Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2019թ.

 

 

2017թ.

 

2016թ.

2015թ.

 

2014թ. 

 
 
 
 
 

2013թ.