Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենություն

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով և գործում է Գիտական խորհրդի հաստատած կանոնակարգով տրված լիազորությունների շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում տնօրենությունը.

  1. քննարկում, առաջարկության է ներկայացնում մասնաճյուղի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող ընթացիկ հարցերի մասին,
  2. քննարկում, պարզաբանում և կազմակերպում է վերադաս մարմինների, գիտական խորհրդի որոշումների իրականացման եղանակները և միջոցները, վերահսկում է դրանց կատարման ընթացքը,
  3. քննարկում, մշակում և նախապատրասում է վերադաս խորհուրդների քննարկմանը ներկայացվող բոլոր նյութերը,
  4. անհրաժեշտության դեպքում հանդես է գալիս մասնաճյուղի կոլեկտիվի շահերը ներկայացնող լիազորություններով,
  5. հաշվետու է ԵՊՀ ռեկտորի, վերադաս խորհուրդների առջև սահմանված կարգով տնօրենի կողմից տրվող հաշվետվությունների ձևով,
  6. տնօրենության քննարկումները հաշվի են առնվում տնօրենի որոշումները կայացնելիս, որոնք ձևակերպվում են հրամանով:

 

Տնօրենության կազմը

Առաքելյան  Սամվել Արշավիրի    –   մասնաճյուղի տնօրեն,

Դավթյան  Արկադի Ցոլակի  –  ուսումնամեթոդական վարչության պետ,

Աթոյան Մհեր  Սերգեյի   –   գիտական խորհրդի քարտուղար,

Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի   –   տնօրենի օգնական,

Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի  –  կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, մասնաճյուղի արհբյուրոյի նախագահ,

Խուդավերդյան Նելլի Բաբկենի  –   տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան,

Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի  –   հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի  ԺՊ,

Զաքարյան Մանվել Աշոտի  –   բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի  ԺՊ,

Զուրաբյան Մարատ Հովիկի  –   հեռակա ուսուցման բաժնի վարիչ,

Մխիթարյան Մելանյա Մեսրոպի  –   գլխավոր հաշվապահ,

Հովհաննիսյան Ալբերտ Սարգսի  –  ԱԿ բաժնի վարիչ, իրավախորհրդատու,

Եգանյան Վարդիշաղ Մամիկոնի  –   ԱԿ բաժնի վարիչի տեղակալ,

Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի  –   ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի վարիչի  ԺՊ,

Այվազյան Կամո Բենիկի   –   վարչատնտեսական վարչության պետ,

Առուշանյան Նաիրա Սուրենի  –   ուսումնամեթոդական վարչության ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վերահսկման բաժնի վարիչ,

Աղաբաբյան Վահան Արշակի  –   մասնագիտական կողմնորոշման և պրակտիկայի կազմակերպման բաժնի վարիչ,

Բեկնազարյան Յուրա Իսրայելի  –   ուսումնամեթոդական վարչության ՈՒԳՊՎ բաժնի ավագ դիսպետչեր, տնօրենության նիստերի քարտուղար,

Վանյան Հասմիկ Սամվելի  –   հասարակայնության հետ կապերի և մամուլի պատասխանատու,

Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի   –   ՄԿՈԱ բաժնի վարիչի ԺՊ: