Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը

Ս.թ. փետրվարի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի դասախոս Արփինե Խաչատրյանը: Ներկա էին ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը,  դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Որոշ համասեռ գրաֆների կողային ճիշտ ներկումներում միջակայքային սպեկտրով գագաթների թվի հատկությունները»: Աշխատանքը կատարվել էր ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Ռաֆայել Քամալյանի հետ համատեղ:

Ներկայացված թեման արդիական է և լրացնում է  2008թ. Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանում  Ն.Դավթյանի և Ռ.Քամալյանի  ներկայացրած աշխատանքում առաջին անգամ սահմանված μ11, μ12, μ21  և  μ22   պարամետրերի հետազոտությունների շարքը տարբեր դասերի գրաֆների համար:

Ա.Խաչատրյանը ներկայացրեց նշված չորս μ պարամետրերի  գտնված ճշգրիտ արժեքները  n-չափանի միավոր խորանարդի և և  n-գագաթանի պարզ ցիկլի և երկու գագաթանի լրիվ գրաֆի դեկարտյան արտադրյալի  համար:

Կայացավ գրենական պիտույքների գնման մրցույթը

2013թ. փետրվարի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին գրենական պիտույքների գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ Իջևանի մասնաճյուղի 2013թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «գրենական պիտույքներ» ապրանքատեսակը «ԵՊՀ ԻՄ ՇՀԱՊՁԲ-13/1» ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ  նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Գրենական պիտույքներ»-ի 228 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել  3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա ապրանքների չափաբաժիններով  հաղթող ճանաչվեցին «Սմարթլայն» ՍՊԸ-ն և Ա/Ձ Հայկանուշ Մելքումյանը:

Կայացավ վոլեյբոլի մասնաճյուղային առաջնությունը

2013 թ. փետրվարի 25-28-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում կայացավ վոլեյբոլի մասնաճյուղային առաջնություն:

Մասնակցեցին «Տնտեսագիտության տեսություն» (III կուրս), «Պատմություն» (I և III կուրսեր), «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» (III կուրս)  և «Բնապահպանություն և բնօգտագործում» (I կուրս) մասնագիտությունների թիմերը:

Եզրափակիչում հանդիպեցին «Տնտեսագիտության տեսություն» (III կուրս) և «Պատմություն» (III կուրս)  մասնագիտությունների ուսանողները:

3:2 հաշվով հաղթեց «Պատմություն» մասնագիտության III կուրսի թիմը, որի կազմում ընդգրկված էին Հայկազ Ստեփանյանը, Նարեկ Ասիլյանը, Օգսաննա Գորգինյանը, Կարեն Բալդրյանը, Մհեր Բեգինյանը և Հրաչ Ներսիսյանը:

Հաղթող թիմը պարգևատրվեց փոխանցիկ գավաթով և պատվոգրով:

Կայացավ վոլեյբոլի ընկերական հանդիպումը

2013թ. փետրվարի 23-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում կայացավ վոլեյբոլի ընկերական հանդիպում մարզադպրոցի և մասնաճյուղի թիմերի միջև, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը:

ԵՊՀ ԻՄ-ի թիմում ընդգրկված էին Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության ուսանողներ Հայկազ Ստեփանյանը, Օգսաննա Գորգինյանը, Կարեն Բալդրյանը, Մհեր Բեգինյանը, Վարդան Մազմանյանը և Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Պատմություն» մասնագիտության ուսանող Նարեկ Սարդարյանը:

Խաղն անցկացվեց 4 խաղակեսով:

Մարզադպրոցի թիմը գտնվում էր լավ մարզավիճակում, սակայն մասնաճյուղի թիմը, ցուցաբերեց գեղեցիկ խաղ` հաղթելով 3:1 հաշվով:

Ակնարկային դասախոսություններ Իջևանի ավագ դպրոցում

Ս.թ. փետրվարի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման   բաժինը Իջևանի ավագ դպրոցի 12-րդ դասարաններում կազմակերպել էր ակնարկային դասախոսությունների շարք:

Դասախոսություններ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, ֆիզմաթ. գիտ. թեկն., Ա.Ցուցուլյանը, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Վ.Ավագյանը, Օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, բան. գիտ. թեկն., դոցենտ Ք.Հարությունյանը ու Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս, պատմ. գիտ. թեկն. Վ.Ղարախանյանը:

Դասախոսները, ներկայացնելով իրենց ֆակուլտետը և ամբիոնը, պատասխանեցին   աշակերտների կողմից հնչեցված բազմաթիվ հարցերի, որից հետո, ըստ հոսքերի և մասնագիտությունների, կարդացին ակնարկային դասախոսություններ:

ՄԿՄԿ բաժնի վարիչ Վ.Չոբանյանը և դպրոցի տնօրեն Ա.Խոջայանը պայմանավորվեցին կրկին դպրոց այցելելու մասին: Տնօրենը հայտնեց, որ ուսուցչական կազմի հետ խորհրդակցելուց  հետո ՄԿՄԿ բաժին կներկայացվի տարբեր մասնագիտությունների գծով այն թեմաների շարքը, որոնք լսելու ցանկություն կհայտնեն աշակերտները:

Մինչհամալսարանական կրթության և մասնագիտական կողմնորոշման   բաժնի իրականացրած այս միջոցառումը ԵՊՀ ԻՄ ռազմավարական ծրագրի խնդիրներից է և  շատ կարևոր է համալսարան-դպրոց կապի ամրապնդման իմաստով: