Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2022թ

                                                        2021թ.                                                                                            

2020թ.

2019թ.

 

 

2017թ.

 

2016թ.

 

Էջեր