Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Պահպանության ծառայություն

Պահպանության ծառայության հիմնական խնդիրներն են.

  1. Կազմակերպել և հսկողություն իրականացնել մասնաճյուղի գիշերապահների և մասնաշենքների կից տարածքների սանիտարական մաքրությունն իրականացնող աշխատողների գործունեությունը:

  2. Շուրջօրյա հսկողություն իրականացնել մասնաշենքերում և հարակից տարածքներում հասարակական կարգի և օրինականության պահպանման ուղղությամբ:
  3. Հետևել ուսանողների, աշխատակիցների և այլ քաղաքացիների կողմից մասնաճյուղի ուսումնական և վարչական մասնաշենքներ սահմանված կարգով մուտք գործելու գործընթացին: