Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կայացան հանդիպումներ արտաքին շահակիցների հետ

IMG_0868-04-12-18-10-46

 2018թ. սեպտեմբեր−նոյեմբեր ժամանակահատվածում ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանը հանդիպումներ է ունեցել արտաքին շահակիցների հետ:

Հանդիպումների նպատակն էր աջակցել մասնաճյուղի շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորվելու և կարիերայի զարգացման գործում:

Հայաստանյան հասարակական կյանքի ներկա իրողություններում երիտասարդ կադրերի զբաղվածության խնդիրը դարձել է ազգային ու պետական խնդիր: Գործատու­նե­րի աշխարհի հետ բուհի նորովի և արդյունավետ կապի ապա­հո­վումը, կարելի է ասել, դարձել է կրթօ­ջա­խի գոյատևման ու զարգացման նախապայման: Եվ ԵՊՀ ԻՄ-ի ղեկավարությունն առաջնահերթ նշանակություն է տալիս արտաքին շահակիցների հետ համագործակցությանը:

Այս համատեքստում ՄԿՈԱ բաժնի շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանը նպատակային և կոնկրետ առաջարկներով հանդիպումներ է ունեցել  Տավուշի մարզի վարչակառավարչական մարմինների, արտադրատնտեսական, բանկային ու վարկային, հասարակական, բարեգործական, զբոսաշրջային կազմակերպությունների և կրթական հաստատությունների  ղեկավարների հետ,  ովքեր տարիների ընթացքում՝ պրակտիկաների ու համատեղ իրականացված տարբեր աշխատանքների ժամանակ, առնչվել են բուհի ուսանողության և շրջանավարտների հետ:

Է.Ղարայանը արտաքին շահակիցներին ներկայացրել է հանդիպումների նպատակը, մատնանշել համագործակցության շրջանակներում մասնաճյուղի կողմից նրանց ներկայացվող առաջարկները, այդ համագործակցությունից արտաքին շահակիցների ձեռքբերումները և մասնաճյուղի ակնկալիքները: Մասնավորապես նշվել է, որ այդ հանդիպումներից մասնաճյուղի ակնկալիքները հիմնականում ուղղված են պրակտիկաների կազմակերպման  գործընթացի բարելավմանը, ուսումնառության նկատմամբ ուսանողների մոտիվացիայի բարձրացմանը, ապագա կարիերայի ապահովման նկատմամբ վստահության ձևավորմանը, աշխատաշուկայի պահանջների վերաբերյալ ուսանողների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացմանը, ուսանողների ազատ ժամանակի նպատակային տնօրինմանը՝ կազմակերպություններում տարբեր ձևերով պրակտիկ աշխատանքներում ներգրավելու միջոցով:

Բուռն քննարկումներ են տեղի ունեցել այն առաջարկների շուրջ, որոնք Ղարայանը մասնաճյուղի անունից ներկայացրել է արտաքին շահակիցներին: Մասնաճյուղն իր շահակիցներին առաջարկել է համատեղ իրականացնել ինտերնշիփային ծրագրեր (դասընթաց-քննարկումներ՝ նեղ մասնագիտական կողմանորոշման վերաբերյալ, ճանաչողական և գործնական պարապմունքներ՝  աշխատանքային փորձի ձեռքբերման համար, նպատակային պրակտիկաներ շահակցի պլանով և տեղում անցկացվող՝ ուսանողների ձեռք բերած հմտությունների  և կարողությունների բարելավման  համար), թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ նախ իրազեկել մասնաճյուղին, հաճախակի այցելել  մասնաճյուղ՝ նեղ մասնագիտական կողմնորոշման վերաբերյալ շրջանավարտների հետ քննարկումներ իրականացնելու և փորձաշրջանով պրակտիկայի ծրագրերում նրանց ընդգրկելու նպատակով:

Արդյունավետ համագործակցության շնորհիվ բուհը գործատուներին կապահովի խելացի, աշխատասեր, նեղ մասնագիտական հմտություններով ու կարողություններով, ճիշտ և արագ կողմնորոշվելու ունակություններով օժտված կադրերով: Մասնաճյուղը համագործակցության շրջանակներում ակնկալում է ուսանողների և շրջանավարտների կամավոր ներգրավում կազմակերպությունների կոնկերտ գործընթացներում:

Համատեղ քննարկումների ընթացքում շահակիցները մատնանշել են մեր շրջանավարտների մի շարք թերություններ, որոնք հիմնականում առնչվում են գործատուների մոտ հարցազրույցներին ոչ ճիշտ  ներկայանալուն,  շփման մեջ կաշկանդված լինելուն, օտար լեզուների իմացության ցածր մակարդակին, ստեղծագործական մտքի և նախաձեռնողականության պակասին և այլն:

Գործատուները կարծում են, որ անհրաժեշտ է ունենալ համագործակցության հուշագիր: Նրանք կատարել են նաև ուշադրության արժանի մի շարք առաջարկներ: Մասնավորապես ավագ և միջանակարգ դպրոցների տնօրեններն առաջարկել են    12-րդ դասարանցիներին պարբերաբար ընդունել համալսարանում և նրանց դարձնել դասընթացների մասնակից: Առաջարկել են շրջանավարտներին գրանցել Իջևանի զբաղվածության տարածքային կենտրոնում, որպեսզի նրանք մասնակցեն իրականացվող վերապատրաստումներին: «Հույսի կամուրջ» հասարակական կազմակերպության տնօրենը նշել է, որ իրենք կարող են  ուղղորդել ուսանողին բազմաֆունկցիոնալ զարգացման գործում, աջակցել ուսանողին կրթության մեջ իր ներդրումն ունենալու համար, օգնել ուսանողին դառնալ մասնագետ իր ընտրած ոլորտում, նրանց մեջ ձևավորել նոր մեթոդներով ու կրեատիվ աշխատելու ունակություններ և այլն: Սերվիսի ոլորտի կազմակերպությունների ղեկավարները կարծում են, որ «Սերվիս» կրթական ծրագրի շրջանավարտները պետք է ունենան հաղորդակցման հմտություններ, լիրաժեք տիրապետեն Տավուշի մարզի տեսարժան վայրերի մասին տեղեկատվությանը, կարողանան հաղորդակցվել նաև անգլերեն լեզվով: Տարբեր կազմակերպություններ առաջարկել են հաճախակի կազմակերպել համատեղ ուսանողական ֆորումներ, գործնական հանդիպում-պարապմունքներ սեփական բիզնես գաղափարների շուրջ: Արտաքին շահակիցներից նաև նշել են,  որ մարզն ունի լրատվության ոլորտի մասնագետների պակաս, և առաջարկել են մասնաճյուղում բացել ժուռնալիստիկայի բաժին: 

Հանդիպումների ընթացքում ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին շահակիցները պատրաստակամություն են հայտնել սերտ համագործակցելու մասնաճյուղի հետ, աջակցելու մեր ուսանողների գործնական հմտությունների ձևավորման, շրջանավարտներին աշխատանքով ապահովելու հարցերում:

«Զբոսաշրջություն» 2-րդ և «Սերվիս» 3-րդ կուրսերի ուսանողների ճանաչողական այցը Դիլիջան

20181129_133324 2018թ. նոյեմբերի 29-ին Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 2-րդ և «Սերվիս» մասնագիտության 3-րդ կուրսերի ուսանողները, Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պավել Ասիլբեկյանի ու դասախոս Սվետա Սաֆարյանի ղեկավարությամբ, ճանաչողական այց կատարեցին «Բեստ Վեսթերն Փարադայս Փլաս Հոթել», Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» հյուրանոցային համալիրներ, ՀՀ կենտրոնական բանկի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոն:

Դիլիջան այցի նպատակն էր ծանոթանալ հյուրանոցներում մատուցվող ծառայություններին, հաճախորդների սպասարկմանը, ամրապնդել համալսարանում ստացած տեսական գիտելիքները և դրանք կիրառել պրակտիկայում:

Այցելության ծրագրում ընդգրկված էին «Բեստ Վեսթերն Փարադայս Փլաս Հոթել»-ը (ծանոթացում հյուրանոցի նախասրահին, հաճախորդների ընդունման կարգին, համարների և դրանց գների ներկայացմանը, հյուրանոցում մատուցվող հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների մատուցմանը), Թուֆենկյան «Հին Դիլիջան» հյուրանոցային համալիրը (ծանոթացում  հաճախորդների ընդունման կարգին, համարների և դրանց գների ներկայացմանը, հյուրանոցում մատուցվող հիմնական և լրացուցիչ ծառայությունների մատուցմանը), ԿԲ-ի Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնը (ծանոթացում բանկի պատմությանը, այցելություն թանգարան, որտեղ էքսկուրսավարը ուսանողներին ներկայացրեց հայկական դրամի, մետաղադրամների,  պատմությունը):

Ուսանողներն այցելության ընթացքում ուսումնասիրեցին վերոնշյալ հյուրանոցային համալիրները, մենեջերներից ստացան իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները, գործնականորեն ամրապնդեցին իրենց ստացած տեսական գիտելիքները:

Այցելությունն ավարտվեց քննարկումով, որի ընթացքում ուսանողներն արտահայտեցին իրենց կարծիքները, ղեկավարներին ուղղեցին հարցեր և կատարեցին եզրակացություններ:

Կայացավ շախմատի մասնաճյուղային առաջնությունը

    IMG_1036

 2018թ. նոյեմբերի 28-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Արայիկ Շահնազարյանի նախաձեռնությամբ և մասնաճյուղի ՈՒԳԸ աջակցությամբ կայացավ շախմատի մասնաճյուղային առաջնություն, որին մասնակցում էին տարբեր ֆակուլտետների 18 ուսանողներ և դասախոսներ:

Առաջնության մրցավարն էր ՀՀ շախմատի ակադեմիայի Աչաջրի մասնաճյուղի մարզիչ Արտակ Եգանյանը:

Խաղից առաջ բացման խոսքով հանդես եկավ ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատար Արտակ Ցուցուլյանը:

18 մասնակիցներից խաղային զույգեր կազմվեցին համակարգչային ծրագրի միջոցով՝ հիմնված պատահական ընտրության վրա, որից հետո սկսվեց առաջնության առաջին տուրը:

7 տուրից, ծավալված թեժ մրցակցությունից հետո առաջնության հաղթող ճանաչվեց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանող Արայիկ Շահնազարյանը (7 խաղից 7 հաղթանակ):

2-րդ և 3-րդ տեղերին հավակնում էին 3 մասնակիցներ, ուստի անցկացվեց ևս 3 խաղ։

2-րդ տեղը գրավեց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 2 կուրսի ուսանող Տիգրան Գասպարյանը:

3-րդ տեղը զբաղեցրեց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ուսանող Գերասիմ Ալավերդյանը:

Պատվավոր 3 տեղերը գրաված մասնակիցները պարգևատրվեցին պատվոգրերով։

Մասնաճյուղում առաջին անգամ սահմանվեց շախմատի առաջնության փոխանցիկ գավաթ, որը տրվեց Արայիկ Շահնազարյանին:

Առաջնության մրցավար Արտակ Եգանյանին տրվեց շնորհակալագիր և հուշանվեր:

Առաջնության բոլոր լուսանկարները տե՛ս Պատկերասրահում:

 

 

Համալսարանականներն այցելեցին Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց և ֆաբլաբ

 IMG_3414

 2018թ. նոյեմբերի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի մի խումբ ներկայացուցիչներ՝ տնօրենի օգնական Ա.Եգանյանը, Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Մ.Զաքարյանը, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ Ա.Մարգարյանը և յոթ ուսանողներ, այցելեցին Դիլիջանի կենտրոնական դպրոց և վերջինիս կից գործող ֆաբլաբ (fabrication laboratory, «խելացի» լաբորատորիա)՝ զինված  նորարարական տեխնոլոգիաներով, որոնք հնարավորություն են տալիս «համարյա ոչնչից» ստեղծել «գրեթե ամեն ինչ»:

Համալսարանականները շրջեցին Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցի՝ ժամանակակից տեխնոլոգիական միջոցներով հարուստ դասարաններով, ծանոթացան դպրոցի հիմնադրման պատմությանը, առաքելությանը, խնդիրներին:

Ներկայացվեց, որ 2013թ. «Այբ» կրթական հիմնադրամը, ՀՀ կենտրոնական բանկի հետ համագործակցությամբ, Դիլիջան քաղաքում բացեց Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը, որը պատկանում է «Այբ» դպրոցների ընտանիքին և «Այբ»-ի՝ արտաքին պատվերով և ֆինանսավորմամբ իրականացրած առաջին դպրոցական նախագիծն է: Այն քաղաքային դպրոցի մոդել է՝ հասանելի ոչ միայն ՀՀ ԿԲ-ի աշխատակիցների, այլև Դիլիջանում բնակվող այլ ընտանիքների երեխաների համար: Կենտրոնական դպրոցը հիմնական դպրոց է՝ իր տարրական և միջին բաղադրիչներով: Դպրոցի գաղափարախոսությունը, ֆիզիկական միջավայրն ու կրթական բովանդակությունը (ուսումնական առարկայական ծրագրերը, այդ թվում՝ հոգեբանի և լոգոպեդի աշխատանքի համար, դասավանդման մեթոդաբանությունը, ուսուցիչների և աշակերտների ընդունելության քաղաքականությունը, գնահատման չափանիշները և այլն) նախագծված են «Այբ»-ի չափանիշներով:

Ընդգծվեց, որ դպրոցի առաքելությունն է դառնալ ամբողջական ու մրցունակ կրթություն ու դաստիարակություն ապահովող միջավայր՝ կերտելով մի սերունդ, որը կրթված է, ունի ամուր հոգևոր արժեքներ, առաքինություն, գեղագիտական բարձր ճաշակ և առողջ կենսակերպի ձգտում:

Իր գործունեության առաջին իսկ տարում Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցն ազդեցություն ունեցավ մի քանի կապակցված ոլորտներում՝ կրթական, մշակութային, սոցիալական, համայնքաստեղծ: Դպրոցը պարբերաբար հանդես է գալիս Դիլիջանի այլ դպրոցների հետ համագործակցության և համայնքային զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններով:

Մասնաճյուղի ներկայացուցիչների հաջորդ կանգառը Դիլիջանի ֆաբլաբն (Ֆաբ լաբ) էր, որտեղ ուսանողները ծանոթացան «խելացի» լաբորատորիայի գործունեությանը, ականատես եղան այդ պահին լաբորատորիայում իրականացվող գործընթացներին՝ 3D մոդելավորման, փայտամշակման սարքի աշխատանքներին, երեխաների կողմից նախագծված անօդաչու թռչող սարքերի մանրակերտներին (մակետներին):

Համալսարանականներին նաև ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեցին Դիլիջանի ֆաբլաբի գործունեության վերաբերյալ, ներկայացրին նպատակը, առաքելությունը, իրականացվող դասընթացները և այլն:

Մասնավորապես ներկայացվեց, որ 2015թ. Հայաստանի կենտրոնական բանկը Դիլիջանում հիմնադրեց առաջին մարզային ֆաբլաբը, որը տեխնիկական նախատիպերի պատրաստման հարթակ է  նորարության և գյուտերի համար և խթանում է տեղական ձեռներեցությունը: Այն նաև նորարարական և կրթական միջավայր է՝ ստեղծելու, սովորելու, սովորեցնելու համար:

Դիլիջանի ֆաբլաբը նպատակ ունի Տավուշի մարզի բնակիչներին տրամադրել համապատասխան միջոցներ և միջավայր, որի շնորհիվ կզարգանան ստեղծագործ միտքը, գիտությունը և ճարտարագիտությունը: Վերջինիս առաքելությունն է՝

 • Ձևավորել ստեղծագործ համայնք:
 • Խթանել հետաքրքրություն դեպի նախագծում և պատրաստում:
 • Խրախուսել գաղափարների, նախագծերի, գիտելիքի, սարքավորումների և ռեսուրսների փոխանակումը համայնքի շրջանակներում:
 • Նոր գիտելիքի ձեռքբերման հնարավորություն տրամադրել:
 • Խրախուսել նորարարական ձեռներեցությունը մարզային երիտասարդների շրջանում:

Նորարարության նկատմամբ հետաքրքրությունը խրախուսելու նպատակով Դիլիջանի ֆաբլաբում իրականացվում են հետևյալ մասնագիտական դասընթացները.

 • Ծրագրավորման դասընթաց, որի ընթացքում ուսանողները սովորում են միկրոկոնտրոլերների ծրագրավորում (15 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի համար):
 • Խաղերի պատրաստման և ռոբոտների հավաքման, ծրագրավորման դասընթաց 8-13 տարեկան երեխաների համար, որի ընթացքում նրանք սովորում են Scratch-ի միջոցով խաղերի պատրաստում: Ծրագրավորման դասընթացից հետո սովորում են Vex կոնստրուկտորի միջոցով ռոբոտների հավաքում և ծրագրավորում:
 • «Էլեկտրոնիկայի հիմունքներ» դասընթացի ժամանակ ուսանողները սովորում են նախագծել անալոգային, թվային և կոմբինացված համակարգեր, ուժային էլեկտրոնիկայի համակարգեր, ուժային էլեկտրոնիկայի հիմունքներ, Altium PCB design  գործիքով սխեմաներ (15 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի համար): 
 • Հեռահաղորդակցության և մեխանիկայի հիմունքներ (15 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի համար):
 • Նախագծում և մոդելավորում (Autocad, Solidworks, Fusion, Corel Draw ):
 • Անօդաչու թռչող սարքերի նախագծման և պատրաստման դասընթաց  դեռահասների համար:
 • Ճարտարապետության հիմունքներ (15 տարեկանից բարձր տարիքային խմբի համար):
 • RF և համակաարագիտություն առավել առաջադեմ ուսանողների համար:
 • Նախագծերի կառավարում, արտադրանքի մշակում, ձեռներեցություն, մտավոր սեփականության և այլ վարժանքներ:

Մեր ուսանողներն այցելեցին Դիլիջանի միջազգային քոլեջ

20181127_152559 2018թ. նոյեմբերի 27-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության III ու IV և «ԻԿՄ» մասնագիտության մի խումբ ուսանողներ այցելեցին UWC Դիլիջան քոլեջ (UWC Dilijan College) Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս Դ.Մարգարյանի և Խաղաղության կորպուսի կամավոր Ռայանի ուղեկցությամբ:

Քոլեջում ուսանողները, բաժանվելով խմբերի, մասնակցեցին տարբեր դասերի, որոնց ընթացքում նրանք հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հաստատության ընդհանուր ուսուցման կազմակերպմանն ու դասավանդման նոր մեթոդներին:

Այնուհետև նրանք շրջայց կատարեցին քոլեջի ողջ տարածքով: Ուսանողները եղան մարզասրահում, տեսան, թե ինչպես է կազմակերպվում քոլեջի սաների ազատ ժամանցը, այցելեցին գրադարան՝ տպավորվելով վերջինիս հագեցվածությամբ, ծանոթացան քոլեջում սննդի կազմակերպման գործընթացին:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողներին ներկայացվեց նաև աշակերտների ընդունման կարգը, նրանց ուսման վճարի մուծման խնդիրը, թվարկվեցին այն երկրները, որոնցից աշակերտներ են եկել սովորելու Դիլիջանի միջազգային քոլեջում:

Վերջում կազմակերպվեց կլոր սեղան-քննարկում, որի ընթացքում ուսանողները հնարավորություն ունեցան տեղի դասախոսներից մեկին ուղղելու իրենց հետաքրքրող հարցերը: