Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Անհատական ցուցահանդեսի բացումը

2013թ. մայիսի 13-ին Իջևանի քաղաքային պատկերասրահում տեղի ունեցավ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանողուհի Շուշան Բաղդասարյանի ստեղծագործությունների անհատական ցուցահանդեսի բացումը: Ցուցահանդեսը կրում է «Տավուշի գույները» խորագիրը:

Ներկա էին Տավուշի մարզպետ Ա.Ղուլարյանը, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի անդամներ, ուսանողներ, Իջևանի քաղաքային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, Աղավնավանքի գյուղապետ Վ.Ներսիսյանը, քաղաքացիներ:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրենը՝ նշելով, որ աստիճանաբար իրականանում է Իջևանը մշակութային քաղաք դարձնելու երազանքը: Իջևանում ուսանողական առաջին ցուցահանդեսի կապակցությամբ նա շնորհավորեց և շնորհակալություն հայտնեց Շուշանին, նրա դասախոսներին ու ծնողներին:

Շուշան Բաղդասարյանին շնորհավորեցին նաև Տավուշի մարզպետ  Ա.Ղուլարյանը, Աղավնավանքի գյուղապետ Վ.Ներսիսյանը, մասնաճյուղի դասախոս, արվեստագետ Լ.Լաչիկյանը, Մ.Ստեփանյանը, Իջևանի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի վարիչ Լ.Ղալումյանը:

Ցուցահանդեսում ներկայացված է շուրջ 100 աշխատանք:

«Տավուշի գույները» խորագրով ցուցահանդեսը կգործի երկու շաբաթ:

ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն Ա.Մելքոնյանի այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. մայիսի 3-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ այցելեց  ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի տնօրեն, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Մելքոնյանը:

Մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ վաստակավոր պատմաբանի հանդիպումը ԵՊՀ ԻՄ-ի վարչական, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչների և ուսանողների հետ:

Նախ  մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը ողջունեց պատվավոր հյուրին և ընդհանուր գծերով ներկայացրեց վաստակավոր պատմաբանի անցած ուղին:

Այնուհետև Ա.Մելքոնյանը ներկայացրեց Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ իր հայացքները` կուռ տրամաբանությամբ քննադատության ենթարկելով հայոց պատմության կեղծարարներին և հատկապես թուրք-ադրբեջանական պատմաշինարարներին:

«Մենք պետք է նահանջենք ճանաչումից, որն արդեն իրողություն է: Անհրաժեշտ է խոսել հատուցման մասին»,- նշեց նա: Ա. Մելքոնյանը մատաղ սերնդին կոչ արեց լինել հաստատակամ և նպատակասլաց` հայրենիքի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու համար:

Անվանի պատմաբանը նաև պատասխանեց ներկաների հարցերին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենը նրան շնորհակալություն հայտնեց հետաքրքիր և բազմաբովանդակ վերլուծության համար` ակնկալելով, որ նման հանդիպումները կլինեն շարունակական:

Վերջում Ա.Մելքոնյանը մասնաճյուղի գրադարանին նվիրեց իր նոր տպագրված «Հայոց պատմության դասերն ու պատգամները» գիրքը:

Տեղի ունեցավ ամբիոնների համատեղ նիստ

2013թ. ապրիլի 30-ին մասնաճյուղում հրավիրվեց Հայոց լեզվի և գրականության ու Օտար լեզուների ամբիոնների համատեղ նիստ` ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դասախոսների այցի կապակցությամբ:

Նիստին ներկա էին ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ավագյանը, Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Մուրադյանը, նույն ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ս.Սրապիոնյանը, Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ա.Աբրահամյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան Վ.Ալեքսանյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Քննարկվեցին մայր բուհում ու մասնաճյուղում հայոց լեզվի և գրականության ուսումնական գործընթացն առավել արդյունավետ կազմակերպելու վերաբերյալ մի շարք հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս.Առաքելյանը նշեց, որ մասնաճյուղն ամբողջովին առաջնորդվում է մայր բուհի ուսումնական պլաններով (բացառությամբ սփյուռքահայ գրականության): Շարունակվում է մասնաճյուղը տեղացի որակյալ կադրերով ապահովելու գործընթացը:

ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի դեկան Ա.Ավագյանը կարծիք հայտնեց, որ Իջևանի մասնաճյուղը ԵՊՀ-ի անբաժանելի մասն է: «Մասնաճյուղը կարևորագույն առաքելություն ունի. այն ոչ միայն մանկավարժական կադրերի դարբնոց է, կրթական, մշակութային կենտրոն, այլև գիտական: Գնահատելի է տնօրենի նվիրվածությունը բուհն ավելի ուժեղ դարձնելու գործում»,-հավելեց Ա.Ավագյանը:

Նիստում դիտարկվեց գրավոր ընթացիկ քննությունների անարդյունավետության հարցը: Այդ կապակցությամբ Ս.Առաքելյանը տեղեկացրեց, որ մասնաճյուղում փոխվել է 2 գրավոր ընթացիկ քննությունների կարգը, դրանցից մեկը փոխարինվել է թեստային համակարգով, մյուսը` բանավոր քննությամբ:

Քննարկվեց նաև այն հարցը, թե կրկնությունից խուսափելու և առարկան լավ յուրացնելու համար որ ուսումնական կիսամյակում է առավել նպատակահարմար ընդգրկել գրականության և լեզվի տեսության առարկաները:

Մասնաճյուղում ակնարկային դասախոսություններ կարդացին ԵՊՀ-ի անվանի դասախոսները

2013թ. ապրիլի 30-ին մայր բուհի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնաճյուղում կազմակերպվել էր հերթական հադիպումը ԵՊՀ-ի Հայ բանասիրության ֆակուլտետի անվանի դասախոսների` ֆակուլտետի դեկան, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ավագյանի, Հայ գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Մուրադյանի, նույն ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ս.Սրապիոնյանի և Ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի դասախոս, բան.գիտ. թեկն., դոցենտ Ա.Աբրահամյանի հետ:

Մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողների համար ԵՊՀ-ի փորձառու դասախոսները կարդացին ակնարկային դասախոսություններ:

Ա.Ավագյանը կարդաց դասախոսություն` «Հայ գրականության զարգացման փուլերը», «Սփյուռքահայ գրականության սկզբնավորումը, խնդիրները, առանձնահատկությունները» թեմաներով:

Ս.Մուրադյանի դասախոսության թեման էր «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները հայ գրականության մեջ»:

Ս.Սրապիոնյանը դասախոսություն կարդաց «20-րդ դարասկզբի գրական ուղղությունները և Դ.Վարուժանը», «Մեծ եղեռնի զոհ գրողներ (Սիամանթո)» թեմաներով:

Ա.Աբրահամյանը կարդաց դասախոսություն` «Լեզվի նշանագիտական վերլուծության սկզբունքները», «Լեզվական միավորների հարաբերությունների տեսակները» թեմաներով:

Ուսանողները շատ տպավորված էին, արտահայտեցին իրենց խորին գոհունակությունը` ակնկալելով, որ նմանօրինակ հանդիպումները կլինեն հաճախակի:

Ժան-Պիեռ Մահեի և մի խումբ մտավորականների այցը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

2013թ. ապրիլի 20-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ այցելեցին հայագիտության ու գրականագիտության անվանի ներկայացուցիչներ ֆրանսիացի հայագետ Ժան-Պիեռ Մահեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսորներ  Հ.Էդոյանը (բանաստեղծ), Ավ.Իսահակյանը, Զ.Ավետիսյանը, Վլ.Կիրակոսյանը, Մ.Գիլավյանը, Ս.Աբրահամյանը, բան. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Վ.Դևրիկյանը, բան. գիտ. թեկն. Հր.Սարիբեկյանը և այլք:

Մասնաճյուղի նիստերի դահլիճում նրանք ուսանողների հետ ունեցան հանդիպում, որին ներկա էին նաև տնօրեն Ս.Առաքելյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:

Տնօրեն Սամվել Առաքելյանը նախ ողջունեց հյուրերին, ապա ընդհանուր գծերով ուսանողներին ծանոթացրեց նրանց և հատկապես հայագիտության ջերմ նվիրյալ Ժան-Պիեռ Մահեի հետ:

Մահեի հայանվեր գործունեության մասին խոսքով հանդես եկան Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն Ավիկ Իսահակյանը և հայտնի բանաստեղծ Հենրիկ Էդոյանը:

Ֆրանսիացի ներհուն գիտնական, Սորբոնի քաղաքակրթությունների ինստիտուտի պրոֆեսոր, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ Ժան-Պիեռ Մահեն արդեն 50 տարի է, ինչ զբաղվում է հայագիտությամբ: Մահեն, որի կոթողային աշխատություններից են Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմության» թարգմանությունը, «Գրիգոր Նարեկացին և իր «Մատեան ողբերգութեան» երկը» և այլն, նոր է լույս ընծայել իր ամբողջական «Հայոց պատմություն»-ը` սկզբից մինչև մեր օրերը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողության հետ հանդիպման ընթացքում հեղինակը ներկայացրեց իր նոր գիրքը, հիշեց մի քանի ուշագրավ դրվագներ, մասնավորապես` Տավուշի և Կիրակոս Գանձակեցու վերաբերյալ պատմությունը:

Վերջում ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում. Ժան-Պիեռ Մահեն սիրով պատասխանեց ներկաների ուղղած հարցերին:

Մասնաճյուղի կողմից Ժան-Պիեռ Մահեին նվիրվեց հավերժությունը խորհրդանշող գոբելեն: