Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հրավիրում ենք ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

graduate

 Սիրելի՛ համալսարանականներ՝ ուսանողներ, շրջանավարտներ, դասախոսներ, աշխատակիցներ, 2019թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 10:00-ին, հրավիրում ենք ձեզ ԵՊՀ ԻՄ՝ մասնակցելու 2019թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը:

 

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ

Տնտ. նկ.

 2019թ. հունիսի 29-ին՝ ժամը 10:30-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

 1. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ ամբիոնների վարիչների տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
 2. Ֆակուլտետի՝ ըստ մասնագիտությունների 2019թ. ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման (ավարտական աշխատանքների պաշտպանության) արդյունքների քննարկում (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
 3. ԿԾ պատասխանատուների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
 4. 2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ամփոփում (զեկուցող՝ Գ.Ավետիսյան):

 

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի հրավեր

Meeting

 2019թ. հոկտեմբերի սկզբին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) նախաձեռնությամբ մասնաճյուղում տեղի կունենա  հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին (գիտաժողովի անցկացման կոնկրետ օրվա մասին կհայտարարվի հայտերի ուսումնասիրությունից և մասնակիցների ընտրությունից հետո՝ 1 շաբաթվա ընթացում)։

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել հանրապետության բուհերի ուսանողները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան, բացառությամբ հրավիրյալ գիտնականների):

Գիտաժողովի ոլորտներն են՝

 • հումանիտար և հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, պատմություն, բանասիրություն, տնտեսագիտություն, սերվիս, հոգեբանություն, լրագրություն և այլն),
 • արվեստ,
 • բնական գիտություններ (մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն և այլն):

Հումանիտար և հասարակական գիտություններին առնչվող և գրախոսության փուլը հաղթահարած հոդվածները ենթակա են տպագրության:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 15-ը լրացնել մասնակցության հայտը (https://forms.gle/1SHjLP9P48G4xCHMA):

Հայտի մեջ պետք է նշել՝

 • զեկուցման վերնագիրը,
 • մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը,
 • ֆակուլտետը, կուրսը,
 • գիտական ղեկավարի անուն-ազգանունը,
 • գիտական ղեկավարի կոչումը և գիտական աստիճանը,
 • մասնակցի կոնտակտային տվյալները (էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար),

Անհրաժեշտ է հայտին կցել հոդվածի թեզիսը՝ 200 բառի սահմանում (թեզիսում պետք է նշված լինեն աշխատանքի ընդհանուր բնույթը, ուսումնասիրության առարկան, հիմնավորված լինի թեմայի արդիականությունը)։

Տեխնիկական պահանջներն են՝

 • Թեզիսի համակարգչայինշարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագիր:
 • Ծավալը՝շուրջ 200 բառ:
 • Էջիֆորմատը՝ A4, լուսանցքները. ձախից՝ 30 մմ, աջից՝ 15 մմ, վերևից և ներքևից 20 մմ:
 • Տեքստիտառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman:
 • Թեզիսի տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify):
 • Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 12 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1.5: Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

Զեկույցը կարող է չհամապատասխանել գիտաժողովի խորագրին:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել հաղորդագրություն ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ ֆեյսբուքյան էջին՝ https://www.facebook.com/sssysuib/, էլէկտրոնային փոստին՝ sssysuib@gmail.com, կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094-161-393:

Տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ  

Հ. գ.

 2019թ. հունիսի 28-ին՝ ժամը 12:15-ին, №28 լսարանում տեղի կունենա Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի հերթական նիստը՝ հետևյալ օրակարգով.

 1. 2019թ. ավարտական աշխատանքների պաշտպանության արդյունքների ամփոփում:
 2. 2018-2019 ուստարվա  երկրորդ  կիսամյակի  քննաշրջանի  արդյունքների  քննարկում և ամփոփում:
 3. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի ամբիոնների վարիչների հաշվետվությունը:
 4. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանի հաշվետվությունը:
 5. Ընթացիկ հարցեր:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ

EPH IM

 Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղը հա­յտարարում է 2019թ. առկա ուսուցման ընդունելության երկրորդ փուլ:

Ընդունելության երկրորդ փուլին մասնակցելու իրավունք ունեն.

 • Հայաստանի Հանրապետության երկքաղաքացիները և օտարերկրացիները,
 • օտարերկրյա պետությունների ուսում­նա­կան հաստատությունները տվյալ ուսումնական տարում ավար­տած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները,
 • նույն տարվա գարնանային զորակոչից զորացրված դիմորդ­ները,
 • նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների տվյալ տարվա շրջանավարտները:

Փաստաթղթերն ընդունվում են ս.թ. հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 2-ը, ժամը 18:00-ն:

Մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել (0263) 4-00-61, 
(093) 20-65-05
 հեռա­խո­սա­հա­մար­ներով:

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի ընդունող հանձնաժողով