Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրապարակվել է ՄԿՈԱ բաժնի կողմից իրականացված հերթական վերլուծությունը

Հրապարակվել է

Հարգելի՛ համալսարանականներ, ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի  «Որակի ապահովման գործընթացներ» բաժնի «Հաշվետվություններ, վերլուծություններ» էջում տեղադրվել է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ստացած կրթությունից շրջանավարտների բավարարվածության՝ 2016-17 ուստարվա հարցման (առկա) արդյունքների և նախորդ երեք ուստարիների (2011-12, 2013-14, 2015-16) հարցումների արդյունք­նե­րի համեմատական վերլուծությունը:

Համաձայն մասնաճյուղի զարգացման 2016-20թթ. ռազմավարական ծրագրի (ՌԾ, գործողություն՝ 1.3.6)՝ ԵՊՀ ԻՄ-ում ստա­ցած կրթությունից բավա­րար­­վածության վե­րա­­­բեր­յալ շրջանա­վարտ­­­ների՝ 2016-17 ուստարվա հար­ցում­ն իրականացվել է առցանց եղա­նակով:

Հարցումն անցկացվել է Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի կողմից, մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի աշխատանքները համակարգողի անմիջական աջակցությամբ:

Ըստ նախապես մշակված ժամանակացույցի՝ շրջանավարտներն ամփոփիչ ատեստավորումն ավարտելուց հետո համակարգչային սրահներում առցանց պատասխանել են հարցաշարով ամրագրված հարցերին, գրել են ուսումնառության վերաբերյալ իրենց կարծիքները, նշել առաջարկներ: 

Առցանց եղանակով կատարված այս հարցումը, որը հնարավորություն է տվել մեծացնել տեղեկատվության հավաստիությունը, բացառել ուսանողների պատասխանների վրա կողմնակի միջամտությունները, արտահայտում է շրջանավարտների բավարարվածության աստիճանը, բացահայտում առկա խնդիրները և մատնանշում այն դրականն ու օգտակարը, որ մատուցում է մասնաճյուղն իր ուսանողներին:

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի` 2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ

ԵՊՀ ԻՄ

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հայտարարում է 2017թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ:

Ընդունելության երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք ունեն.

  • Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները,
  • օտարերկրյա պետությունների ուսումնական հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,
  • նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդները,
  • նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների՝ տվյալ տարվա շրջանավարտները:

Փաստաթղթերն ընդունվում են  ս.թ. հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 1-ը՝ ժամը 17:00-ն:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնաժողով

 

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

2017թ.  հուլիսի  1-ին՝  ժամը  12:00-ին,  տեղի  կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված  նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2016 – 2017 ուս.  տարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  ամփոփում:  /Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/
  1. Ֆակուլտետի ըստ  մասնագիտությունների  2017թ.  ամփոփիչ  ատեստավորման  արդյունքների  ամփոփում:  /Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/
  1. Ընթացիկ հարցեր:

Տնտեսագիտության  ֆակուլտետի  գիտական  խորհուրդ

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ 2017թ. հունիսի 30-ին՝ ժամը 12:00-ին, տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:

  2. 2017թ. ամփոփիչ ատեստավորման արդյունքների ամփոփում:
  3. Ընթացիկ հարցեր:

Հրավիրում ենք «Մեծամոր»՝ ծանոթանալու տիեզերքի համաստեղություններին

 

25-06-17

Այցելուները կծանոթանան թանգարանում ցուցադրվող հնագիտական հարուստ նյութերին, հնագույն «աստղադիտարանի» հարթակներից՝ համաստեղություններին, ժամանակակից աստղադիտակների միջոցով կդիտեն լուսնի շարժը, Երևակ (Սատուրն), Լուսնթագ (Յուպիտեր) մոլորակները, ինչպես նաև գալակտիկաներ, դիֆուզ ու մոլորակային միգամածություններ, ցրված ու գնդաձև աստղակույտեր, կրկնակի աստղեր:

Կրթական ծրագրի մասնակիցներին հետաքրքիր տեղեկություններ կտրվեն դիտարկվող մարմինների մասին, իսկ վիկտորինայի (տրամաբանական) հարցերին ճիշտ պատասխանողները նվերներ կստանան:

Սիրով հրավիրում ենք. մուտքն անվճար է:

«Պատմամշակութային արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» ՊՈԱԿ-ի լրատվության բաժին