Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2017թ. մայիսի 24-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Նիստին ներկա էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչը, մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի պատասխանատուները:    

Մայիսի 24-ի տնօրենության ընդլայնված նիստումՏնօրենության ընդլայնված նիստում քննարկվեցին 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի նախապատրաստական աշխատանքներին, 2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածությանը, ուսումնական պլանների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Առաջին հարցի կապակցությամբ որոշվեց 2016-2017 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը սկսել 2017թ. հունիսի 5-ից և ավարտել մինչև հուլիսի 17-ը:

Հանձնարարվեց ֆակուլտետների դեկաններին, ամբիոնների վարիչներին, կրթական ծրագրերի պատասխանատուներին ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցառումներ՝ 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կազմակերպված և պատշաճ մակարդակով անցկացնելու համար: Հետևողական լինեն, որ քննության արդյունքները ամփոփվեն լսարաններում՝ համաձայն մասնաճյուղում գործող կանոնակարգի:

 

Քննաշրջանի կազմակերպման և անցկացման պատասխանատու նշանակվեց Ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանը:

2017-2018 ուստարվա ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, ուսումնական պլանների հետ կապված՝ որոշվեց հանձնարարել ֆակուլտետների դեկաններին և ամբիոնների վարիչներին մեկ ամսվա ընթացքում (մինչև դասախոսների արձակուրդ մեկնելը) ավարտին հասցնել ամբիոնային ծանրաբեռնվածության, անհատական պլանների կազմումը, ավարտական ու կուրսային աշխատանքների բաշխումը և ապահովել ամբիոններում բոլոր առարկայական ծրագրերի փաթեթները:

Ամբիոնների վարիչներին հանձնարարվեց մինչև նոր ուսումնական տարվա սկիզբը ամբիոնների նիստերում քննարկել անհատական ծանրաբեռնվածությունների հարցը:

 

Ուշադրություն դիմորդներին՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը հրավիրում է սովորելու

 

ԵՊՀ ԻՄ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2017թ. առկա  ուսուցման ընդունելություն` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.

 • Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն),
 • Աշխարհագրություն,
 • Դիզայն,
 • Ընդհանուր մանկավարժություն,
 • Պատմություն,
 • Հայոց լեզու և գրականություն,
 • Օտար լեզու և գրականություն,
 • Ֆինանսներ,
 • Զբոսաշրջություն,
 • Սոցիալական աշխատանք:

Ընդունելության մասնագիտություններին, քննություններին, տեղերին և վարձաչափերին կարելի է ծանոթանալ այստեղ:

Ընդունելության կարգին կարելի է ծանոթանալ այստեղ, ընդունելության համար անհրաժեշտ փաստաթղթերին` այստեղ

Ուսման տևողությունը 4 տարի է:

Շրջանավարտներին տրվում է Երևանի պետական համալսարանի դիպլոմ 

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. մայիսի 5ից մինչև հունիս 1ը (հանգստյան օրերն են՝ մայիսի 7, 8, 9, 14, 21):

Հասցեն` Տավուշի մարզ, քաղաք Իջևան, Ուսանողական 1:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել  (093) 41-51-22, (093) 20-65-05, (096)-98-76-54  հեռախոսահամարներով:

Հրավիրում ենք մասնակցելու «Վիվա-Սթարթ» ուսուցողական ծրագրին

ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ը կրկին հայտարարում է «Վաճառքի և սպասարկման դպրոց» վերապատրաստման ծրագրի մասին

Հարգելի՛ ուսանողներ, 2017թ. հուլիսի 1-ից ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ում մեկնարկում է «Վիվա-Սթարթ» ուսուցողական ծրագիրը, որի նպատակն է զարգացնել ուսանողների վաճառքի և սպասարկման հմտությունները՝ հնարավորություն ընձեռելով ոչ միայն տեսական, այլ նաև կիրառական մակարդակով յուրացնելու կարևոր հմտություններ:

Ծրագրի ընթացքում հնարավորություն կունենաք կիրառել ձեր գիտելիքները վաճառքի, մարդկային հարաբերությունների, միջանձնային հաղորդակցման ուղղությամբ, ինչպես նաև ձեռք բերել նոր գիտելիքներ և հմտություններ հեռահաղորդակցության, հաճախորդների սպասարկման և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ոլորտներում:

Ծրագիրը ներառելու է եռօրյա դասընթաց, այնուհետև 8 շաբաթ տևողությամբ պրակտիկա (առնվազն կես օրվա ներգրավվածությամբ) անցնելու հնարավորություն Երևան քաղաքի և ՀՀ որոշ մարզկենտրոնների՝ ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի սպասարկման կենտրոններում մինչև ս.թ. օգոստոսի 30-ը:

Ծրագրի  վերջում կտրվեն հավաստագրեր, լավագույն ուսանողները կարժանանան անհատական խրախուսումների, ինչպես նաև բարձր կատարողական աշխատանք ցուցաբերած ուսանողները կընդգրկվեն ընկերության տվյալների բազայում՝ հետագայում թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու նպատակով:

Ծրագրի մասնակից դառնալու համար անհրաժեշտ է ունենալ հետևյալ որակավորումները.

 1. Ամբողջաշխատանքայինօրվաընթացքում (8-ժամ) ներգրավվածությունըծրագրիկիրառականմասինկդիտարկվիորպեսառավելություն,
 2. Բարձրառաջադիմությունը, տեխնիկականկամբնագիտականմասնագիտացումը, օտարլեզուներիիմացությունըդիտարկվելուենորպեսառավելություններ,
 3. Հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ,
 4. Դրական մոտեցում/էնտուզիազմ,
 5. Տեղեկատվություննարագընկալելուևներկայացնելուկարողություն,
 6. Քաղաքավարությանկանոնների/էթիկայինորմերիպահպանում:

Ծրագրում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել CV/ինքնակենսագրական և մոտիվացիոն գրություն, որի մեջ պետք է նշվի, թե ինչու եք ցանկանում մասնակցել տվյալ ծրագրին, ինչ սպասելիքներ ունեք ծրագրից և ինչու պետք է Ձեզ ընտրեն: Պարտադիր է նշել նաև բնակության վայրը և նախընտրած մարզի 2-3 համայնք, որտեղ կարող եք մասնակցել ծրագրին:

Իրականացվելու է ուսանողների ընտրության գործընթաց`ըստ վերը նշված պահանջների: Ծրագրին կարող են դիմել ԲՈՒՀ-ի 3-րդ և 4-րդ, ինչպես նաև մագիստրատուրայի 1-ին և 2-րդ կուրսում սովորող ուսանողները:

Խնդրում ենք մինչև ս.թ. հունիսի 11-ը դիմումներն ուղարկել VivaStart@mts.am էլեկտրոնային հասցեին` կից ներկայացնելով պահանջված փաստաթղթերը:

Կայացավ «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս 

2017թ. մայիսի 27-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ  «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս, որը վարեց Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս, Ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից Վլադիմիր Պողոսյանը:

Կայացավ «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս 

Բաց դասի հիմնական նպատակն էր բացահայտել բանակային միջավայրը և հնարավորությունները, որտեղ յուրաքանչյուրը, ըստ իր ֆիզիկական և մտավոր ունակությունների, կարող է դրսևորվել:

Վ.Պողոսյանը, բաց դասի շրջանակներում ներկայացնելով բանակային առօրյան, մասնավորապես նշեց. «Անկեղծ ասած, մինչ բանակ զորակոչվելը այլ պատկերացում ունեի բանակային կյանքի, զինվորական կարգապահության և այլ հարցերի շուրջ: Այս երկու տարիները փոխեցին ինձ, իմ պատկերացումները, մարդկային կերպը, վերաբերմունքը դիմացինի, կոլեկտիվի նկատմամբ: Իմ հերոսը, միանշանակ, իմ զինակից ընկերն է, ով անկախ պայմաններից, իրավիճակից, հնարավորություններից, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում բարեխղճորեն իրականացնում է իր ծառայողական պարտքը»:

Կայացավ «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս 

Ընդգծվեց, որ երբ 2016 թ. ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը սկսվեցին ապրիլյան մարտական գործողությունները, հայրենիքի մերօրյա պաշտպանները սառնասրտորեն դիմակայեցին մինչև ատամները զինված հակառակորդին: Ժամկետային զինծառայողներն իրենց հմտավարժ սպաների հրամանատարությամբ արիաբար կանգնեցին մինչև վերջ և հանդես բերեցին հերոսության անկրկնելի օրինակներ: Ապրիլյան իրադարձությունները փոխեցին ոչ միայն բանակային առօրյան, այլև հասարակ քաղաքացուն:

Անդրադառնալով ապրիլյան մարտական գործողություններին՝ Վ.Պողոսյանը նշեց. «Կցանկանայի առանձնացնել հրամանատարներիս, իսկապես, Հայոց հաղթական բանակի սյունը հրամանատարն է: Յուրքանաչյուր հրամանատար հսկայական ներդրում ունի իր ենթակաների բոլոր հաջողությունների մեջ: Զորամասը միասնական տուն է, որտեղ յուրաքանչյուրն ունի իրեն վերապահված դերը, իսկ բանակը մեր պետության ամենակայացած համակարգն է:

Կայացավ «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս 

Ապրիլյան մարտական գործողություններն ամբողջությամբ փոխեցին իմ պատկերացումներն աշխարհի, մարդկանց, պարզապես հասարակ զինվորի մասին: Կարծես ամեն ոք իր տեղում էր` հրամանատար, զինվոր, զինակից ընկեր… Ես հավատում եմ, որ նման զավակներ ունեցող ժողովուրդն անպարտալի է: Մենք արդեն մի բռունցք ենք` Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ, և այդ բռունցքը շեշտակի ուժով իջնում է մեր ժողովրդի խաղաղ գոյակցությանը սպառնացող ոսոխի գլխին»:

Վ.Պողոսյանն առանձնացրեց բանակի ոչ միայն մարտական պատրաստականության մակարդակն ու խնդիրները, այլև  անդրադարձավ մշակութաժամանցային հարցերին. «Բանակում մեզ հնարավորություն տրվեց ոչ միայն լավագույնս ուսումնասիրել ռազմական գործը, այլև ցուցաբերել հասարակական ակտիվություն, կազմել թիմ` «Հայ Ասպետ», տպագրել ամսաթերթ: Թերթը այն հոգեմտավոր միջավայրն էր, որ փորձում  էինք ձևավորել և ստացվեց»:

Բաց դասի վերջում Վ.Պողոսյանը ԼՂՀ Պաշտպանության բանակի հրամանատարության կողմից շնորհակալագիր հանձնեց ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանին` հայրենասեր, բանիմաց զինվորներ կրթելու համար:

Կայացավ «Ապրիլյան մարտական գործողություններ. զինվորից մինչև հրամանատար» թեմայով բաց դաս 

Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի համար

Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» կազմակերպությունը 2012 թվականից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը» (առավելագույնը մինչև 100 000 դրամի փոխհատուցում յուրաքանչյուր կիսամյակի համար), որին մասնակցել են «ԱՐԵԳԱԿ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԲԸ-ի վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները (այդ թվում՝ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողները):

«ԱՄՔՈՐ Հայաստան» բարեգործական հիմնադրամը շարունակում է   «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիրը» 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի համար:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. UMCOR Հայաստան մասնաճյուղի կողմից իրականացվող <<Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագրին>> կարող են դիմել ԱՐԵԳԱԿ-ի  վարկառուներ, որոնք ակտիվ են /վարկ ունեն/ ծրագրի դիմելու պահին, ունեն առնվազն մեկ տարվա վարկային պատմություն, ՀՀ և ԼՂՀ-ի պետական և մասնավոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսանողներ, նվազագույնը մեկ կիսամյակ ավարտած ուսանողներ:

Փոխհատուցվող կիսամյակի ուսման վճարը կազմելու է առավելագույնը 100,000 ՀՀ դրամ և ծրագիրը լինելու է շարունակական տարեկան երկու անգամ, երկու ուսումնական կիսամյակների համար:

Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է լրացնել և ներկայացնել Դիմում, 3*4 նկար, ուսանողի անձնագրի պատճեն, ուսանողի ստուգման գրքույկի պատճեն /լրացված էջեր պարունակող/, տեղեկանք ընտանիքի անդամների կազմի վերաբերյալ, ԱՐԵԳԱԿ-ի վարկառուի անձնագրի պատճեն, եթե ընտանիքում կա հաշմանդամ, ապա հաշմանդամության գրքույկի պատճեն, եթե ուսանողը ծնողազուրկ է, ապա համապատասխան փաստաթղթեր, եթե ընտանիքում կա վճարովի ուսումնական համակարգում սովորող մեկից ավելի ուսանող, ապա համապատասխան տեղեկատվությունը հավաստող փաստաթուղթ ուսումնական հաստատությունից.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետներն են՝ ուսումնական առաջին կիսամյակի համար՝ հուլիսի 31-ը, իսկ ուսումնական երկրորդ կիսամյակի համար՝ հունվարի 31-ը:

Մանրամասների համար զանգահարել (010) 24 81 41, 28 29 77 հեռախոսահամարներով: