Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Հասրաթյան-Մինասյան հիմնադրամը հայտարարում է դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ՝ վիզուալ արվեստի ոլորտում ստեղծագործությունների ստեղծման համար

10.thumb

Հասրաթյան-Մինասյան հիմնադրամը հայտարարում է դրամաշնորհային ծրագրերի մրցույթ՝ վիզուալ արվեստի ոլորտում ստեղծագործությունների ստեղծման համար:

Ծրագրի նպատակն է `

 • Աջակցել արվեստի նոր գործերի ստեղծմանը:
 • Խթանել արվեստագետների ստեղծագործական ներուժը:
 • Նպաստել Հայաստանի ժամանակակից արվեստի դաշտի զարգացմանը:

Թեման – Ճգնաժամ /Crisis

Ճգնաժամ հասկացությունը գալիս է հին հունարեն ՝ κρίσις – կրիզիս բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է` որոշում, շրջադարձային կետ:
Նոր հազարամյակում մարդկությունը անընդհատ գտնվում է քաղաքական, տնտեսական, բնապահպանական, հոգեբանական, ստեղծագործական ճգնաժամերի և դրանց հաղթահարման փակ շրջանի մեջ:

ճգնաժամային պայմաններում արվեստագետի գոյատևումը, նրա ստեղծագործականությունը, մեծապես կախված է այն հանգամանքից, թե կարողանո՞ւմ է նա վստահել իր ուժերին՝ իր ներքին հնարավորություններին, և ճգնաժամը դիտարկել՝ որպես շրջադարձային կետ:

Առաջարկվող ֆինանսական օգնության առավելագույն չափը կազմում է 2.500.000 (երկու միլիոն հինգ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ :

Հրավիրում ենք ԵՊՀ ԻՄ-ի՝ 2019թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը

graduate

 Սիրելի՛ համալսարանականներ՝ ուսանողներ, շրջանավարտներ, դասախոսներ, աշխատակիցներ, 2019թ. հուլիսի 10-ին՝ ժամը 10:00-ին, հրավիրում ենք ձեզ ԵՊՀ ԻՄ՝ մասնակցելու 2019թ. առկա և հեռակա ուսուցման շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությանը:

 

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ

Տնտ. նկ.

 2019թ. հունիսի 29-ին՝ ժամը 10:30-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

 1. Ֆակուլտետի մասնագիտական ամբիոնների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ ամբիոնների վարիչների տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
 2. Ֆակուլտետի՝ ըստ մասնագիտությունների 2019թ. ավարտական կուրսերի ամփոփիչ ատեստավորման (ավարտական աշխատանքների պաշտպանության) արդյունքների քննարկում (զեկուցողներ՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
 3. ԿԾ պատասխանատուների՝ 2018-19 ուստարվա գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն (զեկուցողներ՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
 4. 2018-19 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ամփոփում (զեկուցող՝ Գ.Ավետիսյան):

 

 

ԵՊՀ ԻՄ-ի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողովի հրավեր

Meeting

 2019թ. հոկտեմբերի սկզբին ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսանողական գիտական ընկերության (ՈՒԳԸ) նախաձեռնությամբ մասնաճյուղում տեղի կունենա  հանրապետական գիտաժողով` նվիրված ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հիմնադրման 25-ամյակին (գիտաժողովի անցկացման կոնկրետ օրվա մասին կհայտարարվի հայտերի ուսումնասիրությունից և մասնակիցների ընտրությունից հետո՝ 1 շաբաթվա ընթացում)։

Գիտաժողովին կարող են մասնակցել հանրապետության բուհերի ուսանողները (մասնակիցը պետք է լինի մինչև 35 տարեկան, բացառությամբ հրավիրյալ գիտնականների):

Գիտաժողովի ոլորտներն են՝

 • հումանիտար և հասարակական գիտություններ (իրավագիտություն, քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, պատմություն, բանասիրություն, տնտեսագիտություն, սերվիս, հոգեբանություն, լրագրություն և այլն),
 • արվեստ,
 • բնական գիտություններ (մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն և այլն):

Հումանիտար և հասարակական գիտություններին առնչվող և գրախոսության փուլը հաղթահարած հոդվածները ենթակա են տպագրության:

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2019թ. սեպտեմբերի 15-ը լրացնել մասնակցության հայտը (https://forms.gle/1SHjLP9P48G4xCHMA):

Հայտի մեջ պետք է նշել՝

 • զեկուցման վերնագիրը,
 • մասնակցի անունը, ազգանունը, հայրանունը,
 • ֆակուլտետը, կուրսը,
 • գիտական ղեկավարի անուն-ազգանունը,
 • գիտական ղեկավարի կոչումը և գիտական աստիճանը,
 • մասնակցի կոնտակտային տվյալները (էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար),

Անհրաժեշտ է հայտին կցել հոդվածի թեզիսը՝ 200 բառի սահմանում (թեզիսում պետք է նշված լինեն աշխատանքի ընդհանուր բնույթը, ուսումնասիրության առարկան, հիմնավորված լինի թեմայի արդիականությունը)։

Տեխնիկական պահանջներն են՝

 • Թեզիսի համակարգչայինշարվածքը՝ Word 97-2003 ծրագիր:
 • Ծավալը՝շուրջ 200 բառ:
 • Էջիֆորմատը՝ A4, լուսանցքները. ձախից՝ 30 մմ, աջից՝ 15 մմ, վերևից և ներքևից 20 մմ:
 • Տեքստիտառատեսակը՝ հայերեն՝ Sylfaen, ռուսերեն և անգլերեն՝ Times New Roman:
 • Թեզիսի տեքստը պետք է հավասարեցված լինի երկու կողմերից (Alignment: Justify):
 • Հիմնական տեքստի տառաչափը՝ 12 pt, տողերի հեռավորությունը՝ 1.5: Պարբերությունները սկսել 1 սմ խորքից՝ TAB-ի կիրառմամբ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն։

Զեկույցը կարող է չհամապատասխանել գիտաժողովի խորագրին:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել հաղորդագրություն ԵՊՀ ԻՄ ՈՒԳԸ ֆեյսբուքյան էջին՝ https://www.facebook.com/sssysuib/, էլէկտրոնային փոստին՝ sssysuib@gmail.com, կամ զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարով՝ 094-161-393: