Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժին

2012թ. դեկտեմբերի 7-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում ձևավորվել է Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման  բաժինը:

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի գործառույթներն են.

  1. գնումների պլանավորումը և նախապատրաստումը,
  2. մրցույթների կազմակերպումը, արձանագրությունների կազմումը,
  3. պայմանագրերի կնքումը և իրականացումը,
  4. մատակարարների հետ կնքված պայմանագրերի պայմանների և ժամկետների համաձայնեցումը,
  5. ըստ պայմանագրային ժամկետների՝ ապրանքների տեղափոխման և պահեստավորման ապահովումը,
  6. պահեստավորված ապրանքների պահպանման, դրանց օպերատիվ բացթողման և օգտագործման վերջնասահմանի պահպանման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը:
  7. մասնաճյուղի պահանջներից ելնելով՝ պլանավորված, չպլանավորված և  չնախատեսված ապրանքների, նյութերի և սարքավորումների ձեռքբերումը,
  8. Մասնաճյուղի համար  առանձին  ծառայությունների մատուցման նպատակով ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ բանակցությունների վարումը և համապատասխան  պայմանագրերի կնքումը:

Գնումների, մատակարարման և պահեստավորման բաժնի վարիչն է  Ստանիսլավի Մաստերի Սարգսյանը:

Ծննդյան թիվը

25.04.1955թ.

Կրթությունը
1973-1978 թթ.           Բարձրագույն

1962-1972 թթ.           Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում

2002 թվականից        տնտեսական մասի պահեստապետ

2008 թվականից        պահեստապետ և գործակալ

2008-2012 թթ.           ինժեներ և գործակալ

2013 թվականից        Գնումների մատակարարման և պահեստավորման բաժնի

                                    վարիչ

Լեզուների իմացությունը

Հայերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է, ունի երեք զավակ:

 

Բաժնի կազմը. 

Սարգսյան   Ստանիսլավ բաժնի վարիչ
Մելիքսեթյան  Մխիթար մասնագետ
Պողոսյան Արփինե մասնագետ
Մելիքսեթյան Գարիկ մատակարար
Ղազարյան Ռոմեո պահեստապետ
Հակոբյան Անահիտ քարտուղար

Հասցեն՝  ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան, Ուսանողական 3, ԵՊՀ ԻՄ, Գնումների,մատակարարման և պահեստավորման  բաժին

Հեռ.՝ (0263) 4-04-50 (*1-10)

Էլ. փոստ՝ gnumner.ephim@yandex.com