Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչը

Ս.թ. դեկտեմբերի 21-ին ԵՊՀ ԻՄ գրադարանում գիտական զեկուցում կարդաց Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հոգ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Վլ. Միքայելյանը: Զեկուցման թեման էր «Հոգեսոմատիկ հոգեբանության հիմնախնդիրը»:

Ներկա էին Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոսներ, մասնաճյուղի աշխատակիցներ և ուսանողներ:

Վլ. Միքայելյանը բավականին հանգամանորեն ու բովանդակալից կերպով ներկայացրեց հոգեսոմատիկ հոգեբանության հիմնախնդիրը՝ նախորդ դարի ձեռքբերումներից մինչև այսօրվա նվաճումները:

Թեման հետաքրքիր էր. տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում, որին մասնակցեցին թե՛ ուսանողները և թե՛ դասախոսները:

Զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչը

Ս.թ. դեկտեմբերի 12-ին ԵՊՀ ԻՄ բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Մանվել Զաքարյանը: Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան Ա. Ցուցուլյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Տեոպլիցի օպերատորներ անալիտիկ ֆունկցիաների որոշ տարածություններում»: Թեման արդիական է և ունի կիրառական նշանակություն ֆիզիկայում: Քննարկվեց Տեոպլիցի օպերատորների հատկությունները Հարդիի H2 և մակերեսով ինտեգրելի անալիտիկ ֆունկցիաների տարածությունների վրա՝ տարբեր սիմվոլների դեպքում:

Կարդալ ավելին

Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները

Ս.թ. դեկտեմբերի 7-ին Տնտեսագիտության ֆակուլտետում ավարտվեցին ուսանողական գիտաժողովի աշխատանքները, որը համակարգում էր Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ Պ. Ասիլբեկյանը:

«Տնտեսագիտության տեսություն» և «Սերվիս» մասնագիտությունների ուսանողները ներկայացրին 8 զեկուցում.

 1. Նաիրի Ճաղարյան (Տ/Տ IV) – «ՀՀ տնտեսական իրավիճակը անկախությունից հետո և 2008թ.  ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքները»,
 2. Աշխեն Առաքելյան (Տ/Տ IV) – «Պիտեր Լինչ, Ուորեն Բաֆեթ: Ներդրումների ոսկե կանոններ»,
 3. Հայրապետ Առուստամով (Տ/Տ IV) – «Մարդկային զարգացման հայեցակարգ»,
 4. Գոհար Պետրոսյան (Տ/Տ III) – «Տավուշի մարզի սոցիալ-տնտեսական վիճակը, առկա հիմնախնդիրները: Մարզի զարգացման հեռանկարները»,
 5. Հասմիկ Ալիխանյան (Տ/Տ III) – «Մենեջմենթի առանձնահատկությունները Ճապոնիայում»,
 6. Հայարփի Դավթյան (Սերվիս IV) – «Ագրոտուրիզմը որպես գյուղական բնակավայրերի զարգացմանը խթանող գործոն»,
 7. Վարդուհի Վարդումյան (Տ/Տ IV) – «Միգրացիոն գործընթացները Հայաստանում»,
 8. Տաթևիկ Ալիխանյան (Տ/Տ IV) – «Սոցիալիզմ: Իրականությու՞ն, թե ուտոպիա»:

Կարդալ ավելին

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները

Ս.թ. դեկտեմբերի 6-ին Կիրառական արվեստի ֆակուլտետում ավարտվեցին ուսանողական գիտաժողովի աշխատանքները:

Ուսանողները ներկայացրին 5 զեկուցում.

 1. Շուշան Բաղդասարյան (Կ/Ա III) – «Ֆրանցիսկո Գոյայի արվեստը»,
 2. Նարինե  Օրդինյան (Կ/Ա IV) – «Երվանդ Քոչար. «Տարածական նկարչություն»,
 3. Տաթևիկ Աբրահամյան (Կ/Ա III) – «Դիմանկար»,
 4. Անահիտ Ահարոնյան (Կ/Ա IV) – «Մեծ հոլանդացին»: Ռեմբրանտ»,
 5. Մարիամ Մադաթյան (Կ/Ա IV) – «Մ. Սարյանը` գույնի վարպետ»:

Գիտաժողովի աշխատանքները համակարգում էր ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Շուշան Բաղդասարյանը:

Ամփոփիչ խոսքով հանդես եկան ֆակուլտետի դեկան Կ. Այվազյանը, դասախոսներ Ս. Հովհաննիսյանը և Ա. Ուլիխանյանը: Կարդալ ավելին

Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները

Ս.թ. դեկտեմբերի 4-5-ը Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետում ավարտվեցին գիտաժողովի աշխատանքները:

Ներկայացրին 14 զեկուցում (6-ը առաջին օրը, 8-ը՝ երկրորդ): Առաջին օրը զեկուցումներ կարդացին «Պատմություն» և «Անգերեն լեզու և գրականություն»  մասնագիտությունների ուսանողները.

 1. Միկիչ Փարսադանյան (Պատմ. IV) – Հայաստանի մշակույթը 19-րդ դարում,
 2. Աշխեն Մկրտումյան (Պատմ. IV) – Քաղաքացիական պատերազմները Հռոմում: Կեսարի դիկտատուրայի հաստատումը,
 3. Արևիկ Դովլաթբեկյան (Պատմ. IV) – Պրուսական պետության ներքին քաղաքականությունը 1860-ական թթ.: Օտտո ֆոն Բիսմարկ,
 4. Մանե Խալաթյան (Պատմ. IV)- Նապոլեոն Բոնապարտի արշավանքը Ռուսաստան,
 5. Զարուհի Քարտաշյան (Պատմ. III) – Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործություններ,
 6. Ջեմմա Քոքոբելյան (ԱԼ/Գ IV) – The Notion of Art in Oscar Wide’s “The picture of Dorian Gray”:

Երկրորդ օրը զեկուցումներ կարդացին «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» և «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությունների ուսանողները.

 1. Աննա Ադամյան (Մ/Հ IV) – Ընտանիքի մոդելը պատանիների ու աղջիկների պատկերացմամբ,
 2. Նաթելա Օրդինյան (Մ/Հ IV) –Փսիխոպաթիաներ,
 3. Մարիամ Բուդուրյան (Մ/Հ IV) – Մինչամուսնական մտերմության դերը ամուսնական ներդաշնակության գործընթացում,
 4. Լիլիթ Բաբլումյան (Մ/Հ IV) – Պատանիների բնավորության տիպերը ըստ մասնագիտական ընտրության ոլորտի,
 5. Մերի Սահակյան (ՀԼ/Գ III) – Մեծ լուսավորիչ Խ. Աբովյանի անհայտացման վարկածները,
 6. Ֆլորա Սուքոյան (ՀԼ/Գ IV) – Շարահյուսկան կապակցության միջոցների գործածությունը Հ. Շիրազի քնարերգության մեջ,
 7. Կարինե Սարուխանյան (ՀԼ/Գ IV) – Հ. Թումանյանի «Անուշ» պոեմի պատկերակերտման համակարգը,
 8. Մարիամ Կարապետյան (ՀԼ/Գ IV) – Հնաբանությունները Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» պատմավեպում:

Գիտաժողովի աշխատանքները համակարգում էր ֆակուլտետի ՈՒԳԸ նախագահ Միկիչ Փարսադանյանը: Նա հանդես եկավ ամփոփիչ խոսքով՝ շնորհակալություն հայտնելով մասնաճյուղի տնօրենությանը, ուսանողական գիտական ընկերությանը, դասախոսներին, ուսանողներին, բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնել և կազմակերպել էին այս գիտաժողովը:

Կարդալ ավելին