Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Դրամաշնորհային մրցույթում հաղթել է ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի ղեկավարած հետազոտական թիմը

2012թ. Շվեյցարիայի Ֆրայբուրգի համալսարանի հետազոտությունների կովկասյան ցանցի կենտրոնի կողմից հայտարարվել էր դրամաշնորհային մրցույթ՝ Վրաստանի և Հայաստանի ակադեմիական հետազոտությունների խթանման նպատակով:

Մրցույթին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել ԵՊՀ ԻՄ ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած հետազոտական թիմը (տ.գ.թ. Գ.Սիրոյան, սոց. թեկն., դոց. Ս.Աստվածատուրով, տեխն գիտ. թեկն. Ռ.Մարկոսյան, սոցիալական քաղաքականության մագիստրոս Ա.Ուդումյան, տեխն. աշխատող Ա.Բաղդասարյան):

Ընդհանուր 48 հայտից ընդունվել և ֆինանսավորվել է 7-ը (4-ը՝ Վրաստանից,  3-ը՝ Հայաստանից):

Այդ երեք հայտերից մեկը պատկանում է Հ.Մարզպանյանի  ղեկավարած թիմին, որի հետազոտական ծրագրի թեման է՝ «Միգրացիայի և մարդկային կապիտալի վերարտադրության փոխառնչությունները ՀՀ-ում»:

Ծրագիրը մեկնարկել է 2012թ. հոկեմբերի 1-ից և նախատեսված է 2 տարվա համար: Ավարտին է մոտենում ծրագրի առաջին փուլը, որի ընթացքում իրականացվել է մասնագիտական գրականության վերլուծություն, հետազոտությունների արդյունքների հավաքում, մշակում, խմբավորում, ամփոփում, որոշ հայեցակարգային հարցադրումների ու մոտեցումների հստակեցում, վարկածների առաջքաշում: Այս փուլում հրատարակվել է երկու հոդված, որոնցից մեկը՝ Մոսկվայում, իսկ 3-րդ հոդվածն ընթացքի մեջ է:

2-րդ փուլն սկսվելու է ապրիլից և հիմնականում ընդգրկելու է դաշտային աշախատանքներ (սոցհարցումների անցկացում, որակական հարցազրույցներ նեղ մասնագետների հետ, ֆոկուս-խմբեր,  կլոր սեղանների, քննարկումների կազմակերպում և այլն): Դաշտային աշխատանքների հարցումների համար որպես թիրախային մարզեր ընտրվել են Տավուշը, Սյունիքը և Երևանը:

Այս աշխատանքներում նախատեսվում է ներգրավել նաև առաջադեմ ուսանողների, ովքեր իրենց նախաավարտական պրակտիկան կանցնեն իրականացվող հետազոտության շրջանակում, իսկ ստսցված արդյուքները կարող են օգտագործել  կուրսային, ավարտական աշխատանքներում,  ՈՒԳԸ գիտաժողովներում և այլն:

2-րդ տարվա ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել ամփոփում, համեմատություններ, թարգմանություններ, հրատարակումներ, քննակումներ, շնորհնադեսներ:

Սրբազանը այցելեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. մարտի 17-ին Տավուշի թեմի առաջնորդ Եզնիկ սրբազանը՝ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սպասավոր, կաթողիկոսի առաջնորդարանում աշխատող Անդրեյ Անտոնյանը այցելեցին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետ:

Մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ հանդիպում Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի բակալավրիատի 4-րդ և մագիստրատուրայի 1-ին կուրսերի ուսանողների, ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հետ:

Նախ մասնաճյուղի տնօրենը ներկայացրեց Սրբազանի այցելության առաքելությունը, «Կիրառական արվեստ» մասնագիտության առանձնահատկությունները:

Ողջույնի խոսքով հանդես եկավ Սրբազանը, նշեց, որ նպատակ ունի Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի նկարչական ձիրքով օժտված և գեղանկարչությունից ակադեմիական գիտելիքներ ունեցող ուսանողներից ստեղծել խումբ և հիմնադրել սրբանկարչության դպրոց: Նա հայտնեց, որ կկազմակերպվեն դասախոսություններ, որոնք կօգնեն ուսանողներին կողմնորոշվելու հարցում:

Սրբանկարիչ Անդրեյ Անտոնյանը եղավ ֆակուլտետի 4 արվեստանոցներում     (3-ը` տեքստիլ բաժնի, 1-ը` գծանկարչության): Նա ծանոթացավ նախկին շրջանավարտների ավարտական աշխատանքների և 2012-2013 ուստարվա 4-րդ կուրսեցիների ավարտական աշխատանքների նախագծերի հետ: Անդրեյ Անտոնյանի և ավարտական աշխատանքների ղեկավարների միջև ծավալվեցին ակտիվ քննարկումներ:

Մասնաճյուղն անցկացրեց դպրոցական օլիմպիադան

2013թ. մարտի 16-ին ԵՊՀ-Ի ՄԿՄԿ վարչության կողմից հանրակրթական բոլոր առարկաներից կազմակերպվեց օլիմպիադա, որի նպատակն էր շնորհալի և ստեղծագործական կարողություն ունեցող երեխաների հայտնաբերումը,  նրանց հետ  անհատական աշխատանքի կազմակերպումը, ինչպես նաև ուսումնական առարկաների  նկատմամբ սովորողների հետաքրքրությունների զարգացումը:

Տավուշի մարզի  ավագ և միջնակարգ դպրոցների 12-րդ դասարանների  աշակերտները օլիմպիադային մասնակցեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում, որտեղ այդ աշխատանքներն իրականացրեց մասնաճյուղի մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման  բաժինը:

Ժամը 10:30-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի դահլիճում տեղի ունեցավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս. Առաքելյանի հանդիպումը օլիմպիադայի մասնակիցների հետ: Նրանց նախ ողջունեց ՄԿՄԿ բաժնի վարիչ Վ. Չոբանյանը, ապա խոսքը փոխանցեց տնօրեն Ս.Առաքելյանին:

Դպրոց-համալսարան կապի ամրապնդման, համալսարանական կյանքին նախապատրաստվելու իմաստով տնօրենը կարևորեց օլիմպիադայի անցկացումը համալսարանում, աշակերտներին կոչ արեց լավ սովորել: «Թո´ղ աշխատասիրությունը լինի կյանքում հաստատվելու ձեր գրավականը»,- մասնավորապես նշեց նա:

Օլիմպիադային հատկացվեց 4 ժամ: Հանրակրթական 12 առարկաներից օլիմպիադային մասնակցեցին Տավուշի մարզի ավագ և միջնակարգ 58 դպրոցներից 29-ը` 232 աշակերտներով:

Արդյունքների ամփոփումը և օլիմպիադայի պաշտոնական փակումը տեղի կունենան ապրիլի 5-ին:

Արդյունքների մասին կարող եք տեղեկանալ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կայքի (ijevan.ysu.am) միջոցով:

Բաց դաս անցկացրեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ա.գ.թ. Տիգրան Սարգսյանը

2013թ. մարտի 15-ին ԵՊՀ ԻՄ տնտեսագիտության ֆակուլտետի օնլայն լսարանում «Սերվիսային գործունեությունը որպես պահանջմունքների բավարարման եղանակ» թեմայով բաց դաս անցկացրեց Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ, ա.գ.թ. Տիգրան Սարգսյանը: Ներկա էին դասախոսներ, ֆակուլտետի աշխատակիցներ և ուսանողներ:

Թեման արդիական էր և կարևոր՝ մարդկանց սոցիալ-մշակութային պահանջմունքների խորը և համակողմանի ուսումնասիրության դիտանկյունից: Այս համատեքստում վերհանվեցին «կարիք», «պահանջարկ» հասկացությունները:

Տ.Սարգսյանը ներկայացրեց պահանջմունքների դասակարգման հիմնական մոտեցումները, խմբերը և տեսակները, Աբրահամ Մասլոուի և Զիգմունդ Ֆրոյդի տեսակետները պահանջմունքների վերաբերյալ:

Ընդգծվեց պահանջմունքների ուսումնասիրության դերը սերվիսի ոլորտի զարգացման և կատարելագործման տեսանկյունից:

Դասի վերջում ուսանողների և դասախոսների միջև ծավալվեց ակտիվ քննարկում:

Սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն

Ս.թ. մարտի 25-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի մարզադահլիճում տեղի կունենա սեղանի թենիսի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցել ցանկացող ուսանողները մինչև մարտի 24-ը կարող են դիմել Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վ.Պողոսյանին: