանդիպման վերջում հյուրին ուղղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերը և ստացան սպառիչ պատասխաններ: