Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենություն

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով և գործում է Գիտական խորհրդի հաստատած կանոնակարգով տրված լիազորությունների շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում տնօրենությունը.

 1. քննարկում, առաջարկության է ներկայացնում մասնաճյուղի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող ընթացիկ հարցերի մասին,

 2. քննարկում, պարզաբանում և կազմակերպում է վերադաս մարմինների,
  գիտական խորհրդի որոշումների իրականացման եղանակները և միջոցները, վերահսկում է դրանց կատարման ընթացքը,
 3. քննարկում, մշակում և նախապատրասում է վերադաս խորհուրդների քննարկմանը ներկայացվող բոլոր նյութերը,
 4. անհրաժեշտության դեպքում հանդես է գալիս մասնաճյուղի կոլեկտիվի շահերը ներկայացնող լիազորություններով,
 5. հաշվետու է ԵՊՀ ռեկտորի, վերադաս խորհուրդների առջև սահմանված կարգով տնօրենի կողմից տրվող հաշվետվությունների ձևով,
 6. տնօրենության քննարկումները հաշվի են առնվում տնօրենի որոշումները կայացնելիս, որոնք ձևակերպվում են հրամանով:

 

Տնօրենության կազմը

 

 1. Առաքելյան Սամվել Արշավիրի   –   մասնաճյուղի տնօրեն,

 2. Դավթյան Արկադի Ցոլակի     –   ուսումնամեթոդական վարչության պետ,
 3. Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի –   տնօրենի օգնական,
 4. Մխիթարյան Մելանյա Մեսրոպի   –   գլխավոր   հաշվախահ,
 5. Խուդավերդյան Նելլի Բաբկենի   –   տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան,
 6. Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի   –   հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի դեկան,
 7. Վանյան Հասմիկ Սամվելի  –   հասարակայության հետ կապերի և մամուլի  պատասխանատու,
 8. Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի  –   ՄԿՈԱ  բաժնի  վարիչ,
 9. Այվազյան Կամո Բենիկի  –   վարչատնտեսական վարչության պետ,
 10. Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի  –   ԱԿ բաժնի վարիչ,
 11. Աթոյան Մհեր Սերգեյի  – գիտական խորհրդի քարտուղար,
 12. Զուրաբյան Մարատ Հովիկի   –   հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ,
 13. Զաքարյան Մանվել Աշոտի   –   բնական գիտությունների  ֆակուլտետի դեկան,
 14. Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի   –  կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի դեկան,
 15. Պողոսյան Վլադիմիր Արմենի  –   գրադարանի վարիչ,
 16. Մելիքսեթյան Կորյուն Գագիկի  –  տնտեսական մասի վարիչ,
 17. Աղաբաբյան  Վահան Արշակի   –   ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ: