Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է

ԵՊՀ ԻՄ շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնը տեղեկացնում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերի մասին`

 

Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

2018թ.  հունվարի  27-ին՝  ժամը  12:00-ին,  տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝  հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփման մասին: /Զեկ.  Ն.  Խուդավերդյան/
  2. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին: /Զեկ.Ն. Խուդավերդյան/
  3. Ընթացիկ հարցեր

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏ

նիստ

2018թ. հունվարի  23-ին` ժամը 13:00-ին,  տեղի կունենա Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի  գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ` հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-18 ուս.տարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում/առանց լուծարքի շրջանի/:                  /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/
  1. 2017-18 ուս.տարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին:        /զեկ.Ա.Շ.Մարգարյան/
  1. Ընթացիկ հարցեր:

«ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ Է

Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր  2016-2017 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար

«ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղը շարունակում է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր» կրթական ծրագիրը՝ նախատեսված 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի համար: 

«ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղը 2012 թ.-ից սկսել է «Ուսանողների ուսման վճարների փոխհատուցման ծրագիր» կրթական ծրագիրը, որն ուսանողների տրամադրում է առավելագույնը մինչև 100.000 դրամի փոխհատուցում յուրաքանչյուր կիսամյակի համար: 

Ծրագրին կարող են մասնակցել «Արեգակ» ունիսվերսալ վարկային կազմակերպության վարկառուների ընտանիքի անդամ ուսանողները՝ այդ թվում նաև համալսարանականները: 

Դիմումի ձևը ստանալու համար կարող դիմել «Արեգակ» ունիսվերսալ վարկային կազմակերպություն, իսկ ծրագրի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար զանգել «ԱՄՔՈՐ» ՀԿ-ի հայկական մասնաճյուղ, հեռ.՝ 010 24 92 15, 010 24 81 41:

    Աղբյուրը՝   http://www.aregak.am

 

 

 

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ

նիստ

 2018թ. հունվարի 27-ին՝ ժամը 11:00-ին, տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի ընդլայնված նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում:
  2. 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի նախապատրաստական աշխատանքների մասին:
  3. Ընթացիկ հարցեր: