Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նազելի Խաչատրյանը

2015թ. մարտի 13-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Գաուսի մեթոդի ծրագրային իրականացումը» թեմայով զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Նազելի Խաչատրյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Մ.Զաքարյանը, Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ Ա.Ցուցուլյանը, վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերում սովորող ուսանողներ:

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն օժանդակել են Ա.Ցուցուլյանը, Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ Մ.Ճաղարյանը:

Նազելի Խաչատրյանի զեկուցումը բավականին հետաքրքիր էր և ուներ ուսուցողական բնույթ:
Ներկայացվեց գծային հավասարումների համակարգի լուծման Գաուսի մեթոդը, նրա ծրագրային իրականացումը C++ լեզվով, ցուցադրվեցին ծրագրի աշխատանքի արդյունքները տարբեր գծային հավասարումների համակարգերի լուծման համար:

Վերջում տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. առաջադրված հարցերն ստացան սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Էրինե Ղարայանը

2015թ. մարտի 6-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Էրինե Ղարայանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Երկրորդ կարգի կոն: Հիպերբոլական ասիմպտոտային կոն: Էլիպտական պարաբոլոիդ: Հիպերբոլական պարաբոլոիդ: Երկրորդ կարգի գլան»:

Թեման ունի մեծ կիրառություն մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, տիեզերագիտության և այլ բնագավառներում:

Ներկայացվեց, թե ինչ է երկրորդ կարգի կոնը, հիպերբոլական ասիմպտոտային կոնը, էլիպտական պարաբոլոիդը, հիպերբոլական պարաբոլոիդը, երկրորդ կարգի գլանը, որոնք են նրանց հավասարումները և գրաֆիկները:

Գրաֆիկների միջոցով ցույց տրվեցին, թե ինչպես կարելի է ստանալ հիպերբոլոիդ և պարաբոլոիդ:

Այնուհետև տեղի ունեցավ քննարկում. զեկուցողը պատասխանեց ներկաների ուղղած հարցերին:

Վերջում ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, բացահայտեց Էրինե Ղարայանի և նախորդ զեկուցողի` Անահիտ Հովսեփյանի զեկուցումների թեմաների ընդհանրությունը, կարևորեց ուսանողների գիտական նախաձեռնությունների դերը:

Զեկուցում կարդաց  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Հովսեփյանը

2015թ. փետրվարի  27-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում զեկուցում կարդաց  «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Անահիտ Հովսեփյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան Մ.Զաքարյանը, «Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության» ամբիոնի վարիչ Ա.Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Էլիպսոիդ, հիպերբոլոիդ»: Թեման ունի մեծ կիրառություն մաթեմատիկայի, տիեզերագիտության (օրինակ՝ երկրային էլիպսոիդ) և այլ բնագավառներում:

Ներկայացվեց, թե ինչ են էլիպսոիդն ու հիպերբոլոիդը, ինչպիսին են նրանց հավասարումները: Նշվեց միախոռոչ և երկխոռոչ հիպերբոլոիդների  ու նրանց տարբերության մասին:

Վերջում ներկաները զեկուցողին ուղղեցին հարցեր և ստացան լիարժեք պատասխաններ:

Մասնաճյուղում անցկացվեց Հոգեբանի օրվան նվիրված գիտագործնական կոնֆերանս

2014թ. նոյեմբերի 22-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի ունեցավ Հոգեբանի օրվան նվիրված գիտագործնական կոնֆերանս, որը կազմակերպվել էր Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի կողմից:

Ներկա էին մասնաճյուղի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ, հրավիրված էին հոգեբ. գիտ. թեկնածու, պրոֆեսոր Ռուբեն Աղուզումցյանը, Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Ռոզա Մխիթարյանը, նույն թատրոնի դերասան-ասմունքող Ջիվան Սարգսյանը և «Միասնության արևահամ նեկտար» հասարակական կազմակերպության «Սիրո աղբյուր» համույթը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ պարոն Աղուզումցյանը` կարևորելով հոգեբանության խնդիրներին նվիրված գիտաժողովի անցկացումը մասնաճյուղում:

Ողջույնի խոսք ասաց Հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչի տեղակալ, բան. գիտ. թեկնածու Մուշեղ Սարուխանյանը` Հոգեբանի օրվա առթիվ շնորհավորելով մասնագետներին, ուսանողներին, ընդգծելով հոգեբանի մասնագիտության պատասխանատվությունն ու կարևորությունը մարդու կյանքում:

Այնուհետև մասնաճյուղի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոսները համապատասխան շնորհանդեսների ուղեկցությամբ ներկայացրին գիտական զեկուցումներ:

Հոգեբ. գիտ. թեկնածու Արմեն Բեջանյանը ներկայացրեց զեկուցում`«Էկզոգեն դեպրեսիաների տարածվածությունը, դիֆերենցիալ դիագնոստիկան և հոգեբանական աջակցության մոտեցումները» թեմայով:

«Ներառական կրթության իրականացման ներկայիս խնդիրները» թեմայով զեկուցում կարդաց հոգեբ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը:

Հոգեբան Լևոն Սարգսյանը ներկայացրեց զեկուցում`«Հոգեբանի գործունեության խնդիրները դպրոցում» թեմայով:

«Դպրոցի հոգեբանի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով զեկուցում կարդաց հոգեբան Էդիտա Սիմոնյանը:

Հոգեբան Անուշ Մարտիրոսյանը ներկայացրեց զեկուցում`«Ներառական կրթության իրականացման մեխանիզմները ՀՀ-ում» թեմայով:

Նախատեսված էր նաև գեղարվեստական մաս, որի ընթացքում Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնի դերասանուհի Ռոզա Մխիթարյանը, նույն թատրոնի դերասան-ասմունքող Ջիվան Սարգսյանը, «Միասնության արևահամ նեկտար» հասարակական կազմակերպության «Սիրո աղբյուր» համույթի անդամները հանդես եկան գրական-երաժշտական փայլուն ելույթներով (դասական պոեզիայի, ժողովրդական-գուսանական երգերի ոգեշունչ կատարումներ):

«Սիրո աղբյուր» համույթի անդամներին Հեռակա ուսուցման բաժնի կողմից տրվեցին ծաղկեփնջեր ու հուշանվերներ:

Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, մանկ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վ. Բրուտյանը` շնորհակալություն հայտնելով մասնակիցներին, ներկաներին և հայտնելով, որ նման միջոցառումները կլինեն շարունակական:

Միջոցառման բոլոր լուսանկարները տե´ս այստեղ:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

2014թ. ապրիլի 25-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման  100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Բացման խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն Սամվել Առաքելյանը, Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ Վաչագան Ավագյանը, գիտաժողովի քարտուղար Գարիկ Մկրտչյանը:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Գիտաժողովի կազմակերպիչներին, մասնակիցներին ու բոլոր ներկաներին ողջունեցին ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի տնօրեն Վիկտոր Կատվալյանը, նույն ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ջեմմա Բառնասյանը, ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Արմեն Սարգսյանը և ուրիշներ` ընդգծելով, որ նման լայնամասշտաբ գիտաժողովի կազմակերպումը կարևոր իրադարձություն է ոչ միայն Իջևանի մասնաճյուղում, այլև հայ բարբառագիտության ասպարեզում:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Պարոն Կատվալյանը կարևորեց բարբառների ուսումնասիրությունը` դրանք համեմատելով թանկարժեք գանձերի հետ. «Մի գանձարկղի վրա նստած ենք, ալարում ենք բացել, օգտվել այդ գանձերից. բարբառներն էլ են այդպես»:

Գիտաժողովը տեղի ունեցավ երեք բաժանմունքներում` «Բարբառագիտություն», «Հատկանվանագիտություն, համեմատական քերականություն, ոճագիտություն» և «Հայ բանահյուսություն, միջին հայերեն», որոնցից յուրաքանչյուրում ընդգրկված էր 7-ական զեկուցում:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

«Բարբառագիտություն» բաժանմունքում (նիստի նախագահ` Վիկտոր Կատվալյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Վիկտոր Կատվալյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)- «Խոսվածքային առանձնահատկությունները Բայազետի բարբառում»,

