Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ-ում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ

1. գլխավոր

 2019թ. սեպտեմբերի 28-ին «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ գիտական խորհրդի նիստ՝ Ա. Հ. Մակարյանի նախագահությամբ:

Նիստին Մայր բուհից մասնակցում էր ԵՊՀ բնական և ճշգրիտ մասնագիտությունների գծով պրոռեկտոր Ռաֆայել Բարխուդարյանը:

Գիտխորհրդի նիստում քննարկվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցի և նույն կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակի հաստատմանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2020թ. առկա ուսուցմամբ ընդունելության բակալավրի մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկին, «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածուի հետագա գործունեությանը, ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակի հետ կապված միջոցառումների կազմակերպմանը վերաբերող և ընթացիկ հարցեր:

Նիստի ընթացքում հաստատվեցին ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհրդի՝ 2019-2020 ուստարվա 1-ին կիսամյակի նիստերի ժամանակացույցը, 2019-20 ուստարվա 1-ին կիսամյակի անվանական կրթաթոշակ ստացող ուսանողների ցուցակը, մասնաճյուղի՝ 2020թ. առկա ուսուցմամբ ընդունելության բակալավրի մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկը:

Հնչեցին ԵՊՀ ԻՄ-ում մանկավարժության կամ տնտեսագիտության գծով մագիստրոսական կրթական ծրագիր ունենալու վերաբերյալ առաջարկներ: Ըստ այդմ՝ Մանկավարժության և հոգեբանության ու Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոններին հանձնարարվեց նշված մագիստրոսական ծրագրերի առաջարկների հայտերը պատրաստել ըստ կրթական ծրագրերի մշակման կարգի:

Գիտական խորհրդի նիստում որոշվեց շարունակել «Ակունք» գիտական հոդվածների ժողովածուի գործունեությանը՝ հստակեցնելով ժողովածուի գիտական ուղղվածությունների շրջանակը, ունենալ անհրաժեշտ հիմքեր՝ առաջիկայում ՀՀ ԲՈԿ-ի ցանկում ընդգրկվելու համար:

ԵՊՀ ԻՄ-ի 25-ամյակի հետ կապված միջոցառումների կազմակերպման վերաբերյալ նշվեց, որ մասնաճյուղում գործում է համապատասխան հանձնախումբ, որը պարբերաբար անցկացնում է նիստեր, արդեն հստակեցվել է միջոցառումների անցկացման ժամանակացույցը, ըստ որի՝ համակարգվում է գործընթացը:

Ընթացիկ հարցերից առաջինի վերաբերյալ նշվեց, որ Նիլոլայ Ալբերտի Ղալթախչյանի և «Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի միջև 2019թ. հուլիսի 1-ին կնքված պայմանագրի համաձայն՝ Ն.Ղալթախչյանը ստանձնել է ԵՊՀ ԻՄ-ի սոցալապես անապահով ուսանողի նյութական օգնություն (50 հազ. ՀՀ դրամ) ցուցաբերելու պարտավորություն: Գիտխորհրդի նիստում որոշվեց վերոնշյալ ֆինանսական օգնությունը հատկացնել ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման «Պատմություն» մասնագիտության 5-րդ կուրսի ուսանողուհի Հրածին Սանասարի Ապերյանին:

Երկրորդ ընթացիկ հարցի կապակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի գիտական խորհուրդը որոշեց.

  1. Երաշխավորել ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Հովսեփ Իսրայելի Մովսեսյանին դոցենտի գիտական կոչում ստանալու համար:
  2. Միջնորդել ԵՊՀ գիտական խորհրդին՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ, քաղաքական գիտությունների թեկնածու Հովսեփ Իսրայելի Մովսեսյանին շնորհել դոցենտի գիտական կոչում և համապատասխան առաջարկով դիմել ՀՀ ԲՈԿ:

Կայացավ Զբոսաշրջության համաշխարհային օրվան նվիրված քննարկում

1. գլխավոր

 2019թ. սեպտեմբերի 28-ին Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնը Տավուշի տուրիզմի զարգացման և հետազոտության կենտրոնի, «Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» հասարակական կազմակերպության, Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի հետ համատեղ իրականացրեց քննարկում՝ նվիրված Զբոսաշրջության համաշխարհային օրվան:

Քննարկմանը մասնակցում էին նաև Իջևանի տարածաշրջանային քոլեջի «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողները:

Զբոսաշրջության համաշխարհային օրվան նվիրված քննարկման ընթացքում ելույթներով հանդես եկան Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Գ.Հովհաննիսյանը («Տավուշի մարզի զբոսաշրջային ռեսուրսները»), «Տավուշի տուրիզմի զարգացման գործակալություն» ՀԿ նախագահ Գ.Ալեքսանյանը («Տավուշի մարզի զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ»), «Զբոսաշրջություն» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհիներ Լաուրա Ուլիխանյանը («Գյուղական զբոսաշրջություն») և Իննա Ենգիբարյանը («Էկոզբոսաշրջություն»):

Նրանք իրենց ելույթներում անդրադարձան աշխարհում զբոսաշրջության զարգացման միտումներին, տարբեր երկրների փորձին, այնուհետև քննարկումը տեղափոխվեց տեղական մակարդակ. անդրադարձ կատարվեց Տավուշի մարզին, մարզում զբոսաշրջության տարբեր տեսակների զարգացմանը, առկա փորձին, հիմնախնդիրներին, լուծման ուղիներին: Քննարկումը բխում  էր Տավուշի զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգից:

Անցկացվեց արդյունավետ քննարկում, և պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց հետագայում ևս կազմակերպել նման միջոցառումներ, իրականացնել փորձի փոխանակում:

Համալսարանականների մասնակցությամբ Պառավաքարում իրականացվեց «Պարգևիր ժպիտ երեխաներին» խորագրով միջոցառումը

20190927123055_IMG_3265 2019թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում ԵՊՀ ԻՄ-ի արտաքին կապերի բաժնի աշխատակից, շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանը սահմանամերձ Պառավաքարում իրականացրեց «Պարգևիր ժպիտ երեխաներին» խորագրով փոքր դրամաշնորհային ծրագիր, որի նպատակն էր Պառավաքարի մանկապարտեզի սաների համար միջոցառում անցկացնելը:

Միջոցառմանը ներկա էր  ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող Հարություն Կարապետյանը:

«Պարգևիր ժպիտ երեխաներին» միջոցառման ընթացքում գեղեցիկ կատարումներով հանդես եկան ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողուհիներ Լիանա և Դիանա Յարալյանները, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի առաջին և երրորդ կուրսի ուսանողները նկարեցին նկարներ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանող Սևադա Ղազարյանը երեխաներին բացատրեց բասկետբոլի կանոնները, 3 մուլտհերոսները և խաղավարը երեխաների համար կազմակերպեցին հետաքրքիր խաղեր:

Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում երեխաները ստացան նվերներ (քաղցրավենիք, բասկետբոլի մանկական հավաքածու, գրենական պիտույքներ, հեքիաթների և հանելուկների ժողովածուներ):

Վերջում ելույթ ունեցավ մանկապարտեզի տնօրենը՝ խորին շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին՝ ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի և ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ներկայացուցիչներին:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ներկայացուցիչները մասնակցեցին ԵՊՀ 100-ամյակին նվիրված քայլերթին և պաշտոնական հանդիսությանը

1. գլխավոր 2019թ. սեպտեմբերի 27-ին ԵՊՀ կենտրոնական մասնաշենքի բակից մեկնարկեց համալսարանի 100-ամյակին նվիրված քայլերթը դեպի Ազատության հրապարակ, այնուհետև Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի ունեցան պաշտոնական հանդիսություն և համերգ, որոնց հրավիրված էին նաև ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մեկ տասնյակ ներկայացուցիչներ՝ տնօրենի պաշտոնակատար Ա. Հ. Մակարյանի գլխավորությամբ:

Քայլերթին մասնակցում էին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանը, ՀՀ ԱԺ պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննիսյանը, ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը, ԵՊՀ պրոռեկտորներ, գիտխորհրդի անդամներ, ներկայացուցիչներ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմից, հրավիրյալ հյուրեր 21 երկրներից, ՈՒԽ անդամներ, ուսանողներ տարբեր ֆակուլտետներից:

Ա.Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ՀՀ և ԵՊՀ օրհներգերով մեկնարկեց հոբելյանական միջոցառումը, որից հետո ներկաներին ողջունեցին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանը և Պրահայի Կարլի համալսարանի ռեկտոր Թոմաս Զիման:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր ելույթում ընդգծեց, որ ԵՊՀ-ն ինչպես եղել է, այնպես էլ պետք է շարունակի մնալ Հայաստանում մտքի, գաղափարների գեներացման հիմնական տեղը և հարթակը, որովհետև նոր ժամանակներում ազատությունը, ստեղծագործականությունը, արդարությունը և ազգի մրցակցությունը, մտքի զարգացումը նույնքան պահանջված են, ինչքան պահանջված էին մեր ժողովրդի՝ 20-րդ դարի կյանքի ընթացքում (ՀՀ վարչապետի ելույթի վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս հետևյալ հղումով):

ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գեղամ Գևորգյանն իր ելույթում ընդգծեց. «Ես համոզված եմ, որ ԵՊՀ-ն մշտապես միջազգային հանրությանը և համաշխարհային քաղաքակրթությանը ներկայանալու է որպես հզոր գիտակրթական ու մշակութային կառույց, մարդկային կապիտալի արժեքավոր ու մտավոր ներուժի անհուն շտեմարան» (ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի ելույթը տե՛ս հետևյալ հղումով):

Պրահայի Կարլի համալսարանի ռեկտոր Թոմաս Զիմանն իր ելույթում շեշտեց, որ թեև համալսարանն իր գործունեությունը սկսել է ծանր պայմաններում, բայց տարիների ընթացքում կարողացել է ավելացնել ուսանողների և ֆակուլտետների թիվը, բացել նոր գիտահետազոտական կենտրոններ և ինստիտուտներ (Պրահայի Կարլի համալսարանի ռեկտորի ելույթի մասին տե՛ս հետևյալ հղումով՝):

Տոնական համերգին ելույթ ունեցան Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան և Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախումբը՝ գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Հովհաննես Չեքիջյան:

Հնչեցին հատվածներ Արամ Խաչատրյանի «Սպարտակ» և «Գայանե» բալետներից, «Դիմակահանդես» դրամայից, Պիետրո Մասկանիի «Գեղջկական ասպետություն» օպերայից: Հնչեց նաև Արամ Խաչատրյանի ջութակի կոնցերտի 3-րդ մասը, որի մենակատարն էր Հայկ Կազազյանը: Ելույթ ունեցան ՀՀ ժողովրդական արտիստ Հասմիկ Պապյանը և ՀՀ վաստակավոր արտիստ Գևորգ Հակոբյանը, իսկ տոնական համերգի հանդիսավարներն էին ԵՊՀ մշակույթի կենտրոնի սաները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողների այցը Շիրակի պետական համալսարան

20190925152027_IMG_2841 2019թ. սեպտեմբերի 25-ին ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողները Արտաքին կապերի բաժնի աշխատակից, շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների համակարգող Էրինե Ղարայանի ու Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ Արա Ազատյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ):

Այցելության նպատակն էր Շիրակի պետական համալսարանում մասնակցել  «Ներառական կրթություն» խորագրով սեմինարին, որը կազմակերպել էին «Հակամարտությունների փոխակերպում» ոչ ֆորմալ կրթական դասընթացի մասնակիցները և ՀԱԵ Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի աշխատակիցները:

Սեմինարի ընթացքում քննարկվեցին ներառական կրթությանը, դրա դժվարություններին, կոնֆլիկտային իրավիճակներին և դրանց հաղթահարման ուղիներին վերաբերող հարցեր:

Թեմայի շուրջ իր մասնագիտական կարծիքը ներկայացրեց ՇՊՀ-ի դասախոս և սոցիալական աշխատող Էլվիրա Զարգարյանը:

Ելույթ ունեցավ ՇՊՀ-ի հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Կարինե Սահակյանը՝ ողջունելով ուսանողների նախաձեռնությունը և կարևորելով նմանատիպ քննարկումները երիտասարդների միջև:

Ներառական կրթության վերաբերյալ սեմինարի ժամանակ կազմակերպվեցին նաև թիմային աշխատանքներ, որոնց ընթացքում մասնակիցները ինտերակտիվ խաղերի և վարժությունների միջոցով ներկայացրին թեմայի վերաբերյալ իրենց տեսակետները:

Նշենք նաև, որ հանդիպումն անցկացվեց ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամի «Ձայն խաղաղությանը» ծրագրի շրջանակներում: