Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակում 2016թ. մարտի 26-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ  միջոցառում՝ նվիրված ֆրանկոֆոն ժողովուրդներին:

Միջոցառմանը ներկա էին Օտար լեզուների ամբիոնի դասախոսներ, ուսանողներ, ֆրանսիացի կամավոր Ժուլիեն Լըկուտուղիեն, մասնաճյուղի հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու Հասմիկ Վանյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

Բացման խոսքով հանդես եկավ  երրորդ կուրսի ուսանողուհի Իրինա Աղաբեկյանը՝ ներկայացնելով, որ Իջևանը երկար տարիներ համարվում է ֆրանսախոս քաղաք, ինչի մասին է վկայում նրա և Վալանսի՝ քույր քաղաքներ լինելու հանգամանքը: Ուսանողուհին ընդգծեց, որ պարբերաբար կազմակերպվող միջոցառումները և ուսանողների  փոխանակման ծրագիրը նպաստում են ֆրանսերեն լեզվի ուսումնասիրմանն ու տարածմանը:

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

Այնուհետև ֆրանսիացի կամավոր  Ժուլիեն Լըկուտուղիեն համապատասխան շնորհանդեսի ուղեկցությամբ, ուշագրավ փաստերով ներկայացրեց ֆրանկոֆոնիանիան ամբողջ աշխարհում, ֆրանսերեն լեզվի պատմությունը, նրա դերն ու կարևորությունը մեր օրերում:

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

Ապա ելույթ ունեցավ Օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ Աիդա Մարդանյանը: Նա խոսեց հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամության մասին, ներկայացրեց այն բոլոր միջոցառումները, որոնք կազմակերպվել են ուսանողության շրջանում ֆրանսերենը բարձր մակարդակի հասցնելու համար: Երախտագիտությամբ հիշվեցին այն բարերարների անունները, որոնց շնորհիվ կահավորվել է ֆրանսերենի լսարանը:

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

Խոսվեց «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպության մասին, որը 2012 թվականից մեր ուսանողների կողքին է՝ կրթության ոլորտին վերաբերող իր ծրագրով: Այն ներառում է մի շարք դրույթներ` ուսանողների վերապատրաստում, վճարների փոխանցում, դպրոց-համալսարան կապի ամրապնդում, դասընթացների ու դասալսումների կազմակերպում, համապատասխան գրականության տրամադրում և այլն:

Նշվեց, որ 2012-2013թթ. «Հայ-ֆրանսիական բարեկամություն» կազմակերպությունը կրթաթոշակ է տրամադրել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտության 10 ուսանողների, իսկ 2014թ.` 13 ուսանողների:

Հայաստանն արդեն երկար  տարիներ  է, ինչ համալրել է ֆրանսախոս երկրների շարքը, և մեզանում մեծ թափ է ստացել ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառումների կազմակերպումը: Հայաստանում ֆրանսերենի ուսուցումն ավելի կամրացնի Հայաստան-Ֆրանսիա ավանդական կապը:

 Այս միջոցառման շնորհիվ ևս մեկ անգամ կարևորվեց ֆրանսերեն լեզուն, վերհանվեց նրա հմայքն ու նրբությունը:

Մասնաճյուղում կայացավ ֆրանկոֆոնիային նվիրված միջոցառում

 

 

 

 

Միջազգային գիտաժողովի մասնակցության հրավեր

 

Միջազգային գիտաժողովի մասնակցության հրավեր

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ
Օրգանական և նավթային մթերքների ստացման նպատակով ածխաջրածնային և գյուղատնտեսական թափոնների վերամշակման հեռանկարները և ռազմավարական անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում
 
ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտե
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիա
ՀԱՊԿ ինստիտուտի ՀՀ ազգային ներկայացուցչություն
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ
2016 հոկտեմբերի 11 – 13
Հայաստանի Հանրապետություն,
ԵՐԵՎԱՆ
 
Կազմկոմիտե
 
Պատվավոր նախագահ՝ Ոստանիկ Մարուխյան – ՀԱՊՀ /հիմնադրամ/, ռեկտոր
Նախագահ՝ Գագիկ Թորոսյան – ՀԱՊՀ /հիմնադրամ/
Նախագահի տեղակալ՝ Նվեր Թորոսյան– ՀԱՊԿ ինստիտուտի տնօրեն
Ռուբեն Սաղաթելյան – “Նաիրիտ գործարան” ՓԲԸ, գլխավոր տնօրեն
Արտաշես Թադևոսյան–  ՀԱՊՀ /հիմնադրամ/
Վահան Դավթյան – ՀՀ Բնապահպանության նախարարություն, Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության պետ
Սերգեյ Մինասյան – Հայաստանի Ճարտարագիտական Ակադեմիայի նախագահ
Արպատ Ավանեսյան –Արցախի Հանրապետության Ազգային ժողովի արտադրության և արտադրական  ենթակառույցների մշտական հանձնաժողովի նախագահ
Հասմիկ Քոչարյան–ՀԱՊՀ /հիմնադրամ/ 
Գայանե Միրզոյան – Արցախի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարություն, բաժնի պետ
Արուսյակ Պողոսյան – Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ
 
Քարտուղարություն
Հասմիկ Քոչարյան–ՀԱՊՀ /հիմնադրամ/ 
Աշոտ Գալոյան
Մարինե Պետրոսյան
Նելլի Հովհաննիսյան
Նելլի Ավագյան
 
Գիտաժողովի լեզուներն են. հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
Բոլոր ներկայացված նյութերը կքննարկվեն կոմիտեի կողմից, որին իրավունք է վերապահվում ընտրել հոդվածները.
Սեղմագրերի ստացման վերջնաժամկետ՝ 2016-ի օգոստոսի  30, ՀԱՊՀ/հիմնադրամ /ՔՏ և ԲՃ ֆակուլտետ/, Երևան 009, Տերյան 105ա,  Հասմիկ Քոչարյանին, hasqocharyan@mail.ru
 
Սեղմագրերը ներկայացնել հայերենով, ռուսերենով և անգլերենով։ Սեղմագրում նշել հետևյալ հերթականությամբ՝ 
Վերնագիր
հեղինակների Ա.Ա.Հ.
հաստատությունը
հասցեն՝ երկիրը, քաղաքը, փողոցը, տան համարը
էլեկտրոնային հասցեն
Վերնագիրը՝ 150 տառից ոչ ավելի ներառած անցումները,
Տեքստը՝ 2000 տառերից ընդգրկած անցումները, առանց աղյուսակների և նկարների:
 
Հոդվածներին ներկայացվող պահանջները
 
 
Հոդվածները կարելի է ներկայացնել հայերենով, ռուսերենով և անգլերենով: Տեքստի տառատեսակը.
հայերենը՝ Sylfaen (տառաչափը 10), ռուսերենը և անգլերենը՝  Times New Roman (տառաչափը 11), տողերի հեռավորությունը՝ 1, էջի ֆորմատը` A4 (210×297 մմ), աշխատանքային դաշտը` 165×252 մմ, լուսանցքները. ձախից՝ 25մմ, վերևից՝  20մմ, աջից՝ 20 մմ, ներքևից՝ 25 մմ:
 
1-ին էջի վերինտողում գլխատառերով և ստվերապատված, հոդվածի տեքստի լեզվով նշվում են՝ միջազգային դասիչը, հանդեսի լրիվ անվանումը, հապավումը (փակագծերում), տարեթիվը, հատորը և համարը՝ (ամբողջ տողը՝հաստ (bold) 9 տառաչափով): Մեկ տող ներքև, ձախ անկյունում տրվում է ՀՏԴ -ն (УДК)՝ըստ ընդունված ստանդարտի, առնվազն վեցանիշ թվով, իսկ աջ անկյունում՝ հոդվածի բաժինը՝ գլխատառերով (ամբողջ տողը՝ bold, 11 տառաչափով):
 
Մեկ տող ներքև, տողի մեջտեղում տրվում են հեղինակի(ների) Ա.Հ. Ազգանունը(ները) (փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով): Երկու տողներքև, տողի մեջտեղում տրվում է հոդվածի վերնագիրը (գլխատառերով, bold, 12 տառաչափով), իսկ 2 տող ներքև, հոդվածի տեքստի լեզվով՝ համառոտագիրը (аннотация), 5 հատ առանցքային բառերով (բոլորը՝մինչև 8 տող ծավալով, շեղատառերով (Italic), 10 տառաչափով): Համառոտագրից 2 տող ներքև: Պարբերությունները սկսվում են նոր տողից՝ 10 մմ ներսից:
 
Նկարները և աղյուսակները տեղադրվում են տեքստում այդ մասին նշում կատարելուց հետո, նույն կամ հաջորդ էջում և ունեն միջանցիկ համարակալում: Նկարի գրաֆիկական դաշտը հնարավորին չափ անհրաժեշտ է բեռնաթափել ավելորդ նշանակումներից և բացատրություններից, որոնք տեղափոխվում են նկարատակ արտահայտություն (Italic, 9 տառաչափով): Կոորդինատային առանցքների վրա պարտադիր է հԼ համակարգով ընդունված՝մեծությունների չափողականությունների ներկայացումը (բացի տեսական կորեր կամ հարաբերական մեծություններ պարունակող գրաֆիկական նյութերից):
 
Աղյուսակները պետք է ունենան վերնագրային բացատրություններ և համարակալում, որոնք տրվում են Italic, 9 տառաչափով, իսկ աղյուսակի գլխամասի սյունակները՝ մեծությունների չափողականություններով: Աղյուսակի թվային տվյալները չպետք է կրկնեն հոդվածի գրաֆիկական նյութերը: Աղյուսակի մի հատվածը հաջորդ էջ տեղափոխելու դեպքում պարտադիր է սյունակների համարակալումը, որը կրկնվում է տեղափոխված աղյուսակի հատվածի գլխամասում: Հաջորդ էջը կամ ներքև տեղափոխված աղյուսակի հատվածի վրա նշվում է՝ … Աղյ. … – ի շարունակությունը…(Italic, 9 տառաչափով): Բոլոր տեղերում (համառոտագիր, տեքստ, նկար, աղյուսակ) չափողականությունները տրվում են Italic, 10 տառաչափով:
 
Բանաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները տրվում են Microsoft Equation, Italic, 11 տառաչափով: Բանաձևերը ներկայացվում են առանձին տողով և մեջտեղում, իսկ հիմնականները նաև համարակալվում են նույն էջի աջ անկյունում՝փակագծերի մեջ: Ցանկալի է բանաձևերում կոտորակային արտահայտությունները ձևավորել  a/b կամ ab-1 տիպի սիմվոլներով:
Հոդվածում օգտագործած գրական աղբյուրները, ըստ օգտագործման հերթականության, պետք է ունենան միջանցիկ համարակալում և տեքստում նշվեն՝ [1], [2],… տեսքով:
 
Հոդվածի վերջնամասից երկու տողներքև, մեջտեղում նշվում է՝ Գրականություն արտահայտությունը (փոքրատառ, bold, 11 տառաչափով) և ըստ ընդունված ստանդարտի, 10 տառաչափով տրվում է գրականության ցանկը, որում հեղինակի(ների) Ազգանունը Ա. Հ.-ն կամ առաջին բառը ձևավորվում է bold, 10 տառաչափով: Ցանկալի է գրականության ցանկում ընդգրկել 6-8 անվանումից ոչ ավելի արդի հրատարակումներ:
 
Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի ներկայացման ամսաթիվը և տարեթիվը:
Տեքստի վերջում, երկու տող ներքև հոդվածի տեքստի հետչ համընկնող երկու այլ լեզուներով նույն ձևով կրկնվում է հոդվածի գլխամասը՝ հեղինակի(ների) Ա.Հ. Ազգանունը, հոդվածի վերնագիրը և համառոտագիրը: Մեկ տող ներքև տրվում են հոդվածի հեղինակի(ների) Ազգանուն(ներ), Անուն, Հայրանունը, գիտ. աստիճանը, գիտ. կոչումը, կազմակերպության համառոտ անվանումը (փակագծերում) և հեռախոսների համարները:
 
Հոդվածը պարտադիր գրախոսվում և ներկայացվում է բնագավառի հայտնի մասնագետի կողմից, որը ձևակերպվում է խմբագրության մշակած ձևաթերթի համաձայն: Հոդվածի ընդհանուր ծավալը չպետք է գերազանցի 8 էջը: Ժողովածուի ձևավորումը և հավաքումը հեշտացնելու նպատակով հեղինակներին առաջարկվում է լրիվ օգտագործել հոդվածի վերջին էջի դաշտը: Վերոհիշյալ պահանջները բավարարելուց հետո հոդվածը՝ A4 ֆորմատի վրա, տպված 2 օրինակովևգրված 3.5 ֆորմատի սկավառակով ներկայացվում է ժողովածուի պատասխանատու քարտուղարին:
 
Հոդվածի վերջնական խմբագրումը հեշտացնելու նպատակով առաջարկվում է ներկայացվող օրինակներից մեկի տեքստը տպագրել 12 տառաչափով և տողերի 1,5 հեռավորությամբ: Խմբագրական խորհուրդն իրավունք ունի պահպանել տերմինաբանական ընդունված նորմերը, կրճատել պարզունակ, կրկնվող և հանրահայտ նյութերը և վերջնական խմբագրել հոդվածները: Խորհրդի կողմից հրատարակման չերաշխավորելու դեպքում հոդվածի մեկ օրինակը մնում  էխմբագրությունում:
 
Աղբյուրը՝ http://heh.am

Սիրով շնորհավորում ենք

Շնորհավորում ենք

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղը սիրով շնորհավորում է Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ Նելլի Խուդավերդյանի ծննդյան տարեդարձը, մաղթում քաջառողջություն, երջանկություն, ստեղծագործական անսպառ եռանդ, նորանոր հաջողություններ աշխատանքում և կյանքում:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հասարակական կարծիքը որպես բարոյական հսկիչ» թեմայով քննարկումը

2016թ. մարտի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի ունեցավ նորաստեղծ Բանավեճի ակումբի առաջին՝ «Հասարակական կարծիքը որպես բարոյական հսկիչ» թեմայով քննարկումը, որը վարում էր ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ, սոցիոլոգ, փ.գ.թ., դոցենտ Է.Կյուրեղյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հասարակական կարծիքը որպես բարոյական հսկիչ» թեմայով քննարկումը

Քննարկմանը մասնակցում էին տարբեր ֆակուլտետների և կուրսերի ուսանողներ, մասնաճյուղի աշխա­տակիցներ:

Նախ՝ պարոն Կյուրեղ­յանը ներկայացրեց «հասարակական կարծիք» կոչվող երևույթի գիտական ըմբռնումը, նրա ձևավորման մեխանիզմները, հնարավոր ազդեցությունները մարդկանց վարքի վրա, գի­տակցաբար այն կառավարելու ռեսուրսները:

Կոնկրետ օրինակների օգնությամբ ցուցադրվեցին հասարակական կյանքի կառավարման մեջ դրա գործնական կիրառության պատմությունը, մեր հանրապետությունում ձևավորվող մշակույթը, առկա դժվարությունները:

Մասնակիցնե­րին հատկապես հետաքրքրեցին այն վնասները, որը սոցիալական միջավայրը կրում է հա­սա­րակական կարծիքը չիմանալու, կամ այն իր «հակոտնյայի»՝ ասեկոսների, շշուկների հետ շփոթելու հետևանքով:

Սեփական կենսափորձի և հետազոտությունների արդ­յունքների ներկայացման, մանկավարժական, արտադրական ու կենցաղային կյանքից բերված օրինակների միջոցով հիմնավորվեցին այն ավերիչ հետևանքները, որոնք կարող են տեղի ունենալ այդ բացասական երևույթի՝ բամբասանքի պատճառով, հակիրճ ներկայացվեցին դրա դեմ գիտականորեն հիմնավորված «դեղատոմսերը»:

Մասնաճյուղում կայացավ «Հասարակական կարծիքը որպես բարոյական հսկիչ» թեմայով քննարկումը

Այնուհետև տեղի ունեցավ մտքերի աշխույժ փոխանակություն: Մասնակիցները քննարկեցին երևույթի կոնկրետ ազդեցությունը իրենց ուսման, ընտանեկան կյանքի վրա, սոցիալական կյանքի տարբեր մակարդակ­նե­­րում հասարակական կարծիքի կամ բամբասանքի յուրա­հատ­կությունները, վերջինի դեմ պայքարի հնարավորությունները:

Ողջունելի էր, որ ուսանողներն իրենք էին իրենց հուզող հարցերի պատասխաններ գտնում:

Այս քննարկումը սեփական կարծիքը հայտնելու, դիմացինի կարծիքը լսելու, այն սեփականի հետ համադրելու և մասնագիտականի հետ համեմատելու լավ հնարավորություն էր մասնակիցների համար:

Նորաստեղծ Բանավեճի ակումբի առաջին քննարկումը հաջողությամբ կայացավ և ճանապարհ բացեց նոր ու հետաքրքիր քննարկումների համար:

«Մեդիակտիվ» և «Կիբերտիրույթ» գրքերը հասանելի են գրադարաններում և բուհերում

«Մեդիակտիվ» և «Կիբերտիրույթ» գրքերը հասանելի են գրադարաններում և բուհերում

«Լրագրողներ հանուն ապագայի» հասարակական կազմակերպության կողմից հրատարակված գրքերից երկու անուն՝ «Մեդիակտիվ» եւ «Կիբերտիրույթ. Տեղեկատվության անվտանգություն եւ իրավունք» գրքերը, այսուհետ հասանելի են նաեւ Հայաստանի ազգային գրադարանի ընթերցողներին:

Մինչ այժմ «Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ-ի հրատարակած գրքերն անվճար կարգով տրամադրվել են մի շարք տեղական եւ մարզային բուհերի լրագրության ֆակուլտետներին եւ բաժիններին, ԶԼՄ-ներին, հասարակական կազմակերպություններին, ուսանողներին ու լրագրողներին: Առաջիկայում «Մեդիակտիվ» եւ «Կիբերտիրույթ» գրքերը հասանելի կլինեն նաեւ Երեւանի Ավետիք Իսահակյանի անվան, Վանաձորի Հրանտ Մաթեւոսյանի անվան, Շիրակի մարզային եւ այլ գրադարաններում:

Շարունակում ենք ընդունել հայտեր հանրապետության այն բուհերից, որոնք ունեն լրագրության ֆակուլտետներ, բաժիններ, կամ եթե լրագրություն, զանգվածային հաղորդակցություն եւ տեղեկատվական անվտանգություն թեմաները նրանց ուսումնական ծրագրերի մաս են կազմում:

«Լրագրողներ հանուն ապագայի» ՀԿ հրատարակած բոլոր գրքերը էլեկտրոնային տարբերակներով նույնպես ներկայացված են համացանցում եւ հասանելի են այստեղ

Աղբյուրը՝ www.jnews.am