Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄԲԻՈՆԻ ԴԱՍԱԽՈՍ Լ. ԼԱՃԻԿՅԱՆԻ ԳՐՔԵՐԻ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍԸ


2014թ. մարտի 12-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գրադարանում տեղի ունեցավ Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս Լևոն Լաճիկյանի «Խաչվող ճանապարհներ» գրքի  անգլերեն թարգմանության և նրա կազմած «Հայաստան» բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսը:

Լ.Լաճիկյանը մեզանում հայտնի գեղագետ, արվեստաբան և մշակութային մեկնաբան է: Ծնվել է Գյումրիում, սովորել Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետում, ապա ավարտել տեղի ասպիրանտուրան` «Գեղագիտություն» մասնագիտությամբ: Արդեն մի քանի տասնամյակ նա իր գրիչն ու ջանքերը ծառայեցնում է ժամանակակից հայ մշակութային կյանքի լուսաբանման ու մեկնաբանման հույժ կարևոր գործին: Ավելին` նա նաև մասնակիցն է գրական-մշակութային այդ ընթացքի` իր բազմաթիվ հոդվածներով, գրքերով, իսկ վերջին տարիներին` նաև գծանկարներով:

Լաճիկյանի հարյուրավոր արվեստաբանական հոդվածների ընտրանին 2004թ. ամփոփվեց «Անլույս օրերի ոգեղեն ղողանջներ» գրքում, որն իրավամբ գնահատվեց որպես անցյալ դարավերջի հայ մշակութային կյանքի հանրագիտարան: Դրան հաջորդեցին Նյու Յորքում և Երևանում լույս տեսած նրա 2 գեղազարդ հատորները` նվիրված հայ գրերի գյուտին:

Նրա շուրջ 2 տասնյակ գիտական հոդվածները` նվիրված հայ միջնադարյան գեղագիտությանը, հրատարակվել են Հայաստանի և արտերկրի հայագիտական հանդեսներում («Բազմավէպ», «Հանդես ամսօրյա»  և այլն) և հանրագիտարաններում («Քրիստոնյա Հայաստան», «Հայ Սփյուռք»  և այլն): Այժմ նա Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղի տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի դասախոս է:

2006թ. Երևանում լույս տեսած «Խաչվող ճանապարհներ» ժողովածուն մեծ հաջողություն բերեց հեղինակին: Ընթերցողին այն գրավեց ոչ միայն բովանդակալից ու գեղեցիկ հայերենով շարադրված ուղեգրություններով, այլև ուշագրավ գծանկարներով: Դրանց միջոցով ընթերցողը մտովի կարողանում է «լինել» պատմական Հայաստանում, Լիբանանում, «շրջել» եվրոպական մի շարք երկրներով, ապա «այցելել» Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ: Գիրքն ընդգրկում է Լևոն Լաճիկյանի` տարբեր տարիների և տարբեր երկրներ կատարած այցելություններից հետո գրած շուրջ 2 տասնյակ ուղեգրությունները, որոնք յուրատեսակ խոհագրություններ և քնարական մտորումներ են Հայաստանի անցյալի ու ներկա պատմության, ինչպես նաև արտերկրում սփռված հայկական գաղթօջախների վերաբերյալ: Գրքի շարադրանքից երևում է հեղինակի հետաքրքրությունների լայն շրջանակը: Միաժամանակ պարզորոշ զգացվում է, որ այն պատկանում է գեղագետի և արվեստի տեսաբանի գրչին. հիմնականում այդ տեսանկյունից են քննված երկրներն ու բնակավայրերը:

Օտար ընթերցողին ներկայացնելու նպատակով անցած տարի «Խաչվող ճանապարհներ» գիրքը պետական պատվերի շրջանակներում Երևանում հրատարակվեց նաև անգլերեն` թարգմանությամբ Մարինա Բազաևայի և խմբագրությամբ Ռուզան Ավետիսյանի:  Իսկ անցած տարեվերջին «Տիգրան Մեծ»  հրատարակչությունը լույս ընծայեց Լևոն Լաճիկյանի կազմած «Հայաստան»  բանաստեղծական ժողովածուն, որն ամփոփում է մեր հին ու նորօրյա, դասական ու ժամանակակից բանաստեղծների քերթվածները Հայաստան աշխարհի և, ընդհանրապես, հող հայրենիի մասին:

Լևոն Լաճիկյանը նաև վավերագրական 8 ֆիլմերի սցենարի հեղինակ է, որոնցից մեկը 2004թ. մոսկովյան միջազգային կինոփառատոնում արժանացավ դիպլոմի: Նա Հայաստանի լրագրողների և նկարիչների միությունների անդամ է, փոխնախագահն է «Հայաստան-Լիբանան» բարեկամության ընկերության: Մինչև օրս կազմակերպել է անհատական 8 ցուցահանդես Երևանում, Գյումրիում, Գորիսում, Ստամբուլում և Նյու Յորքում: Արդի հայ մշակույթին մատուցած ծառայությունների համար 2010թ. նա արժանացել է ՀՀ մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալի:

Մասնաճյուղում անցկացված շնորհանդեսի ժամանակ Լ.Լաճիկյանի վաստակն արժևորեցին, նրա անձնական ու մասնագիտական բարձր հատկանիշները վերհանեցին գրադարանի վարիչ Նելլի Ստեփանյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Վարդան Ալեքսանյանը, Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս,  «Խաչվող ճանապարհներ» գրքի անգլերեն տարբերակի խմբագիր Ռուզաննա Ավետիսյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ, բան. գիտ. թեկն. Վահան Աղաբաբյանը:

Վերջում ԵՊՀ ԻՄ-ի շնորհալի ուսանողները ներկայացրին գրական-գեղարվեստական կոմպոզիցիա` կազմված «Հայաստան» բանաստեղծական ժողովածուից:

Տեղի ունեցավ մասնաճյուղի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Ռ.Նահապետյանի գրքերի շնորհանդեսը

2014թ. մարտի 4-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանում տեղի ունեցավ մասնաճյուղի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ռաֆիկ Ասքանազի Նահապետյանի գրքերի շնորհանդեսը:

Ռ.Նահապետյանը ծնվել է 1943թ. սեպտեմբերի 18-ին Լոռու մարզի Գեղասար գյուղում: 1960թ. ավարտել է Նալբանդի (Շիրակամուտ) միջնակարգ դպրոցը: 1960-1962թթ. սովորել է Վանաձորի շինարարական տեխնիկումում: 1963-1967թթ. սովորել և ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը, 1970-1973թթ.` ԵՊՀ ասպիրանտուրան` «Ազգագրություն» մասնագիտացմամբ: 1986թ. պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 2008թ.` դոկտորական ատենախոսություն: 2010թ. ԲՈՀ-ի կողմից շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում:

1967 թվականից աշխատում է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում, համատեղության կարգով` ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում: 1998-ից մինչև այսօր մասնաճյուղի պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչն է, 2000-2004թթ. եղել է նաև Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան: Հրատարակել է երեք բուհական ձեռնարկ` 2008թ. «Ազգագրություն. Ուսումնամեթոդական ուղեցույց», 2009թ.` «Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթ». մաս 1, 2010թ.` «Հայ ազգագրության պատմություն. Հնագույն և հին սկզբնաղբյուրների ազգագրական տեղեկությունները հայերի և Հայաստանի մասին». Մաս 1` ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից երաշխավորված:

Հրատարակել է շուրջ 100 ուսումնական և գիտական ուսումնասիրություններ: 2004թ. հիմնել է «Արևմտահայերի էթնոմշակութային բնութագիրը» խորագրով գիտական հրապարկումների շարք: Հրատարակել է  «Աղձնիքահայերի ընտանիքը և ընտանեկան ծիսակարգը» (2004), «Աղձնիքահայերի ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը» (2007), 2011թ.` «Աղձնիքահայերի մանկածնության և մանկան խնամքի սովորույթներն ու ծեսերը», 2012թ.` «Հայոց ազգակցական համակարգը` (XIX դ. երկրորդ կես – XX դ. սկիզբ)» պատմաազգագրական ուսումնասիրությունները: 2013թ. «Հայ մատենագիրը» շարքից հրատարակել է «Ազգագրական տեղեկությունները Փավստոս Բուզանդի «Հայոց պատմություն» երկում» ուսումնասիրությունը:

Ավելի քան 45 տարվա գիտամանկավարժական և գիտամասսայական մշակութային բեղմնավոր գործունեության համար պարգևատրվել է բարձրագույն և միջնակարգ մասնագիտական կրթության նախարարության (1967), ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից (2009) պատվոգրերով, ՀՀ նախագահի շնորհակալագրով (2009թ. դեկտեմբերի 10, Երևան, թիվ 423), 2011թ. ՀՀ Տավուշի մարզպետի շնորհակալագրով` Տավուշի մարզի կրթական համակարգում ցուցաբերած անգնահատելի ծառայությունների համար: Պարգևատրվել  է նաև Լոռու մարզի «Մաշտոց» կրթամշակութային կենտրոն հասարակական կազմակերպության «Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգեն Առաջին» մեդալով,  ծննդյան 70-ամյակի և գիտամանկավարժական գործունեության 45-ամյակի առթիվ` ԵՊՀ հուշամեդալով (2013):

Մասնաճյուղում պրոֆեսոր Նահապետյանի գրքերի շնորհանդեսի ժամանակ երախտիքի և արժևորման խոսք ասացին մասնաճյուղի տնօրեն, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Ս.Առաքելյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, պատմ. գիտ. թեկն., դոցենտ Վ.Ալեքսանյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան, տեխն. գիտ. թեկն., դոցենտ Կ.Այվազյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, բան. գիտ. թեկն. Ա.Սարհատյանը, Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ Ա.Հովակիմյանը:

Ի պատասխան` Ռ.Նահապետյանը նշեց. «Մասնաճյուղում անցկացրած 16 տարիները իմ կյանքի ամենաերջանիկ, բայց միևնույն ժամանակ ամենատքնաջան տարիներն են: Իջևանը Հայաստանի ամենագողտրիկ, ամենաինտելեկտուալ տարածքն է: Ես պարտական եմ այս հողին. այն կենարար ազդեցություն է ունեցել իմ գիտամանկավարժական գործունեության վրա»:

Դիմելով մասնաճյուղի ուսանողությանը` վաստակաշատ ազգագրագետը շեշտեց, որ նրանց մեջ կա այն պոտենցիալը, որը պատիվ կբերի ոչ միայն տարածաշրջանին, այլև Հայաստանի Հանրապետությանը:

«Լավագույն մարզային ուսանողական ինքնակառավարման մարմին» անվանակարգում լավագույնը ճանաչվեց ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԳԸ-ն

2014թ․ փետրվարի 21-ին Երևանի պետական կամերային թատրոնում տեղի ունեցավ «Հայկյան 2013» մրցանակաբաշխությունը, որին ներկա էին ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՀԵՀ համակարգող Կարեն Ավագյանը, տարբեր միությունների նախագահներ, բուհերի ներկայացուցիչներ, հյուրեր։

Ամենամյա այս մրցանակաբաշխությունը կազմակերպում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը։ Նպատակն է խրախուսել երիտասարդական, ուսանողական կազմակերպություններին՝ երիտասարդության շրջանում իրականացված աշխատանքերի համար։

Մրցանաբաշխությունը անց է կացվում մի շարք անվանակարգերով։ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը ևս հայտ էր ներկայացրել։ Հաղթողների անունները պարզ դարձան միայն մրցանակաբաշխության ժամանակ։

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸն հաղթող ճանաչվեց «Լավագույն մարզային ուսանողական ինքնակառավարման մարմին» անվանակարգում։ Մրցանակաբաշխությանը ներկա էին մասնաճյուղի  ՈՒԳԸ-ի ներկայիս նախագահ Արա Հովսեփյանը և նախկին նախագահ Սլավիկ Ալավերդյանը։

Մրցանակը ստանալու համար բեմ բարձրացավ Սլավիկ Ալավերդյանը: Նա ողջունեց ՀՀ նախագահին, ներկաներին, շնորհակալություն հայտնեց Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանին, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Սամվել Առաքելյանին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են կառույցին՝ հաջողության հասնելու համար։

Բացի նախապես որոշված անվանակարգերից` տրվեցին նաև հատուկ մրցանակներ։ ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հատուկ մրցանակ հանձնեց Կոթի գյուղի դպրոցի «Ֆիզիկա» և «Մաթեմատիկա» առարկաների ուսուցիչ, ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետի շրջանավարտ Գևորգ Գրիգորյանին՝ սահմանամերձ գյուղում երեխաներին կրթելու հայրենանվեր աշխատանքի համար։


Մրցանկակիրները ստացան խորհրդանշական արձանիկներ և հայկական «ԱրմԹաբ» պլանշետներ։

Աղբյուրը` president.am, heh.am:

Մեր ուսանողը հաղթել է «Beeline Scholarship» ծրագրում

2014թ. փետրվարի 14-ին Երևանում տեղի ունեցավ «Beeline Scholarship» ծրագրի փակման արարողությունը:

Ծրագիրն իրականացվում է Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղի, ՀՀ ԿԳ նախարարության հետ համատեղ և նպատակ ունի աջակցել Հայաստանի պետական բուհերի վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներին:

«Beeline Scholarship» ծրագրին մասնակցելու հայտ էր ներկայացրել 568 ուսանող: Ծրագրի երկրորդ փուլում 178 ուսանողից ընտրվել է  95 հաղթող:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղից  երկրորդ փուլ է անցել Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության II կուրսի ուսանողուհի Հռիփսիմե Ասատրյանը: Մեր ուսանողի 1 կիսամյակի ուսման վարձը կտրամադրի «Beeline» ընկերությունը:

Ընդհանուր վարկանիշով մասնաճյուղն առաջինն է բուհերի ազգային վարկանիշավորման համակարգի իր խմբում

Բուհերի ազգային վարկանիշավորման համակարգը, բուհերը բաժանելով 9 խմբերի, կատարել է նրանց վարկանիշավորում` ըստ  9 չափորոշիչների:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն ընդգրկված է 4-րդ` «Բակալավրական և մագիստրոսական և մինչև երեք մասնագիտական ոլորտում  կրթական ծրագրեր իրականացնող» բուհերի խմբում:

Ընդհանուր վարկանիշով մասնաճյուղն առաջինն է նույն խմբում ներառված 14 բուհերի մեջ:

Առաջինն է նաև 3-րդ չափորոշիչով («Ուսումնառության արդյունքներ»):

2-րդ չափորոշիչով («Ուսանողներ») մասնաճյուղը զբաղեցրել է յոթերորդ տեղը:

4-րդ չափորոշիչով («Միջազգային ուղղվածություն») մասնաճյուղը զբաղեցրել է 4-րդ տեղը:

5-րդ չափորոշիչով («Գիտահետազոտական աշխատանք») մասնաճյուղը գրավել է 2-րդ տեղը:

6-րդ չափորոշիչով («Դասավանդման գործընթաց») մասնաճյուղը զբաղեցրել է 5-րդ տեղը:

7-րդ չափորոշիչով («Հաստատության կարողություններ») մասնաճյուղը զբաղեցրել է 6-րդ տեղը:

8-րդ չափորոշիչով («Աշխատանքային շուկա») մասնաճյուղը գրավել է 3-րդ տեղը:

9-րդ չափորոշիչով («Ընդհանուր գնահատումներ») մասնաճյուղը զբաղեցրել է 8-րդ տեղը:

1-ին, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ չափորոշիչներով մայր բուհն առաջինն է իր համապատասխան խմբի` «Երեք կրթական աստիճաններում և երեք ու ավել մասնագիտական ոլորտներում  կրթական ծրագրեր իրականացնող»  8 բուհերի մեջ:

Մանրամասները` ranking.armedu.am