Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսման վարձի փոխհատուցման և անտոկոս ուսանողական վարկի վերաբերյալ պետական օժանդակության 14-րդ ծրագրի մանրամասները

14-րդ ծրագրի նորության նկարը   ՀՀ կառավարության և ԿԳՄՍ նախարարության հրապարակած ուղիղ եթերների ու հարցազրույցների, հոդվածների ու տեսանյութերի միջոցով արդեն տեղեկացրել ենք Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 14-րդ միջոցառման մասին, որի նպատակն է օժանդակել բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում սովորող ՀՀ քաղաքացիներին:

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շեշտել է, որ այս միջոցառման հաստատմամբ կառավարությունը կատարում է իր քաղաքական հանձնառությունն առ այն, որ որևէ լավ սովորող ուսանող ուսման վարձի պատճառով բուհից դուրս չի մնա:

Հակաճգնաժամային 14-րդ միջոցառումը հաստատվել է ՀՀ կառավարության՝ 2020թ. ապրիլի 23-ի նիստում և ուղղված է շահառուների երեք հիմնական խմբի.

 

  1. Ուսման վարձի 100 տոկոս փոխհատուցում: Բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողները, որոնց միջին որակական գնահատականը` ՄՈԳ-ը, ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը կազմում է 90 տոկոս և ավելի, կստանան 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի 100 տոկոս փոխհատուցում: Ընդ որում, եթե սովորողը մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել է 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա վճարած գումարը վերադարձվում է ուսանողին, եթե վճարողը ֆիզիկական անձ է:
  1. Ուսման վարձի 75 տոկոս փոխհատուցում: Բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի ոչ ավարտական կուրսերի ուսանողները, որոնց միջին որակական գնահատականը` ՄՈԳ-ը, ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը կազմում է 90 տոկոս և ավելի, կստանան ուսման վարձի 75 տոկոս փոխհատուցում:

Այն սովորողները, որոնք 2019-2020 ուսումնական տարում պետությունից արդեն ստացել են ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում, 14-րդ միջոցառման շրջանակում կստանան կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի 100 տոկոսը: Իսկ այն ուսանողները, որոնք արդեն մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա այդ չափով կատարված վճարումը կհամարվի հաջորդ կիսամյակ(ներ)ի ուսման վարձի վճարում։

Եթե սովորողների 2019-2020 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը վճարել են հովանավոր կազմակերպությունները, ապա գումարի տնօրինման հետ կապված հարցերը կարգավորվում են բուհերի և համապատասխան կազմակերպությունների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ։

 

  1. Ուսանողական վարկեր: Պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի առկա և հեռակա վճարովի համակարգում սովորողները կստանան արտոնյալ, այդ թվում` անտոկոս ուսանողական վարկեր: Այն ուսանողները, որոնց ՄՈԳ-ը ուսումնառության սկզբից մինչև 2019-2020 ուսումնական տարվա 1-ին կիսամյակի ավարտը կազմում է առավելագույն արժեքի 80 և ավելի տոկոս, 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ուսանողական վարկ կստանան 0 տոկոսով: Նրանց համար վարկի բանկային տոկոսադրույքն ամբողջությամբ կսուբսիդավորի պետությունը։ Իսկ 80 տոկոսից ցածր ՄՈԳ ունեցողների համար նույն ժամանակահատվածում վարկերի տոկոսները պետությունը կփոխհատուցի 5 տոկոսով, արդյունքում ուսանողը վարկ կստանա 4 տոկոսով:

Նախկինում բարձր ՄՈԳ ունեցող սովորողները վարկ կարող էին ստանալ 6, իսկ մնացածները` 7 տոկոսով, քանի որ վարկային տոկոսների սուբսիդավորումը, համաձայն 2013 թվականի մարտի 14-ի N 270-Ն որոշման, կազմում էր բարձր ՄՈԳ ունեցողների համար համապատասխանաբար 3, մյուսների համար 2 տոկոս: Նոր տոկոսադրույքները կիրառելու ժամանակահատվածում, այսինքն` 2020 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ, վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման նախկին պայմանները չեն գործելու:

Պետական օժանդակության 14-րդ ծրագրի վերաբերյալ տեսանյութերը կարող եք դիտել՝

  1. այստեղ,
  2. այստեղ,
  3. այստեղ:

 

2019-20 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի պրակտիկաներն անցկացվում են առցանց

1.  2020թ. մարտի 16-ից՝ հանրապետությունում արտակարգ դրության հայտարարումից ի վեր, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը, ինչպես ՀՀ այլ բուհեր, ուսանողների ուսումնառությունը չընդհատելու նպատակով քայլեր ձեռնարկեց առցանց եղանակով իրականացնելու ուսումնական գործընթացները, այդ թվում՝ 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ուսումնական պլանով նախատեսված պրակտիկաները:

Հաշվի առնելով, որ առցանց ուսուցման կազմակերպումը նորություն է պրակտիկա իրականացնող կող­մերի համար՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի մինչհամալսարանական կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժինը Zoom առցանց հարթակի միջոցով նրանց հետ իրականացրել է ամենօրյա քննար­կումներ և խորհրդատվություններ, ծանոթացրել է նրանց պրակտիկայի ղեկավար­ների և ուսանողների հիմնական խնդիրներին, ինչպես նաև ապահովել է գործընթացի նկատմամբ հսկողություն:

Մանկավարժական պրակտիկաներն արդեն իրականացվել են «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կուրսերում, դեռևս ընթացքի մեջ են նույն կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 3-րդ կուրսում, «Պատմություն» մասնագիտության հեռակա ուսուցման 5-րդ կուրսում:

Մանկավարժական առցանց պրակ­տիկա­ներն ուսանողներին հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու դպրոց­ներում առցանց ուսուցման կազմակերպմանը, առաջացող խնդիրներին, օրինակ, թե տարրական դասարանի ուսուցչուհին ինչպես է կատարում մեթոդի ընտ­րու­­թյունը, ապահովում աշակերտների ներգրավվածությունը, ինչ­պես է գնահատում, ար­դ­յունավետ են արդյոք առցանց դասերը, ինչպես են դրանք ազդում սովորողների սոցիալականացման վրա և այլն։

Դրանք կազմակերպվել են ան­հատական (ուսանողների կողմից ընտրված դպրոցներում՝ ընդունող կողմի հետ ունե­­նա­լով համա­պատասխան պայմանավորվածություն) և խմբային եղանակներով: Խմբա­յին եղա­նակով մանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվել է Իջևանի Ս.Սարգս­յանի անվան թիվ 1 հիմնական և Մ.Մարտիրոսյանի անվան թիվ 5 դպրոցներում՝ ուսուցման գործընթացի առցանց կազմակերպման հնարավորությունները դպրոցների ներկայացուցիչների հետ քննարկման և փոխպայմանավորվածության հիման վրա:

Նկատի ունենալով, որ պրակ­տիկայի ընթացքում կարող են առա­ջանալ դժվարություններ՝ յուրաքանչյուր դասարանին կցված ուսանողների ներգրավվածությունը դասապրոցեսին քննարկվել է առանձին-առանձին: Ուսանողներն ունեին հանձնարարություն զուգահեռաբար կատարել առցանց դասերի դիտում և վերլուծություն, որոնք հասանելի են պաշտո­նական կայքերում (https://heravar.armedu.am/, https://www.imdproc.am/, https://usum.am/ և այլն):

Ընթացքի մեջ են նաև ուսումնական և արտադրական պրակտիկաները «Զբոսաշրջություն» կրթական ծրագրի առկա ուսուցման 1-ին և 2-րդ, հեռակա ուսուցման 2-րդ կուրսերում, «Պատմություն» կրթական ծրագրի հեռակա ուսուցման 4-րդ կուրսում:

Ելնելով կրթական ծրագրերի առանձ­նահատկություններից՝ դրանք կազմակերպվում են պրակտիկայի ղեկավարների կողմից ուսում­նական խնդիրների հիման վրա տրվող հանձնարարությունների կատարման միջոցով:

ԵՊՀ ԻՄի մինչհամալսարանական

կրթության և պրակտիկայի կազմակերպման բաժին

 

Շնորհավո՛ր մայիսի 9-ը՝ մեր հաղթանակների օրը

   59985922_2677338009005018_5173341391396274176_n

Այսօր՝ 2020թ. մայիսի 9-ին, տոն է, եռատոն՝ հայ ժողովրդի համար. մայիսի 9-ը Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման և Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի կազմավորման օրն է…

Շնորհավո՜ր, բազմատոնդ, «Իմ քաղցրանու՜ն, իմ բարձրանո՜ւն, իմ տառապա՜ծ, իմ փառապա՜նծ, …միշտ հին ու նոր իմ Հայաստա՜ն»:

Փառք ու պատիվ և խորին խոնարհում մեր հին ու նոր հաղթանակների բոլոր կերտողներին՝ Երկրորդ աշխարհամարտի, Հայրենական մեծ պատերազմի, Արցախի ազատամարտի խիզախ հերոսներին…    

2020թ. մայիսի 9-ին լրանում է Հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի զավթիչների դեմ Խորհրդային Միության ժողովուրդների մղած ծանրագույն պատերազմում անասելի զրկանքների ու կորուստների գնով տարած Հաղթանակի՝ հիրավի Մեծ հաղթանակի 75-րդ տարեդարձը:

Այդ հաղթանակի կերտման գործում անուրանալի ներդրում ունի հայ ժողովուրդը: Ընդունված տվյալների համաձայն՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին ԽՍՀՄ-ից մասնակցել է շուրջ 600 հազար հայ, ընդ որում՝ մոտ 300 հազարը՝ Հայկական ԽՍՀ-ից, ինչը մեր հանրապետության այն ժամանակվա բնակչության 22 տոկոսն էր կազմում: Պատերազմին մասնակցած հայորդիների գրեթե կեսն էլ կյանքի գնով է կռել հաղթանակը:

Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ տարբեր ճակատներում կռվել են հայկական 6 և գլխավորապես հայերից կազմված 7 դիվիզիաներ: Այդ պատերազմում հայ ժողովուրդը տվել է 4 մարշալ՝ Հովհաննես Բաղրամյան, Համազասպ Բաբաջանյան, Սերգեյ Խուդյակով, Սերգեյ Ագանով, և 1 ծովակալ՝ Հովհաննես Իսակով: Մոտ 70 հայ գեներալներ ղեկավարել են դիվիզիաներ և ավելի մեծ միավորումներ:

104 (այլ տվյալներով՝ 106) հայ և ՀԽՍՀ ներկայացուցիչ ստացել է ԽՍՀՄ Հերոսի կոչում (Հովհաննես Բաղրամյանը և Նելսոն Ստեփանյանը՝ կրկնակի հերոսի կոչում), 27-ը դարձել է «Փառքի շքանշանի» լրիվ ասպետ (հավասարազոր է Հերոսի կոչմանը), իսկ շքանշաններով ու մեդալներով պարգևատրվել է շուրջ 80.000 հայ մարտիկ:

Գեներալներ, դիվիզիաների, գնդերի, մարտական խոշոր ստորաբաժանումների հրամանատարներ, մարտական սպաներ, ռազմական օդաչուներ ու հարյուր հազարավոր մարտիկներ, այլ խոսքով՝ հայ ժողովրդի զավակներ, սերմնացաններ, որոնք չվերադարձան տուն…

Հայկական 6 դիվիզիաներից միայն մեկն էր մնացել հանրապետությունում՝ սովետա–թուրքական սահմանի պահպանության և Հիտլերի դաշնակից Թուրքիայի ենթադրվող ագրեսիային դիմագրավելու համար:

Մյուս հայկական դիվիզիաները, որոնցից ամենահայտնին համարվում է 89-րդ Թամանյանը, լիարժեք մասնակցել են ՀՄՊ ընթացքին` Կովկասից հասնելով մինչև Բեռլին, Կուրլանդիա, Ավստրիա, մասնակցել Ստալինգրադի, Կուրսկի ճակատամարտերին, ազատագրական գործողություններին:

Հայ ժողովրդի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ եվրոպական երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Բուլղարիայում, այլուր, ԽՍՀՄ օկուպացված հատվածում ակտիվ մասնակցել են պարտիզանական պայքարին, դիմադրության շարժմանը, դարձել այդ երկրների ազգային հերոսներ:

ԱՄՆ-ում այդ շրջանում հաստատված մոտ 200 հազար հայերից շուրջ 20 հազարը արդեն ամերիկյան զորքերի կազմում հերոսաբար պայքարել է Երկրորդ աշխարհամարտի մարտադաշտերում՝ Պերլ Հարբորում, Իտալիայի ազատագրման համար մղված ճակատամարտերում:

Ըստ ամենայնի՝ Հայրենական մեծ պատերազմում տարած այս հաղթանակը ԽՍՀՄ բոլոր ժողովուրդների, դաշնակից պետությունների, մեր բոլորի հաղթանակն է:

Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին ևս մեկ հաղթանակ է տարել.  այդ օրն է ավարտվել Շուշիի ազատագրման գործողությունը: Շուշիի ազատագրումն սկսվել է 1992թ. մայիսի 8-ին:

Արդեն մայիսի 9-ի առավոտյան ժամը 04:00-ին հակառակորդի բոլոր կազմավորումները լքել էին Շուշին:

Հայության համար Շուշիի ազատագրումը պատմական խոշոր իրադարձություն է, մեր հաղթանակների լուսապսակը: 

1988թ. Արցախյան շարժումը հայ ժողովրդի միասնական կամքի դրսևորումն էր. 70 երկար տարիներ ադրբեջանական կապանքներում հեծող Արցախը ազատություն էր տենչում: Շուշի բերդաքաղաքի ազատագրումն Արցախյան պայքարում բեկումնային էր, մի իրադարձություն, որի մասին բազմիցս խոսվել ու դեռ շատ երկար կխոսվի որպես հայոց պատմության փառավոր մի էջի՝ կտակված սերունդներին, հավերժությանը: Շուշիի ազատագրումը գերնպատակ էր, հանուն որի միավորվել էր զինված հայությունը:

1992թ. արցախյան քաղաքական հակամարտությունը արդեն վերածվել էր զինված ընդհարումների: ԽԱՀՄ-ի փլուզումից հետո իրավիճակը թեժ էր, իսկ անկախություն հռչակած Լեռնային Ղարաբաղին Ադրբեջանը հրետանու ուժով փորձում էր ճնշել: Շուշին թշնամու համար վերածվել էր հենակետի, որտեղից նա կրակի տարափի տակ էր առնում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Ելքը մեկն էր. Շուշին պետք է ազատագրվի, պետք էր դիմել հակահարձակման: Կարագյավ գյուղից մինչև Քիրս՝ մոտ 40 կիլոմետր ձգվող ռազմաճակատի գծով նախատեսվում էր հարձակման 4 ուղղություն:

Առաջինը Հյուսիսային ուղղությունն էր, հրամանատար՝ Վալերի Չիթչյան, երկրորդը՝ Շուշի՝ Արկադի Կարապետյանի հրամանատարությամբ, երրորդը Սամվել Բաբայանի հրամանատարությամբ Հարավային ուղղությունն էր, իսկ չորրորդը Ջանհասան-Քյոսալարինը՝ հրամանատար Սեյրան Օհանյան: Ռազմական գործողությունների ղեկավար էր նշանակվել ինքնապաշտպանական ուժերի հրամանատար Արկադի Տեր-Թադևոսյանը (Կոմանդոսը), ով դեռևս մայիսի 4-ին էր ստորագրել հարձակման հրամանը, սակայն հարձակումը հետաձգվել էր ինչ-ինչ պատճառներով: Շուշիի ազատագրման ծրագիրը կրում էր «Հարսանիք լեռներում» ծածկանունը, որը սկսվեց մայիսի 8-ին: Հայ զինվորները մայիսի 9-ի լուսաբացին հաղթանակած մտան Շուշի բերդաքաղաք, և թշնամու ձեռքերով ավերված Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու գմբեթին կարոտով ու հպարտությամբ շողաց Հայոց եռագույնը:

Ռազմական գործողությունը բացառիկ էր ու հաջողված, նրա հաղթապսակը բարձրացրեց հայ զինվորի մարտական ոգին՝ նրան մղելով նոր հաղթանակների:

Հիշենք, որ մայիսի 9-ը նաև Պաշտպանության բանակի (Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակ) հիմնադրման օրն է:

Եվս մեկ անգամ շնորհավո՜ր եռատոնդ, հա՛յ ժողովուրդ և փառք ու խոնարհում բոլոր հերոսներին…

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին «Արցախի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները թեմայով» առցանց կլոր սեղան-քննարկմանը

1  2020թ. մայիսի 6-ին Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի էկոնոմիկայի և կառավարման ամբիոնը կազմակերպել էր «Արցախի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները թեմայով» առցանց կլոր սեղան-քննարկում, որին հրավիրվել էին մասնաճյուղի մի շարք աշխատակիցներ:

Կլոր սեղան-քննարկմանը մասնակցում էին տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հայկ Սարգսյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Մարկոսյանը, տ.գ.թ., դոցենտ Կարեն Ներսիսյանը, տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի պաշտոնակատար, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Անուշավան Մակարյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար, տ.գ.թ., դոցենտ Գայանե Ավետիսյանը, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Միքայել Միքայելյանը, նույն ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. Գևորգ Մինասյանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս Մանե Հարությունյանը, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Տիգրան Մարտիրոսյանը, ԱՀ ՍԱ ծառայության ղեկավար Արթուր Ներսիսյանը, Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտորը, պրոռեկտորներ, դեկաններ, ամբիոնի վարիչներ, դասախոսներ, ուսանողներ, այլ հրավիրված անձինք:

Քննարկումը վարում էր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ավարտական կուրսի մագիստրանտ Լիզա Մաթևոսյանը:

Կլոր սեղանի ընթացքում քննարկվեցին աշխարհում համավարակի տարածմամբ պայմանավորված ճգնաժամային իրավիճակում Հայաստանի և Արցախի տնտեսության զարգացման հնարավորությունները:

Մասնակիցների կողմից կարևորվեցին գյուղատնտեսության և կրթագիտական ոլորտների զարգացման հեռանկարներին վերաբերող հարցերը: Այդ համատեքստում որպես առաջնահերթություններ առանձնացվեցին տարբեր ստարտափների մշակումը և «բուհ-մասնավոր սեկտոր» գործուն կապերի ստեղծումը, որոնք հնարավորություն կտան առևտրայնացնել գիտակրթական ոլորտի մշակումները:

Քննարկման մասնակիցների շրջանում հետաքրքրություն առաջացրեց մեր դասախոսի՝ տ.գ.թ., ասիստենտ և ՀՀ ԿԲ տնտեսական հետազոտությունների վարչության աշխատակից Գևորգ Մինասյանի ելույթը, որի ընթացքում հիմնականում շոշափվեցին 20-րդ դարի տնտեսական աճի պատմություններին, մոդելներին, արտահանման խթանման քաղաքականությանը, տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացումներին, գյուղատնտեսության ինտենսիվացմանը, զարգացող երկրներում ինստիտուտների դերակատարման մեծացմանը, ստանդարտների ներդրման կարևորությանը, կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքներին առնչվող հարցեր:

Պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց կլոր սեղանից հետո իրականացնել մասնավոր քննարկումներ, որոնք ուսանողներին հնարավորություն կտան Հայաստանի և Արցախի առաջատար մասնագետների հետ դիտարկելու կոնկրետ խնդիրներ:

Կլոր սեղան-քննարկման մասին տեսանյութը տե՛ս այստեղ:

Ինչպե՞ս օգտագործել Google forms ձևաչափի հնարավորությունները առցանց քննությունների համար

1. գլխավոր  2020թ․ մայիսի 1-ից ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի պաշտոնակատարի հանձնարարությամբ՝ Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժինը մասնաճյուղի շուրջ 35 դասախոսների համար իրականացնում է «Ինչպե՞ս օգտագործել Google forms ձևաչափի հնարավորությունները առցանց քննությունների համար» վերապատրաստման հեռավար դասընթացը:

Դասընթացի կազմակերպական աշխատանքներն իրականացրել է Կրթական բարեփոխումների և դասախոսների վերապատրաստման բաժնի մասնագետ Ն․Ղազարյանը, իսկ այն վարում է ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մարիետա Ճաղարյանը:

Դասընթացի նպատակն է մասնաճյուղի դասախոսներին աջակցել առցանց քննությունների կազմակերպման գործում, ներկայացնել առցանց կրթության պայմաններում ուսանողների ձեռքբերումների ստուգման և քննությունների կազմակերպման ամենատարածված, մատչելի և կիրառելի էլեկտրոնային գործիքներից մեկը՝ “Google forms” ձևաչափը:

Նշված ձևաչափը հնարավորություն է տալիս իրականացնել գիտելիքների ստուգում, ատեստավորում և հարցում: Այն ունի հասկանալի և պարզ ինտերֆեյս, տեքստային խմբագրից թեստի հարցերը պատճենելու հնարավորություն:

Դասընթացի ժամանակ դասախոսներին ներկայացվում են “Google forms” ձևաչափի թեստավորման համակարգի հնարավորությունները: Համապատասխան օրինակների միջոցով ներկայացվում են թեստերի ստեղծման և օգտագործման, դրանց միջոցով ուսանողների ավտոմատ գնահատման, պատասխանների վերահսկման, արդյունքների հասանելիության և դրանց վերաբերյալ անհատական ու խմբային առցանց քննարկման գործիքները: Մանրամասն քննարկվում են հարցերի տեսակները, որոնք կարող են ներառվել թեստերում, և հնարավորությունները, թե ինչպես կարելի է ստանալ արդյունքների վերաբերյալ մանրամասն վիճակագրություն յուրաքանչյուր ուսանողի կամ կուրսի կտրվածքով:

Մասնաճյուղում թեստային քննությունների մշակույթը նորություն չէ: Ընթացիկ քննությունների անցկացման համար տարիներ առաջ ներդրված է եղել թեստային գնահատման համակարգ, որոշ դասախոսներ թեստեր են կիրառել Moodle հարթակում, այսինքն՝ թեստեր կազմելու փորձ դասախոսներն ունեն, իսկ այս դասընթացը նրանց կաջակցի առցանց թեստեր կազմելու գործում:

Դասընթացն առավել արդյունավետ յուրացնելու նպատակով ԵՊՀ ԻՄ-ի ՄԿՈԱ բաժնի կողմից դասախոսների համար կազմվել և նրանց է տրամադրվել “Google forms” ձևաչափի հետ աշխատելու մեթոդական ուղեցույց և 2 տեսահոլովակ, որոնք հասանելի են հետևյալ հղումներով.

1. https://youtu.be/IHhGcTSQcEc
2. https://youtu.be/Ip79t1CoGuI: