Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գրադարան

Գրադարանի գործառույթներն են.

  1. ուսումնական գրադարանի գրանցման ընթերցողական միասնական տոմսի միջոցով գրականության սպասարկում ընթերցողների կազմին և պահանջներին  համապատասխան,
  2. անմիջական օգնություն ընթերցողին` գրականություն որոնելու, ընտրելու, նորություններին իրազեկ դառնալու գործընթացներում,
  3. գրադարանային ֆոնդերի ձևավորում և նպատակաուղղված համալրում մասնաճյուղում գործող ուսումնական պլաններին, ծրագրերին համապատասխան,
  4. գրադարանային ֆոնդի ուսումնասիրում, վերադասավորում, քայքայված, արդիականությունը կորցրած գրականության զտում,
  5. ֆոնդերի պարբերական վերլուծություն ամբիոնների մասնակցությամբ, ուսումնական գրականության ապահովվածության ճշտում,
  6. էլեկտրոնային գրադարանային ֆոնդերի ձևավորում և հարստացում:

ԵՊՀ ԻՄ-ի գրադարանի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է Ա.Առուստամյանը:

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

Ուսանողական փող. 3

Հեռ.` (0263) 4-00-51(*1-18)

Էլ. հասցեն` library_ib@ysu.am