Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գիտական զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2014թ. մարտի 20-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի  բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցումներ կարդացին «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 2-րդ կուրսի ուսանողուհի Հերմինե Ալիխանյանը և «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա» մասնագիտության 1-ին կուրսի ուսանողուհի Ալվինա Գևորգյանը:

Ներկա էին Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցումների թեմաները («π թիվը» և «Ածանցյալի կիրառությամբ ապացուցվող անհավասարություններ») հետաքրքիր էին և արդիական:

Ծավալվեց ակտիվ քննարկում:

Ուսումնագիտական զեկուցումներ «Սոցիալական մանկավարժության ժամանակակից հարացույցեր» թեմայով

2013թ. դեկտեմբերի 24-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի «Մանկավարժություն և հոգեբանություն» մասնագիտության  4-րդ կուրսի ուսանողները «Սոցիալական մանկավարժություն» առարկայի շրջանակներում ներկայացրին ուսումնագիտական զեկուցումներ:

Միջոցառումը նախաձեռնել և կազմակերպել էր Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ Ա. Հովակիմյանը:

Նպատակն էր ուսանողների մեջ ամրապնդել և զարգացնել գիտելիքներ, հմտություններ և կարողություններ համապատասխան առարկայի շրջանակներում, ձևավորել մասնագիտական ինքնուրույն խոսք:

Քննարկվեցին սոցիալական մանկավարժության զարգացման նոր փուլի կանխատեսման բնութագրիչները, կարևորվեց սոցիալական մանկավարժության դերը մարդու և սոցիումի փոխհարաբերությունների կարգավորման, ներդաշնակ, արդյունավետ ուղիների բացահայտման գործում: Ընդգծվեց նրա կապը կյանքի, ամենօրյա սոցիալական պրակտիկայի և օբյեկտիվ իրականության հետ:

Գիտական զեկուցում կարդաց «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մելինե Մելիքյանը

2013թ. հոկտեմբերի 18-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում գիտական զեկուցում կարդաց  «Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա» մասնագիտության 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Մելինե Մելիքյանը:

Ներկա էին ֆակուլտետի դեկան Ա.Ցուցուլյանը, «Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի» ամբիոնի վարիչ Մ.Զաքարյանը, դասախոսներ, ուսանողներ:

Զեկուցման թեման էր «Օպերատորի սեփական արժեքների ֆիզիկական իմաստը»: Թեման ունի մեծ կիրառություն ֆիզիկայի գրեթե բոլոր բնագավառներում:

Ներկայացվեցին ալիքային ֆունկցիայի ֆիզիկական իմաստը, նրա որոշ հատկություններ, ալիքային ֆունկցիայի դիսկրետ սպեկտրի համար նշվեց Շրեդինգերի հավասարման մասին, ինչպես նաև բերվեցին որոշ ֆիզիկական մեծությունների օպերատորների տեսքեր և խոսվեց նրանց կոմուտատիվության մասին:

Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսները երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողովում

2013թ. մայիսի 23-25-ը Տավուշի մարզի  Զիկատար բնապահպանական-ուսումնական կենտրոնում անցկացվեց երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողով, որը կազմակերպվել էր ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի և Հայաստանի գրողների միության համատեղ ջանքերով:

Գիտաժողովին մասնակցում էին ԵՊՀ ԻՄ-ի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոսներից ՀԳՄ անդամ, բան. գիտ. թեկն. Ա.Հասանյանը, Վ.Աղաբաբյանը և Հ.Վանյանը:

Ներկա էին Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լ.Անանյանը, Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Իսահակյանը, բան. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Զ.Ավետիսյանը, Վ.Դևրիկյանը, Վ.Ղազարյանը, Հր. Սարիբեկյանը, Տավուշի մարզպետ Ա.Ղուլարյանը, փոխմարզպետ Լ.Սարգսյանը, Կողբի գյուղապետ Ա.Աբովյանը, գրող Ս.Բեգլարյանը, գրող և նկարիչ Զ.Պետրոսյանը, դպրոցների տնօրեններ, ուսուցիչներ, աշակերտներ և այլք:

Գիտաժողովը բացեցին Լ.Անանյանը, Ա.Իսահակյանը և Ա.Ղուլարյանը` ողջունելով նման լուրջ գիտական միջոցառման անցկացումը սահմանային մարզում` Տավուշ աշխարհի չքնաղ բնության գրկում:

Հետաքրքիր ու բազմաբնույթ զեկուցումներով գիտաժողովի առաջին օրը հանդես եկան`

 1. Անի Եղիազարյանը («Թումանյանը Խաքանիի քառյակների թարգմանիչ»),
 2. Հասմիկ Վանյանը («Ավետիք Իսահակյանի լեգենդների ու զրույցների խոհափիլիսոփայությունը»),
 3. Անի Առաքելյանը («Երկու վեպ, երկու հայացք /Չարենց և Շահնուր/»),
 4. Նարեկ Սուքիասյանը («Եղիշե Չարենց-Գարսիա Լորկա գրական առնչություններ»),
 5. Լիլիթ Թունյանը («Գեղարվեստական ժամանակի ու տարածության դրսևորման ձևերը Համաստեղի արձակում»):

Երկրորդ օրվա I նիստին զեկուցումներ կարդացին`

 1. Տաթև Հարությունյանը («Նագիհ Մահֆուզի «Հայելիներ» վեպի առանձնահատկությունները»),
 2. Կարինե Հարությունյանը («Մտքի երկրորդ կողմը Հ.Էդոյանի «Քայլեր և ստվերներ» ժողովածուում»),
 3. Անի Գալստյանը («Ճշգրիտ երևակայություն. Էդգար Պոյի «Տրամաբանական» նովելը»),
 4. Լաուրա Գևորգյանը («Հայրենիքի ընկալման նորօրյա երանգները իրանահայ ժամանակակից պոեզիայում»):

II նիստին զեկուցումներ կարդացին`

 1. Ալիսա Հասանյանը(«Սամվել Բեգլարյան. ստեղծագործական ակնարկ»),
 2. Ուլյանա Կոստանյանը («Գյուղաշխարհի անդառնալի փլուզման դրաման Մաթևոսյանի արձակում»),
 3. Լուսինե Ասլանյանը («Հոգևոր և մարմնական սիրո արտացոլումը «Բանաստեղծը և կինը» վիպակում»),
 4. Հովհաննես Բեյլերյանը («Պահքի շրջանի առակների մեկնությունը»),
 5. Մարինե Մկրտչյանը («Զորի Բալայանի «Օջախ»-ի գաղափարական հիմքը և աղերսները արցախյան շարժմանը»),
 6. Վահան Աղաբաբյանը («Ս.Խանզադյանի «Կորած արահետներ» պատմվածաշարը»):Յուրաքանչյուր զեկուցումից հետո ծավալվեց ակտիվ բանավեճ-քննարկում:

Ներկայացված բովանդակալից զեկուցումների կապակցությամբ իրենց տպավորություններն արտահայտեցին ուսուցիչներն ու դպրոցների տնօրենները, մասնավորապես` Բերդավանի դպրոցի տնօրեն Արևիկ Ասատրյանը:

Երիտասարդ գրականագետների հանրապետական գիտաժողովի մասնակիցների զեկուցումները Հայաստանի գրողների միության նախագահ Լ.Անանյանի կողմից երաշխավորվեցին առանձին գրքով տպագրության:

Կայացավ «ԲՈՒՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը

2013թ. մայիսի 18-ին  կայացավ «Բուհերի կառավարման համակարգի բարելավման ժամանակակից հիմնախնդիրները» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը:

Բացման խոսքով հանդես եկավ մասնաճյուղի տնօրեն Ս.Առաքելյանը` նշելով, որ գիտաժողովի թեման արդիական է,  կրթական բարեփոխումների ներկա գործընթացում առաջնային խնդիր է ուսանողակենտրոն ուսուցման կազմակերպումը և ժամանակի պահանջն է, որ բուհերում ստեղծվեն կառավարման այնպիսի համակարգեր, որ ուսանողները բուհն ավարտելուց հետո առանց վերապատրաստման կարողանան աշխատանքի անցնել:

Տնօրենը  կոչ արեց, որ զեկուցողները հանդես գան գործնական առաջարկներով:

Այնուհետև գիտաժողովի կազմակերպիչ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը ներկայացրեց գիտաժողովի անցկացման կարգը:

Զեկուցումներով հանդես եկան.

1. Երևանի Ավ.Մկրտչյանի անվան Տնտեսաիրավական համալսարանի տնտ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ճուղուրյանը («Ուսանողական բիզնես ինկուբատորները կրթական նոր տեխնոլոգիաների համատեքստում»),

2. Վանաձորի Ղ.Աղայանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի հոգեբանական գիտ. թեկն., դոցենտ Վ.Ղույումչյանը («Կառավարման հոգեբանական գործընթացները բուհական կրթական համակարգում»),

3. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մանկ. գիտ. թեկն. Թ.Հարությունյանը («Դասախոս-ուսանող համագործակցության դերը մասնագիտական կրթության գործում»),

4. ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի ընդհանուր տնտ. ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ, պրոֆեսոր Հ.Մարզպանյանը («Կրթության որակի ապահովման ներքին համակարգի ձևավորումը, որպես բուհի կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործոն»):

Ներկայացված զեկուցումների շուրջ տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում:

Կոնֆերանսի արդյունքներն ամփոփեց գիտական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության գծով ԵՊՀ ԻՄ-ի տնօրենի խորհրդական Վ.Բրուտյանը: «Ի՞նչ տվեց կոնֆերանսը. ինչպես մոտիվացնել ուսանողներին»,- մասնավորապես նշեց նա: