Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնօրենություն

ԵՊՀ ԻՄ տնօրենությունը տնօրենին կից խորհրդակցական մարմին է, որը ձևավորվում է ԵՊՀ ԻՄ տնօրենի հրամանով և գործում է Գիտական խորհրդի հաստատած կանոնակարգով տրված լիազորությունների շրջանակներում:

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի նիստերի միջև ընկած ժամանակահատվածում տնօրենությունը.

  1. քննարկում, առաջարկության է ներկայացնում մասնաճյուղի գործունեության բոլոր ոլորտներին վերաբերող ընթացիկ հարցերի մասին,
  2. քննարկում, պարզաբանում և կազմակերպում է վերադաս մարմինների,
    գիտական խորհրդի որոշումների իրականացման եղանակները և միջոցները, վերահսկում է դրանց կատարման ընթացքը,
  3. քննարկում, մշակում և նախապատրասում է վերադաս խորհուրդների քննարկմանը ներկայացվող բոլոր նյութերը,
  4. անհրաժեշտության դեպքում հանդես է գալիս մասնաճյուղի կոլեկտիվի շահերը ներկայացնող լիազորություններով,
  5. հաշվետու է ԵՊՀ ռեկտորի, վերադաս խորհուրդների առջև սահմանված կարգով տնօրենի կողմից տրվող հաշվետվությունների ձևով,
  6. տնօրենության քննարկումները հաշվի են առնվում տնօրենի որոշումները կայացնելիս, որոնք ձևակերպվում են հրամանով: 

 ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԻ ՏՆՕՐԵՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄ

Մակարյան Անուշավան Հայկարամի ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Օթարյան Մհեր Մերուժանի ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի փոխտնօրեն
Աթոյան Մհեր Սերգեյի գիտական քարտուղար, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Դավթյան Արկադի Ցոլակի Ուսումնամեթոդական վարչության պետ
Մխիթարյան Մելանյա Մեսրոպի Գլխավոր   հաշվապահ
Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, ֆ․մ․գ․թ․, դոցենտ, արհբյուրոյի նախագահ
Աղաբաբյան Վահան Արշակի Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ
Պողոսյան Կարինե Պողոսի Հումանիտար  գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ
Զաքարյան Մանվել Աշոտի Բնական գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի ԺՊ, ֆ.մ.գ.թ., դոցենտ
Աբազյան Նարինե Ժորայի ԱԿԻԱ  բաժնի վարիչի ԺԿ
Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի ԿԲԴՎ բաժնի վարիչ, պ․գ․թ․, դոցենտ
Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի ՄԿՊԿ բաժնի վարիչ պ․գ․թ․
Բաբլումյան Գայանե Սաշիկի իրավախորհրդատու
Խաչատրյան Տաթևիկ Վասիլի ՏՀՍԶ բաժնի վարիչ
Ճաղարյան Մարիետա Ալբերտի ՄԿՈԱ  բաժնի  վարիչ
Վանյան Հասմիկ Սամվելի հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու
Մկրտումյան Աշխեն Սերյոժայի  քարտուղար
Ալեքսանյան Դավիթ Հայկի ՈՒսանողական խորհրդի նախագահ