2. Հասմիկ Խաչատրյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Դիտարկումներ տուն և տնտեսություն իմաստային դաշտն արտացոլող բառանվանումների շուրջ»,

3. Ջեմմա Բառնասյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Արարատյան բարբառի Լոռու խոսվածքի դերանունները (իմաստագործառական քննություն)»,

4. Լուսինե Ղամոյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Առօրյա խոսքում գործածվող օտար բառերի և դրանց հայերեն համարժեքների խնդիրը»,

5.Մերի Սարգսյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Որոշ դիտարկումներ Երևանի խոսակցական լեզվի հասարակական տարբերակվածության վերաբերյալ»,

6. Անահիտ Քարտաշյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Երևանի խոսակցական լեզվի հնչյունական առանձնահատկությունները»,

7. Գարիկ Մկրտչյանը (ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Լեհահայ բարբառի ընդհանուր բնութագիրը»:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

«Հատկանվանագիտություն, համեմատական քերականություն, ոճագիտություն» բաժանմունքում (նիստի նախագահ` Նարինե Դիլբարյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Նարինե Դիլբարյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Հայկական բնականունների կառուցվածքը»,

2. Անի Վարդանյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)- «Ֆրեդերիկ Կորտլանդի հայերենագիտական ուսումնասիրությունները»,

3. Ջեննի Թամարյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Վրացերենը Հ. Աճառյանի «Արմատական բառարան»-ում»,

4. Արսեն Հարությունյանը (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)-«Փոխառյալ բառերը Ս. Էջմիածնի միաբանական գերեզմանոցի տապանագրերում»,

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

 

5. Վլադիմիր Պողոսյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Մակարավանքի վիմագրերի անձնանունները և նրանց ծագման հարցը»,

6. Ալետա Հակոբյանը, Նորայր Պողասյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Տավուշի մարզի Արճիս գյուղի ավանդություններն ու մանրատեղանունները»,

7. Մերի Հովհաննիսյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Բարբառային բառերի ոճական արժեքը Տերյանի չափածոյում»:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

«Հայ բանահյուսություն, միջին հայերեն» բաժանմունքում (նիստի նախագահ` Էսթեր Խեմչյան) զեկուցումներով հանդես եկան`

1. Էսթեր Խեմչյանը (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ) «Տավուշի ասույթաբանական բանահյուսությունը (ըստ 1970-90-ական թթ. հավաքած նյութերի)»,

2. Արմեն Սարգսյանը (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)-«Համանուն-հարանունային դրսևորումները անեկդոտ –զվարճախոսություններում»,

3. Մարինե Խեմչյանը (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)-«Նվիրատուն և խորհրդատուն Տավուշի հեքիաթներում»,

4. Եվա Զաքարյանը (ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ)-«Շնորհի ստացման մասին ժողովրդական պատկերացումները (ըստ հայկական հեքիաթների նյութի)»,

5. Հասմիկ Թադևոսյանը (ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ)-«Անկատար դերբայի բարբառային կիրառությունները 17-րդ դարի բժշկարաններում»,

6. Հասմիկ Վանյանը (Երևանի պետական համալսարան, Ւջևանի մասնաճյուղ)-«Սասնա ծռեր» և «Շահնամե»,

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

7. Խաչիկ Հարությունյանը (Երևանի պետական համալսարան)-«Հայկական ձեռագիր հիշատակարանի պատմությունը. սկզբնավորումը և զարգացումը»:

Զեկուցումներին հաջորդեց լիագումար նիստը (նախագահ`Սամվել Առաքելյան), որի ընթացքում մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը, ամփոփելով գիտաժողովի արդյունքները, շնորհակալություն հայտնեց բոլոր մասնակիցներին և նշեց, որ գիտաժողովում ընդգրկված զեկուցումները կտպագրվեն առանձին ժողովածուով:

Մասնաճյուղում կայացավ հայ գիտական բարբառագիտության հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով

Բարձր մակարդակով կազմակերպված գիտաժողովի վերաբերյալ իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին բաժանմունքների ղեկավարները` ակնկալելով, որ գիտական համագործակցությունը կլինի շարունակական: