Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

«Ոսկե աշուն» տոնական համերգային ծրագիր

     ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  ուսանողական խորհուրդը կազմակերպում է «Ոսկե աշուն» տոնական համերգային ծրագիրը:

Միջոցառումը տեղի կունենա հոկտեմբերի 29-ին, ժամը   14:15 –ին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում:

     Մուտքն ազատ է:

Ասմունքի համալսարանական մրցույթ

ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ-ն կազմակերպում է ասմունքի մրցույթ` նվիրված Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին: Առաջին փուլին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել երկու բանաստեղծություն` մեկը Սայաթ-Նովայի, մյուսը որևէ հայ գրողի գրածներից:

Բոլոր ցանկացողները մինչև հոկտեմբերի 29-ը կարող են դիմել իրենց ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահին կամ մասնաճյուղի ՈՒԳԸ փոխնախագահ Հայրապետ Առուստամովին` հետևյալ հեռախոսահամարով` 098-33-83-73:

Հեռակա ուսուցման համակարգի առաջին կուրսեցիների ուսման վարձի մուծման վերջնաժամկետ

Հայտնում ենք ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հեռակա ուսուցման 2012թ. ընդունելության քննությունների արդյունքներով մրցույթով անցած դիմորդներին, որ 2012-13 ուստարվա առաջին կիսամյակի ուսման վճարի մուծման վերջնաժամկետը ս.թ. նոյեմբերի 2-ն է:

Ստորև ներկայացվում են վճարաչափերն` ըստ մասնագիտությունների.

ԵՊՀ ԻՄ հեռակա ուսուցման բաժին

Մրցույթ համակարգչային օպերատորի թափուր տեղի համար

Հայտարարվում է մրցույթ Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի համակարգչային օպերատորի 3 /երեք/ թափուր տեղի համար:

Մրցույթին կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, ովքեր ունեն.

ա/ բարձրագույն կրթություն,

բ/ համակարգչային և այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու բարձր հմտություն,

գ/ տիրապետում են առնվազն մեկ օտար լեզվի:

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

ա/ գրավոր դիմում` տնօրենի անունով,

բ/ անձնագրի պատճեն,

գ/ երկու լուսանկար` 3X4 չափսի,

դ/ աշխատանքային գրքույկի պատճեն,

ե/ բարձրագույն կրթության դիպլոմի պատճեն,

զ/ ինքնակենսագրություն,

է/ թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող հավաստագրերի պատճեներ (առկայության դեպքում),

ը/ այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունք:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անց է կացվելու երկու փուլով` տեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների ուղղությամբ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Անձնակազմի կառավարման բաժնում 2012թ. հոկտեմբերի 22-ից մինչև նոյեմբերի19-ը, ամեն օր, ժամը 10:00-ից մինչև 16:00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Մրցույթն անցկացվելու է 2012թ. նոյեմբերի 24-ին` ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (հասցեն` ք. Իջևան, Ուսանողական 3):

Տեղեկությունների համար զանգահարել` հեռ. (094) 46-71-15:

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ցուցահանդես` «Աշնանային գույներ»

 

Ս.թ. հոկտեմբերի 26-ին՝ ժամը 14:00-ին, Իջևանի քաղաքային պատկերասրահում տեղի կունենա Տավուշի և Լոռու գեղանկարիչների ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը՝ «Աշնանային գույներ» խորագրով:

Ցուցահանդեսը կազմակերպվում է ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի կողմից: