Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնաճյուղում ընթանում են 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները

 2018թ. ապրիլի 3-9-ը ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում (առկա ուսուցման համակարգում) ընթանում են 2017-2018 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի I ընթացիկ քննություններն ու ստուգումները:

ԵՊՀ ԻՄ-ի ուսումնամեթոդական վարչության պետ Ա.Դավթյանի հավաստմամբ՝ քննաշրջանն անցկացվում է ըստ սահմանված կարգի (Բակալավրի կրթական ծրագրով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգի)՝ նախատեսված կիսամյակի 9-րդ շաբաթում, որի ընթացքում ուսանողներն ազատված են ուսումնական պարապմունքներից:

Գործող կարգի համաձայն` ընթացիկ քննությունների և ստուգումների հարցաշարերը նախապես տրամադրվում են ուսանողներին, կազմված տոմսերը, տարբերակները, թեստերը ստորագրվում են ամբիոնի վարիչի և կնքվում ֆակուլտետի դեկանի կողմից, ըստ այդմ՝ իրականացվում են քննությունները:

Յուրաքանչյուր քննությունից կամ ստուգումից հետո դասախոսը ուսանողների հետ իրականացնում է քննարկում:

Բանավոր և թեստային ձևով անցկացված քննությունները գնահատվում են անմիջապես տեղում (լսարանում), իսկ գրավոր քննությունները 7 օրվա ընթացքում ստուգվում են դասախոսի կողմից և քննարկվում ուսանողների հետ:

Քննական գործընթացի թափանցիկությունն ու հրապարակայնությունն ապահովելու նպատակով քննությունների արդյունքները տեղադրվում են ԵՊՀ ԻՄ-ի պաշտոնական կայքէջում:

Ընթացիկ քննությունների և ստուգումների արդյունքները քննարկվում են ֆակուլտետների գիտական  խորհուրդների և ամբիոնների նիստերում:

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

2018թ. ապրիլի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ «Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը» խորագրով հուշ-ցերեկույթը, որը կազմակերպել էին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի ուսանողական գիտական ընկերությունը և «Դիզայն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողներ Նոնա Բեկնազարյանն ու Հովհաննես Եգանյանը։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

Հուշ-ցերեկույթին ներկա էին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Ա.Մարգարյանը, տարբեր ֆակուլտետների ուսանողներ։

Ներկաները մեկ րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգանքի տուրք մատուցեցին քաջ մարտիկներին, ովքեր իրենց արյան գնով պաշտպանեցին մեր հայրենիքը։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

«Դիզայն» մասնագիտության երկրորդ կուրսի ուսանողուհիներ Նոնա Բեկնազարյանը և Կարինե Ալավերդյանը հանդես եկան Քառօրյա պատերազմի մասին տեղեկատվությամբ՝ ներկայացնելով պատերազմի սկիզբը, պատճառները և մեղավորներին։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

Ելույթներն ուղեկցվեցին տեսանյութերով, որոնցում ներկայացվեցին մարտական գործողությունների վերաբերյալ մանրամասներ։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

Այնուհետև ցուցադրվեց Արցախյան պատերազմի ժամանակ անմահացած քաջերի մասին տեսանյութ։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

Ներկայացվեց, որ ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում հիմա էլ սովորում են Քառօրյա պատերազմին մասնակցած ուսանողներ:

Ելույթ ունեցավ Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկան Ալեքսան Մարգարյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով հուշ-ցերեկույթի կազմակերպիչներին, ընդգծելով նմանատիպ նախաձեռնությունների կարևորությունը։

Վերհիշելով Քառօրյա պատերազմը

Հուշ-ցերեկույթի վերջում ցուցադրվեց քառօրյա հերոսամարտին վերաբերող «Կյանք ու կռիվ 2» գեղարվեստական ֆիլմը:

 

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

2018թ. մարտի 30-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ տնօրենության ընդլայնված նիստ՝ Ս. Ա. Առաքելյանի նախագահությամբ:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստին մասնակցում էին տնօրենության անդամները, հրավիրված էին ամբիոնների վարիչներ և կրթական ծրագրերի պատասխանատուներ:

Տնօրենության ընդլայնված նիստում ամփոփվեց ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանը, քննարկվեցին առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանին և ավարտական աշխատանքների նախապաշտպանությունների նախապատրաստական աշխատանքներին, մասնաճյուղի՝ 2017-2018 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների նախապատրաստական աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

ԵՊՀ ԻՄ-ի հեռակա ուսուցման՝ 2017-2018 ուստարվա առաջին կիսամյակի քննաշրջանն ամփոփելիս նշվեց, որ տվյալ ուստարվա 1-ին քննաշրջանից հետո 72 ուսանող կուտակել է կրեդիտներ, 17 ուսանող ենթակա է հեռացման: Ուսանողների կարգապահության հետ կապված՝ նշվեց, որ ավելի քան 300 ուսանող ոչ մի անգամ չի բացակայել ուսումնական պարապմունքներից, շուրջ 200 ուսանող ունի մասնակի բացակայություններ: 168 ուսանողի տրվել է նկատողություն:

2017-18 ուստարվա II կիսամյակի I ընթացիկ քննությունների կապակցությամբ նշվեց, որ դրանք կտևեն 2018թ. ապրիլի 3-9-ը, և այդ ընթացքում դասապրոցես չի իրականացվի: Առկա ուսուցման ավարտական կուրսերի՝ 2017-18 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի քննաշրջանը կտևի ապրիլի 3-16-ը:

Ընդգծվեց, որ մասնաճյուղի թե՛ վարչական, թե՛ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչները (ոչ միայն քննություն ընդունող դասախոսը, այլև ամբիոնի բոլոր աշխատակիցները) պետք է ներգրավված լինեն քննական պրոցեսում, օժանդակեն քննությունների պատշաճ կազմակերպմանն ու իրականացմանը, ուսանողների կողմից ակադեմիական ազնվության նորմերի պահպանմանը:

Մարտի 30-ի տնօրենության ընդլայնված նիստում

Նիստի վերջում տնօրենը շնորհավորեց բոլորին՝ Սբ. Զատիկի տոնի առթիվ, մաղթեց, որ հայ ընտանիքներում մշտապես լինի աստվածային լույս և ջերմություն, սեր և խաղաղություն, բյուր օրհնություն և ամենայն բարիք:

 

 

 

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

2018թ. մարտի 31-ին ԵՊՀ ԻՄ-ում տեղի ունեցավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում, որը կազմակերպել էին Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման (ՄԿՈԱ) բաժինը և ուսանողական կառույցները:

Քննարկումը վարեց տնօրենի խորհրդական Անուշավան Մակարյանը:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Ներկա էին ՄԿՈԱ բաժնի վարիչ Մարիետա Ճաղարյանը, տնօրենի օգնական Նաթելլա Գրիգորյանը, ֆակուլտետների դեկաններ Նելլի Խուդավերդյանը և Ալեքսան Մարգարյանը, հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատուն, դասախոսներ, կուրսերի ավագներ և ուսանողական կառույցների ներկայացուցիչներ:

31-0Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Ա.Մակարյանը ներկայացրեց, որ բավականին ժամանակ մասնաճյուղում պլանավորվում էր կազմակերպել նմանատիպ քննարկում, որի նպատակն է հասկանալ կրթօջախում տիրող իրավիճակը և քայլեր ձեռնարկել այն բարելավելու ուղղությամբ:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Նա հակիրճ անդրադարձավ մեր հասարակության արժեհամակարգին, ազնվության և մասնավորապես ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ ընկալումներին, կոչ արեց ակտիվորեն մասնակցել քննարկմանը:

Մասնաճյուղի ՈՒԳԸ համակարգող, ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր Սլավիկ Ալավերդյանը ներկայացրեց ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ մարտի 25-ից 30-ը անցկացված անանուն առցանց հարցման արդյունքները, որի նպատակն էր պարզել ուսանողների իրազեկվածությունը և վերաբերմունքը կրթօջախում ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ: Հարցմանը մասնակցել են տարբեր ֆակուլտետների 38 ուսանողներ, որոնց 18 տոկոսը նշել է, որ ԵՊՀ ԻՄ-ի Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգին ծանոթ է ամբողջությամբ, իսկ 40 տոկոսը՝ մասամբ: Հարցվածները որպես իրազեկման աղբյուր նշել են մասնաճյուղի կայքը (24%), ուսանողական խորհուրդը (18%), դասախոսներին (18%), կուրսի ավագին (10%), համակուրսեցիներին (8%) և միայն 3 տոկոսը` դեկանին:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Արդյունքների համաձայն` մասնաճյուղում ակադեմիական ազնվության ներկա մակարդակից ուսանողները գոհ են միջին չափով:

Հարցման մասնակիցների 39 տոկոսը խոստովանել է, որ խախտել են նշված կանոնակարգը և նրանց միայն 13 տոկոսն է նշել, որ տվյալ ժամանակահատվածում ստացած օգուտը երկարաժամկետ պլանում կարող է վնասակար լինել:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Հարցման մասնակիցները նշել են ակադեմիական ազնվության մակարդակի բաձրացմանը խոչընդոտող հետևյալ հանգամանքները՝

 1. Անտարբերությունը սեփական աշխատանքի հանդեպ:
 2. Ուսանողների անգրագիտությունը:
 3. Ակտիվությունը:
 4. Դասախոսների կողմնապահությունը:
 5. Ուսանողի չգիտակցելը, թե ինչի համար է վճարում բուհին:
 6. Հարցաշարերերի հարցերի բազմաքանակ լինելը:
 7. Ռոտացիան, ամեն գնով անվճար լինելու ձգտումը:
 8. Գնահատականի, այլ ոչ գիտելիքի համար պայքարելը:
 9. Իրավունքների և պարտականությունների ոչ լիարժեք իմացությունը:
 10. Ծուլությունը:
 11. Սխալ աշխարհայացքը:
 12. Դասախոսակենտրոն ուսուցումը:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Ուսանողներն իրենց պատասխաններում նշել էին նաև, թե ինչ են ակնկալում դասախոսներից, գնահատումից և մասնաճյուղից.

 1. Գնահատելիս չկենտրոնանալ նախորդ գնահատականների վրա:
 2. Արդար գնահատական:
 3. Ուժեղ հսկողություն, որ չարտագրեն:
 4. Անաչառություն:
 5. Մասնագիտական և մանկավարժականան կրթության բարձր մակարդակ:
 6. Խնդրանքից հետո գնահատական չբարձրացնել:
 7. Ընկերություն:
 8. Խստապահանջություն:
 9. Միջազգային ստանդարտներին համապատասխան կրթություն:
 10. Գործնական գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն վերլուծական և քննադատական մտածողությունների զարգացմանը:
 11. Ճանաչողություն:

Ծավալվեց հարցման արդյունքների շուրջ բուռն քննարկում: Ուսանողներն ու դասախոսները ներկայացրին հարցերի վերաբերյալ իրենց տեսակետները, փորձեցին վերլուծել արդյունքները:

Կայացավ ակադեմիական ազնվության վերաբերյալ քննարկում

Առավել մեծ ուշադրություն հրավիրվեց արտագրությունների խնդրի վրա, որոնց պատճառով, ըստ մասնաճյուղի ներքին կարգապահական կանոնների, ուսանողը հեռացվում է կրթօջախից:

Այնուհետև ընդհանուր գծերով ներկայացվեց Ակադեմիական ազնվության կանոնակարգը, որին կարելի է ծանոթանալ այստեղ՝ http://ijevan.ysu.am/wp-content/uploads/2011/08/appendix-13-10.pdf:

Որոշվեց քննարկված հարցերի և կանոնակարգի պահանջների մասին լրացուցիչ կերպով տեղեկացնել ուսանողներին և խստորեն վերահսկել ընթացիկ քննությունների և ստուգումների ընթացքը:

Հայ կրթական հիմնարկության 2018թ. կրթաթոշակներ ԵՊՀ ԻՄ-ի «Ֆինանսներ», «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտությունների ուսանողների համար

 

Հայ կրթական հիմնարկության 2018թ. կրթաթոշակներ

Հայ կրթական հիմնարկությունը հայտարարում է  կրթաթոշակների մրցույթ` 2018-2019թթ նոր ուսումանական տարվա համար:

Կրթաթոշակները տրամադրվում են տվյալ  ուստարվա ուսման վարձի չափով` խրախուսելու և նպաստելու բարձր առաջադիմությամբ և միևնույն ժամանակ նյութապես անապահով ուսանողներին, ովքեր սովորում են ՀԿՀ-ի կողմից նախընտրած մասնագիտություններով։

Մրցույթին կարողեն մասնակցել ՀՀպետական ԲՈՒՀ-երի վճարովի համակարգում 2018 թ-ի սեպտեմբերից արդեն  2-րդ կուրսում սովորող (դիմելո ւպահին 1-ին կուրսում սովորող)  և բարձր կուրսերի ուսանողներ (այդ թվում և՛ մագիստրանտներ և՛ ասպիրանտներ):

Կրթաթոշակները կտրամադրվեն ՀՀ քաղաքացիներին, սիրիահայ ուսանողներին, ինչպես նաև Արցախում և Ջավախքում բնակվող ազգությամբ հայ այն ուսանողներին, ում ակադեմիական միջին նիշը առնվազն 16, 7,5  կամ 77 միավոր է։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել Կրթաթոշակի հայտը, որը կարող եք ներբեռնել այստեղից , և 2018 մարտի 15-ից մինչև մայիսի 1-ը (11:00-ից մինչև 17:30-ը )  ներկայացնել ՀԿՀ Հայաստանյան գրասենյակ` (Սայաթ-Նովա 19, Անի Պլազա հյուրանոց, Բիզնես հարկ, 2-րդ սենյակ):

Պարզաբանումների համար կարող եք գրել aef@aef.am հասցեին կամ զանգել 011 53 14 85:

Մանրամասները՝ 

http://aef.am/applic/item/4

http://aef.am/applic/item/5

http://admin.aef.am/uploads/brochures/2018/02/3fbdd8bd4e0770cb47f9d26f91fa6003.pdf

 

 

 

 

 

 

ՀԿՀ կրթաթոշակներիկառավարմանխորհուրդ