Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Տնտեսական մաս

Տնտեսական մասի  բազմաբնույթ գործունեությունը ապահովում է կրթօջախի նորմալ աշխատանքը:

Բաժնի հիմնական գործառույթներն են.

1.յուրաքանչյուր շաբաթվա չորեքշաբթի և շաբաթ օրերին Երևանից ժամանող դասախոսների համար տրանսպորտային միջոցների նորմալ աշխատանքի ապահովումը,

2.մասնաճյուղի մասնաշենքերում անհրաժեշտ շինարարական-վերանորոգման աշխատանքների կատարումը,

3.էլեկտրաէներգիայի, ջրի և գազի անխափան մատակարարումը,

4.մասնաշենքերում և հյուրանոցային համալիրում գիշերային և ցերեկային պահակային հսկողության իրականացումը,

5.ուսումնական և վարչական որակյալ կահույքի ապահովումը,

6.վարչական, ուսումնական մասնաշենքերում և հյուրանոցային համալիրում պատշաճ մաքրության ապահովումը:

Տնտեսական մասի վարիչ՝  Վարդան Սարգսյան:

ՀՀ Տավուշի մարզ, ք. Իջևան

ՈՒսանողական փող. 3

Հեռ.` (0263) 4-04-50 (*1-16)

Էլ. հասցեն` ysu_ib@ ysu.am