Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական խորհրդի արձանագրություններ

2021թ.

2020թ.

2019թ.

 

 

2017թ.

 

2016թ.

 

Էջեր