Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նիստ

Նկ. (1)

 2019թ. փետրվարի 23-ին՝ ժամը 12:30-ին, №39 լսարանում տեղի կունենա Տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  նիստ՝ հետևյալ օրակարգով.

  1. Ավարտական և կուրսային աշխատանքների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հաշվետվությունների քննարկում (զեկ.՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան):
  2. Ուսումնական խորհրդատուների և ԿԾ պատասխանատուների հաշվետվություն (զեկ.՝ Ա.Սարիբեկյան, Ա.Ուլիխանյան, Ս.Սաֆարյան):
  3. Ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումների արդյունքների քննարկում և ամփոփում (զեկ.՝ Մ.Միքայելյան, Գ.Հովհաննիսյան):
  4. 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների քննարկում և ամփոփում (զեկ.՝ Գ.Ավետիսյան):
  5. Ընթացիկ հարցեր:

ԵՊՀ ԻՄ-ի կայքէջում բացվել է նոր էջ՝ «Հարցազրույցների շարք մեր շրջանավարտների հետ»

45209161_1941500952594829_2054352131204317184_o

 Սիրելի՛ համալսարանականներ, տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջի «ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ» բաժնում բացվել է նոր էջ՝

«ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ՇԱՐՔ ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՀԵՏ», որտեղ նախատեսված է ընդգրկել ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տարբեր տարիների շրջանավարտների հետ «Հաջողության բանաձև» թեմայով հարցազրույցները:

Ի գիտություն ԵՊՀ ԻՄ-ի վճարովի ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների

45209161_1941500952594829_2054352131204317184_o Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ուսանողները իրենց ուսման վարձավճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումները կարող են ներկայացնել մինչև 2019թ. մարտի 9-ը, իսկ հեռակա ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողները՝ մարտի 11-23-ը:

Սահմանված ժամկետների ավարտից հետո ներկայացված դիմումները ենթակա չեն քննարկման:

Ապրիլյան պատերազմի մասնակից ուսանողների ուսման վարձը կզեղչվի

1532417111-5057 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի որոշումը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի միջև կնքված նվիրաբերության պայմանագիրը` 2019 թվականի փետրվարի 11-ից մարտի 1-ը հայտարարվում է փաստաթղթերի ընդունելություն`  ուսման վարձավճարների զեղչի նպատակով:

Կրթության և գիտության նախարարությունից  տեղեկացրին, որ ծրագրին կարող են դիմել առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված այն ուսանողները, ովքեր 2016 թվականի ապրիլի 2-6-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում իրականացրել են մարտական հերթապահություն կամ մասնակցել են մարտական գործողությունների (զինվորական գրքույկում պարտադիր է համապատասխան նշման առկայությունը) և բուհում առաջադիմությունից ելնելով օգտվում են մինչև 50 տոկոս զեղչի իրավունքից:

Նշված ծրագրով 2016 թվականի ապրիլի 2-6-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ զինված ուժերում մարտական հերթապահություն իրականացրած կամ մարտական գործողություններին մասնակցած առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողները, ըստ առաջադիմության, կարող են ստանալ լրացուցիչ 20 տոկոս զեղչ: Դիմողները պետք է ներկայացնեն անձնագրի կամ նույնականացման քարտի բնօրինակը և պատճենը, 3×4 չափսի մեկ լուսանկար, ուսանողական տոմսի պատճենը, ստուգման գրքույկի պատճենը՝ հաստատված դեկանի կողմից
 և զինվորական գրքույկն ու զինգրքույկի պատճենը:

Եթե զինվորական գրքույկում հստակ նշված չէ, որ մարտական հերթապահությունը իրականացվել է 2016 թվականի ապրիլի 02-06-ն ընկած ժամանակահատվածում, ապա, զինվորական գրքույկից բացի, անհրաժեշտ է ներկայացնել կնքված տեղեկանք համապատասխան տարածքային զինկոմիսարիատից: Դիմողները պետք է ներկայացնեն նաև տեղեկանք բուհից, որտեղ նշված պետք է լինի ֆակուլտետը, կուրսը, առկա/հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի/մագիստրոսի կրթական ծրագրում սովորելու հանգամանքը, ուսման վարձի չափը, ինչպես նաև այն փաստը, որ ուսանողն օգտվում է բուհի կողմից սահմանված 30 (40) տոկոս զեղչից, լրացված դիմումը, որը կարող եք ներբեռնել հետևյալ հղումով:
Բուհի,  ՀՀ ԿԳՆ-ի և ՀԵՀ-ի  կողմից տրամադրվող ընդհանուր զեղչի գումարը չպետք է գերազանցի ուսման վարձավճարի 50 տոկոսը: Փոխհատուցումն իրականացվելու է 2018-2019 ուսումնական տարվա համար:

Դիմումներն ընդունվում են Հայաստանի ետասարդական հիմնադրամի գրասենյակում (ՀՀ, ք. Երևան, Աբովյան փ., 50/5) յուրաքանչյուր աշխատանքային օր՝ ժամը 10:00-17:00-ն:

Աղբյուրը՝ https://lurer.com

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԾՆՆԴՅԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

 ysu

 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնը ս.թ. մայիսի 11-ին կազմակերպում է հանրապետական գիտաժողով՝ նվիրված Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին:

Գիտաժողովին զեկուցումներով հանդես գալու համար կարող են դիմել ՀՀ գիտնականներ, դասախոսներ, ասպիրանտներ:

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը և ռուսերենը:

Զեկուցումը պետք է համապատասխանի գիտաժողովի թեմային:

Զեկուցումների վերնագրերը, նկարագրականները (շուրջ 250 բառ), մասնակցության հայտերն ու հոդվածների վերջնական տարբերակներն ուղարկել հետևյալ էլ.հասցեին՝ avagyan.vachik@yandex.com:

Հոդվածների վերջնական տարբերակներն ուղարկելու վերջնաժամկետը 2019 թ. ապրիլի 8-ն է:

Մասնակցության հայտը հասանելի է այստեղ:

Ընտրված զեկուցումները հոդվածի տեսքով նախատեսվում է տպագրել առանձին ժողովածուով:

Հոդվածներին առաջադրվող պահանջները հասանելի են այստեղ:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում դիմել ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնակատար Կ.Պողոսյանին, հեռ.՝ 093-884-254, էլ. հասցե՝ karine.pogosyan.76@mail.ru, փոխդեկան Վ.Աղաբաբյանին, հեռ.՝ 096-987-654, էլ. հասցե՝ vahanagha@yandex.ru, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ.Ավագյանին, հեռ.՝ 094-577-567, 099-577-567, էլ. հասցե՝ avagyan.vachik@yandex.com    

Աղբյուրը՝ ysu.am