Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Վոլեյբոլի ընկերական խաղում հաղթեց  «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի թիմը

2017թ. նոյեմբերի 11-ին՝ երիտասարդության և ուսանողության տոների (նոյեմբերի 10-ին նշվում է Երիտասարդության համաշխարհային օրը, իսկ նոյեմբերի 17-ին՝ Ուսանողության միջազգային տոնը) կապակցությամբ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ վոլեյբոլի ընկերական խաղ:

Վոլեյբոլի ընկերական խաղում հաղթեց  «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի թիմը

Խաղը կազմակերպել էր ԵՊՀ ԻՄ-ի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնը (ամբիոնի վարիչի ԺՊ Ա.Վանեսյանը, դասախոսներ Ն.Ղարիբյանը և Պ.Կարապետյանը):

Վոլեյբոլի ընկերական խաղում հաղթեց  «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի թիմը

Վոլեյբոլի ընկերական խաղը կայացավ Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» 1-ին և Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի «Դիզայն» 2-րդ կուրսի ուսանողների միջև:  

Ընթացավ թեժ խաղ, որի 4 խաղափուլերն ավարտվեցին 2:2 հաշվով:

Վոլեյբոլի ընկերական խաղում հաղթեց  «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի թիմը

Խաղարկվեց 5-րդ խաղափուլ՝ հաղթող թիմ որոշելու համար:

Հաղթեց  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության      1-ին կուրսի թիմը:

Վոլեյբոլի ընկերական խաղում հաղթեց  «ԻԿՄ» մասնագիտության 1-ին կուրսի թիմը

 

Տնօրենը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

2017թ. նոյեմբերի 10-ին  ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրեն Ս. Ա. Առաքելյանը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի մի խումբ վարչական աշխատակիցների հետ:

Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության կատարման ընթացքին, ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա I կիսամյակի  1-ին ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին վերաբերող հարցեր:

Տնօրենը խորհրդակցություն անցկացրեց մասնաճյուղի վարչական աշխատակիցների հետ

Հաշվի առնելով Ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնասիրությունը ԵՊՀ ԻՄ-ի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ուսումնական բեռնվածության վերաբերյալ, Երևանից հրավիրված դասախոսների հաճախումների գրաֆիկն ըստ շաբաթների (համարիչ, հայտարար) և ընթացիկ քննությունների ու ստուգումների անցկացումը հայտարար շաբաթում (համաձայն ժամանակացույցի)՝ ֆակուլտետների դեկաններին հաձնարարվեց համապատասխան դասախոսների հետ քննարկել և նշանակել լրացուցիչ ուսումնական պարապմունքներ՝ նախատեսված ժամաքանակները մինչև կիսամյակի ավարտը լրացնելու նպատակով:

2017-18 ուսումնական տարվա I կիսամյակի 1-ին ընթացիկ քննություններին և ստուգումներին վերաբերող հարցի կապակցությամբ ֆակուլտետների դեկաններին հանձնարարվեց ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների նիստերում ամփոփել քննությունների և ստուգումների արդյունքները: 

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժինը տեղեկացնում է

Շինանյութ

2017թ. նոյեմբերի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Շինանյութ»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Շինանյութ» ապրանքատեսակը՝ ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 17/73 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝  «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Շինանյութ»-ի 4 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 4 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Նարգար» ՍՊԸ-ն, «ԵՔՍՏԵՐԻԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ն և «Էկոմիքս» ՍՊԸ-ն:

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման

բաժնի վարիչ    Ս. Սարգսյան

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժինը տեղեկացնում է

building-materials

2017թ. նոյեմբերի 9-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հրավիրվեց նիստ, որտեղ ամփոփվեցին «Շինանյութ»-ի գնման մրցույթի արդյունքները:

Ըստ  «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի 2017թ. գնումների պլանի՝ նախատեսվել էր ձեռք բերել «Շինանյութ» ապրանքատեսակը՝ ԵՊՀ ԻՄ ԳՀԱՊՁԸ 17/73-1 ծածկագրով շրջանակային համաձայնագիր կնքելու միջոցով:

Այդ նպատակով ԵՊՀ-ի կողմից հրավերներ էին ուղարկվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն՝ «Գնումների աջակցման կենտրոն»-ի հետ շրջանակային համաձայնագրեր կնքած «Շինանյութ»-ի 3 մատակարարների:

Նշված ընթացակարգին մասնակցելու հայտ էին ներկայացրել 3 ընկերություններ, որոնցից գնման ենթակա չափաբաժիններով հաղթող ճանաչվեցին «Նարգար» ՍՊԸ-ն և «Էկոմիքս» ՍՊԸ-ն:

Գնումների մատակարարման և պահեստավորման

բաժնի վարիչ    Ս. Սարգսյան

Կայացավ «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը

 2017թ. նոյեմբերի 8-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը, որը նախաձեռնել էր մասնաճյուղի ուսանողական գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ):

Ներկա էին տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ: Սեմինարը վարում էր ՈՒԳԸ համակարգող, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս Սլավիկ Ալավերդյանը:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը

Սեմինարավարը ներկայացրեց գիտական հետազոտության ընթացքը.

 1. Ընտրված թեմայի այժմեականության հիմնավորում,
 2. Հետազոտության նպատակի և խնդիրների սահմանում,
 3. Հետազոտության օբյեկտի և առարկայի սահմանում,
 4. Հետազոտության իրականացման մեթոդի (մեթոդիկայի) ընտրություն,
 5. Հետազոտության գործընթացի նկարագրություն,
 6. Հետազոտության արդյունքների վերլուծություն,
 7. Ստացված արդյունքների գնահատում և հետևությունների ձևակերպում:

Այնուհետև տրվեցին որոշ հասկացությունների բացատրություններ, թվարկվեցին հետազոտության մեթոդներըը (դիտում, համեմատում, գիտափորձ, չափում, մոդելավորում, վերացարկում, ինդուկցիա, դեդուկցիա, վերլուծություն, համադրություն և այլն), գիտահետազոտական աշխատանքների տեսակները (ռեֆերատ, գիտական հոդված, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ և այլն), դրանց կառուցվածքը (անվանաթերթ, բովանդակություն, ներածություն, հիմնական մաս, եզրակացություն, գրականության ցանկ, հավելվածներ):

Կայացավ «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը

Հանգամանորեն ներկայացվեց աղբյուրներից օգտվելու և հղումներ կատարելու կարգը և նշանակությունը.

 1. Գրագողությունից խուսափում,
 2. Ստուգելիության ապահովում,
 3. Հարգանքի դրսևորում այլոց աշխատանքների հանդեպ,
 4. Այլոց աշխատանքներով սեփական տեսակետի հիմնավորում,
 5. Ուսումնասիրվող թեմային քաջածանոթություն:

Բացատրվեցին նաև համացանցում արդյունավետ որոնման նրբությունները (Google փնտրման օպերատորներ) և գիտական գրականություն պարունակող հիմնարար կայքերը:

Կայացավ «Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը

Սեմինարի վերջում ներկայացվեցին համապատասխան ձեռնարկները, որոնցում մանրամասն շարադրված են գիտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները, մասնավորապես՝ ԵՊՀ ՈՒԳԸ «Գիտահետազատական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները» մեթոդական ցուցումները և Վազգեն Գաբրիելյանի «Գրավոր խոսք» ուսումնական ձեռնարկը:

«Ինչպե՞ս ներկայացնել գիտական զեկուցում» խորագրով սեմինարը բավականին հետաքրքիր էր և ուսանելի: