Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ

Ysuib

 2018թ. նոյեմբերի 22-ին՝ ժամը 14:00-ին, խորհրդակցությունների սենյակում  տեղի կունենա ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ տնօրենության անդամների, բաժինների և ամբիոնների վարիչների մասնակցությամբ: 

Նիստի ընթացքում կքննարկվեն օրակարգով նախատեսված հետևյալ հարցերը.

 • Հաշվապահության բաժնի կատարած աշխատանքերի մասին հաշվետվություն  

(01.01.2018-11.01.2018):

Զեկուցող՝  գլխավոր հաշվապահ Մ. Մխիթարյան

 • Մարդկային ռեսուրսների կառավարման (ՄՌԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ ՄՌԿ բաժնի վարիչ Կ. Այվազյան

 • Շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող աշխատանքների մասին հաշվետվություն (ոչ ֆորմալ կրթություն, 2018թ. սեպտեմբեր- հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ շրջանավարտների և արտաքին շահակիցների հետ տարվող  աշխատանքների համակարգող Է. Ղարայան

 • Դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ դասախոսների վերապատրաստման աշխատանքների   համակարգող Ն. Ղազարյան

 • Ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման (ՈՒԳՊՎ) բաժնի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (Ուսանողների շարժի վերաբերյալ, 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝  ՈՒԳՊՎ բաժնի վարիչ Ն.. Առուշանյան

 • Մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման (ՄԿՊԿ) բաժնի կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցող՝ ՄԿՊԿ  բաժնի վարիչ Լ.Բեգինյան

 • ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջի ու հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն (2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր):

Զեկուցողներ՝ ԵՊՀ ԻՄ-ի հասարակության  հետ  կապերի    և  մամուլի պատասխանատու Հ. Վանյան, ՄԿՈԱ բաժնի մասնագետ Մ. Գասպարյան:

 • Ընթացիկ հարցեր:

Անհրաժեշտ է կատարված աշխատանքների մասին զեկուցումները նիստի ընթացքում ներկայացնել պրեզենտացիաների ուղեկցությամբ, իսկ ամփոփ հաշվետվությունները նիստի նախորդ օրը ուղարկել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին` matoyan@ysu.am:

 

«Կարիերայի զարգացման» դասընթաց

   career-development

«Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ն «Տավուշի մարզի ինտեգրված և հավասարակշռված տնտեսական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Տավուշի մարզի 18-35 տարեկան աշխատանք փնտրողներին՝  մասնակցելու «Մասնագիտական հմտությունների բարելավման» մասնագիտական դասընթացին:

Դասընթացը ներառում է հետևյալ թեմաները՝

 • Մեկնարկային կարիերա
 • Ընթացիկ կարիերա
 • Անցումը մի փուլից մյուսին
 • Մասնագիտական հաջողության գործոններ
 • Ինքնազարգացման պլանավորում և կիրառում
 • Աշխատաշուկան Հայաստանում
 • Աշխատանքի որոնում (առցանց և անցանց)
 • Աշխատանքային հարցազրույցի հմտություններ
 • Աշխատանքային հարաբերություններ՝ մարդկային կապիտալ, ցանցեր և ռեսուրսներ
 • Ինքնազբաղվածություն: Ինչպե՞ս սկսել և զարգացնել սեփական բիզնեսը

Դասընթացի տևողությունը 3 օր է նոյեմբերի  26, 27, 28 և մեկ անհատական հավելյալ խորհրդատվություն: Միջազգային որակավորում ունեցող փորձառու մասնագետի օգնությամբ դասընթացի մասնակիցները հնարավորություն կստանան մշակելու մասնագիտական առաջխաղացման ռազմավարություն և գործողությունների պլան: Դասընթաց անցած և համապատասխան հավաստագիր ստացած մասնագետները առաջնային հնարավորություն կունենան ընդունվել աշխատանքի «Քմյունիթի սենթր ֆոր դիվելոփմենթ» տարածաշրջանային համագործակցության ՀԿ-ին և Իջևանի զբաղվածության կենտրոնին մասնագետի պահանջ ներկայացրած գործատուների մոտ:Դասընթացը կազմակերպվելու է ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղում: Խրախուսվում է հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակիչների մասնակցությունը, ինչի համար մասնակիցների՝ բնակավայրերից դեպի համայնքային կենտրոններ տեղափոխման հետ կապված տրանսպորտային ծախսերը կհատուցվեն ծրագրի կազմակերպիչների կողմից: Դասընթացը ներառում է սուրճի ընդմիջումներ և սնունդ: Դասընթացին մասնակցել ցանկացողները կարող են նամակ ուղարկել նշված էլեկտրոնային հասցեին`  shrjanavartysuib@gmail.com:

ԵՊՀ ԻՄ-ն իր խորին ցավակցությունն է հայտնում

         Karen1

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղն իր բարեխիղճ և պատասխանատու աշխատակից, Տնտեսական մասի վարիչ Կորյուն Գագիկի Մելիքսեթյանի հանկարծահաս մահվան առթիվ իր խորին ցավակցությունն է հայտնում նրա ընտանիքի անդամներին և հարազատներին:

Կ.Մելիքսեթյանը 2009-2012 թվականներին աշխատել է ԵՊՀ ԻՄ-ի տնտեսական մասում որպես ինժեներ, 2012 թվականից մինչև 2018թ. նոյեմբերի     14-ը՝ որպես տնտեսական մասի վարիչ:

Մասնաճյուղի ղեկավարության և ամբողջ անձնակազմի անունից խորապես ցավում և մեր զորակցությունն ենք հայտնում Կ.Մելիքսեթյանի ընտանիքին…

Փոքր դրամաշնորհների մրցույթ 2018. Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնություն

6543b438ad191861 Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնությունը(ԿՔՆ) հայտարարում է անհատական հետազոտությունների փոքր դրամաշնորհների մրցույթ նախաձեռնության 4 թեմատիկ առաջնահերթությունների շրջանակում.

 • Կրթության իրավունք
 • Սոցիալական արդարություն
 • Մասնակցություն
 • Քննադատական մտածողություն

Ովքեր կարող են դիմել

Մրցույթը նպատակ ունի գտնելու եւ խթանելու անհատ հետազոտողների, կրթության հիմնախնդիրներով մտահոգ քաղաքացիների, որոնք ցանկանում են հետազոտության միջոցով մասնակցել կրթության քաղաքականության բարելավմանը։

Ծրագիրը նպատակ ունի նաեւ նպաստելու կրթության շահակիցների ինքնակազմակերպմանը, մասնակցությանը եւ ներգրավվածությանը նախաձեռնության հետագա գործունեության մեջ:

Դրամաշնորհային մրցույթը բաց է բոլոր հետաքրքրվող անձանց համար:

Դիմելու ընթացակարգ

Հետաքրքրված դիմորդները պետք է ներկայացնեն իրենց հետազոտության առաջարկների հայտադիմումը՝ ներառյալ հետեւյալը:

 1. Խնդրի նկարագրություն /համապատասխանությունը թեմատիկ առաջնահերթություններից որեւէ մեկին/
 2. Հետազոտության մեթոդաբանություն
 3. Ակնկալվող արդյունքներ

Դրամաշնորհներին դիմելու համար խնդրում ենք լրացնել հայտարարության ներքևում գտնվող առցանց հայտադիմումը։

Դիմորդներից ակնկալվում է հետազոտության հիման վրա քաղաքականության փաստաթղթերի/վերլուծականների մշակում՝ ԿՔՆ թեմատիկ առաջնահերթությունների շրջանակում: Առաջարկվող վերլուծականները կարող են անդրադառնալ այդ չորս առաջնահերթություններից (կրթության իրավունք, սոցիալական արդարություն, մասնակցություն եւ քննադատական մտածողություն) որեւէ մեկին առնչվող դեպքի, խնդրի կամ մարտահրավերի՝ հիմնվելով առկա հետազոտությունների, տեղակատվության եւ հրապարակումների վրա: Հետազոտության արդյունքում ստեղծված փաստաթուղթը պետք է ներկայացվի ԿՔՆ առաջարկած ձեւաչափով եւ անդրադառնա հետեւյալին.

 • խնդրի/իրավիճակի նկարագրություն եւ վերլուծություն,
 • առկա քաղաքականության ներկայացում եւ վերլուծություն,
 • հնարավոր այլընտրանքների քննարկում,
 • եզրակացություններ եւ առաջարկություներ:

Հետազոտությունը կարող է հիմնվել գրասենյակային աշխատանքի վրա՝ օգտվելով առկա հետազոտությունների տվյալներից կամ հետազոտողի արդեն իրականացրած դաշտային աշխատանքի տեղեկություններից: Հետազոտողները ցանկության դեպքում կարող են նաեւ նոր հարցազրույցներ իրականացնել:

Դիմորդները հայտի հաստատումից հետո 2 ամսվա ընթացքում պետք է իրականացնեն իրենց կողմից առաջարկվող հետազոտությունը:

Հետազոտությունները հանրայնացվելու են, օգտագործվելու նախաձեռնության հետագա գործունեության մեջ, իսկ հետազոտողները ընդգրկվելու նախաձեռնության կողմից իրականացվող աշխատանքներում:

Ներկայացվող առաջարկներից նախաձեռնության համակարգող խորհրդից ձեւավորված գնահատման հանձնաժողովը կընտրի 15-20 լավագույն հայտերը, որոնցից յուրաքանչյուրը կստանա 100,000 ՀՀ դրամ ֆինանսական աջակցություն:

Հետազոտությունների պլանավորման, իրականցման փուլում նախաձեռնության կողմից կտրամադրվի տեղեկատվական, փորձագիտական աջակցություն:

Հարցերի եւ լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք դիմել ԿՔՆ Փոքր դրամաշնորհային մրցույթի պատասախանատու Միշա Թադեւոսյանին Էլ.հասցե. krtakan2017@gmail.commishavtadevosyan@gmail.com կամ հեռ. (+374) 98 82 89 06

Նյութի աղբյուրը՝ https://armacad.info

Արտադրական կամ մանկավարժական պրակտիկա անցած ուսանողների հետ հանդիպման հրավեր

 images2018թ. նոյեմբերի 13-ին՝ ժամը 14:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժինը Տնտեսագիտության ֆակուլտետի թիվ 39 (օնլայն) լսարանում կիրականացնի հանդիպում մասնաճյուղի այն ուսանողների հետ, ովքեր նախորդ (2017-18) ուստարում անցել են արտադրական կամ մանկավարժական պրակտիկա։

Հանդիպման նպատակն է քննարկել  ուսանողների բավարարվածությունը պրակտիկայի կազմակերպումից և բովանդակությունից, վերհանել պրակտիկայի ընթացքում առաջացած խնդիրները, հավաքագրել պրակտիկայի իրականացման գործընթացի բարելավմանն ուղղված առաջարկներ:

Մասնակիցներին կներկայացվեն ԵՊՀ ԻՄ-ի պրակտիկանտ-ուսանողների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների կարծիքները, և կքննարկվի նրանց մասնագիտական ու անձնային որակների վերաբերյալ արտաքին շահակիցների տված գնահատականների հետ պրակտիկանտ-ուսանողների համաձայնությունը և այլն։

Ակնկալում ենք կրթական ծրագրերի պատասխանատուների, պրակտիկաների ղեկավարների, ուսանողների և բոլոր շահագրգիռ կողմերի ներկայությունը և աջակցությունը մասնաճյուղում պրակտիկաների կազմկերպման գործընթացը բարելավելու գործում։

 

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժին