Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

2016թ. մարտի 11-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ներկայացվեց Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք, որը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնը:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Միջոցառմանը ներկա էին մասնաճյուղի պրոֆեսորադասախոսական և վարչական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, «Տավուշի ազգային-հայրենասիրական գիտակցության ձևավորում» ՀԿ-ի նախագահ  Արթուր Միրզոյանը, առկա և հեռակա ուսուցման համակարգերի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության տարբեր կուրսերի ուսանողներ, հյուրեր:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Բացման խոսքով հանդես եկավ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ Վ.Բրուտյանը՝ շնորհավորելով կանանց, մայրերի և աղջիկների տոնը, նրանց հղելով գեղեցիկ բարեմաղթանքներ, երջանկություն, պտղաբերություն, ամենայն բարիք:

Ապա ելույթ ունեցավ Մանկավարժության  և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ, հոգ. գիտ. թեկնածու Դիանա Սարգսյանը՝ ողջունելով միջոցառման կազմակերպիչներին, մասնակիցներին, ներկաներին՝ շնորհավորելով կանանց տոնը:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Այնուհետև  զեկուցումներով հանդես եկան «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության ուսանողները:

«Մանկական վախերի բնութագիրն ու առանձնահատկությունները» թեմայով զեկուցում կարդաց Մերի Արամյանը, «Բարձրագույն մարդկային զգացմունքներ» թեմայով՝  Նարե Ամյանը:

«Անբարենպաստ ընտանիքի ազդեցությունը հանցածին վարքագծի ձևավորման վրա» թեմայով զեկուցում ներկայացրեց Մերի Գևորգյանը, «Անձի հոգեբական անվտանգություն» թեմայով՝ Արուսյակ  Գասպարյանը:

Զեկուցումների շարքն ընդմիջվեց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս, ուսումնական խորհրդատու Վիկտորյա Մելիքսեթյանի գեղեցիկ շնորհավորական խոսքով:

Կանանց տոնին նվիրված ուսանողական զեկուցումների շարք

Այնուհետև զեկուցումներով հանդես եկան Արմինե Բաբայանը («Սիրո ֆենոմեն»), Անի Հարությունյանը («Սթրես»), Լիլիթ Հայրապետյանը («Աֆեկտ») և Մինավարդ Մելիքբեկյանը («Ընտանիք»):

Վերջում շնորհավորական խոսք ասաց «Տավուշի ազգային-հայրենասիրական գիտակցության ձևավորում» հասարակական կազմակերպության նախագահ  Արթուր Միրզոյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

2016թ. փետրվարի 12-ին «Գլոբալ տաքացում» թեմայով զեկուցում կարդաց ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Նարինե Համբարձումյանը

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցողը ներկայացրեց գլոբալ տաքացման 6 անսպասելի հետևանքները, շեշտեց, որ գլոբալ տաքացումը կարող է հրաշալի հնարավորություն դառնալ Երկրի վրա տեղի ունեցող գործընթացների յուրահատուկ փոխհարաբերությունները պարզելու համար: Կլիմայի փոփոխություններն ազդեցություն կունենան ամեն ինչի վրա՝ բակտերիաներից մինչև հրաբուխներ:

“Nature Geoscience” ամսագրում հրապարակված հոդվածի հիման վրա տրվեց նաև լրացուցիչ տեղեկություն եղանակի գլոբալ տաքացման գործընթացի վերաբերյալ, նշվեց, որ այն չի դադարի մոտակա 1000 տարիների ընթացքում, եթե անգամ 2100 թվականից ամբողջովին արգելվեն ջերմոցային արտանետումները մթնոլորտ:
Վերջում իրականացվեց եզրափակիչ քննարկում, ներկաներն ուղղեցին հարցեր և ստացան սպառիչ պատասխաններ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

2015թ. դեկտեմբերի 11-ին «Քարտեզագրություն» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը, ում օժանդակել է Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցողը ներկայացրեց աշխարհագրական քարտեզների, դրանց կազմելու և օգտագործելու մեթոդների, քարտեզագրական պատկերներով տարածության արտացոլման և ուսումնասիրման, բնության ու հասարակական երևույթների զուգակցման և ժամանակի ընթացքում դրանց փոփոխությունների մասին տեղեկատվություն։

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Նա անդրադարձավ երկնային մարմինների քարտեզներին, գլոբուսներին, ռելիեֆ քարտեզներին, քարտեզագրության մյուս տարածական մոդելներին, նրա բաժիններին (մաթեմատիկական քարտեզագրություն, քարտեզաչափություն, քարտեզագիտություն, քարտեզների կազմում և խմբագրում, քարտեզների ձևավորում և հրատարակում), ժամանակակից քարտեզագրության ճյուղերին (գիտության տեսական հիմունքները, քարտեզագրական գիտության և արտադրության պատմությունը, քարտեզագրական աղբյուրագիտությունը, քարտեզների նախագծման և կազմման տեխնոլոգիան և տեսությունը, քարտեզների օգտագործման տեսությունը և մեթոդները)։

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Հակոբ Դավթյանը խոսեց հիմնական գրաֆիկական բարդ օբյեկտների գծագրման համար կիրառվող AutoCAD ծրագրի մասին, որի առաջին տարբերակը համակարգի շուկա է հանվել 1982թ. և լայնորեն օգտագործվում է ինժեներական, շինարարական, ճարտարապետական ոլորտներում:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցողը ներկայացրեց նաև ArcGIS աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի մասին, որն օգտագործվում է ընդերքի և այլ տարածքների հեշտ քարտեզագրման համար, կիրառվում է կադաստրային համակարգում, հողերի գրանցման, անշարժ գույքի հաշվառման, ինժեներական ծառայությունների, գեոդեզիական չափագրումների համար:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության II կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը

Զեկուցումից հետո ծավալվեց հետաքրքիր քննարկում:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

2015թ. դեկտեմբերի 10-ին «Արգելված անցումներ» թեմայով զեկուցում կարդաց Բնական գիտությունների ֆակուլտետի «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն աջակցել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մհեր Աթոյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցողի կողմից ներկայացվեցին ուղիղ միջգոտիական անցումները կիսահաղորդիչներում, արգելված անցումները: Վերջինների համար դիտարկվեց ստանդարտ գոտու դեպքը:

Զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության չորրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը

Ընդգծվեց, որ պինդ մարմինների օպտիկական հատկությունների փորձնական ուսումնասիրումը շարունակում է մնալ նրանց էներգետիկ գոտիների կառուցվածքի մասին տվյալների ստացման հիմնական աղբյուրը:

Ներկայացվեց, որ օպտիկական կլանման ու անդրադարձման սպեկտրերի և ուսումնասիրման համար կատարված մի շարք փորձերի արդյունքում որոշվել են պինդ մարմինների շատ բնութագրեր` արգելված գոտու լայնությունները, էլեկտրոնների և խոռոչների էֆեկտիվ զանգվածները, բարձր և ցածր հաճախությամբ դիէլեկտրական թափանցելիությունները և այլն:

Վերջում թեմայի շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում. զեկուցողը պատասխանեց մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

2015թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Արեգակնային համակարգի և Երկրի ծագման վարկածները» թեմայով զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Ներկա էին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի վարչական և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ, ուսանողներ:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Զեկուցումը պատրաստելիս ուսանողուհուն օժանդակել է Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ.Ասիլբեկյանը:

Թեման բավականին հետաքրքիր էր և ուսանելի:

Զեկուցողը ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդեց արեգակնային համակարգի և երկրի վերաբերյալ, այնուհետև անդրադարձավ դրանց ծագման ժամանակակից վարկածներին:

Զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ»  մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Անգին Ծատուրյանը

Վերջում ուսանողուհին պատասխանեց ներկաների տված հարցերին: